Запераня оч

То, же ся коло свідницькой конференції, котра, словником русиньскых „жычливців“, была лем „руков Києва“, зачінать робити інтересный політічный тиск, є добре. Інтерпелація Ерікы Юріновой на міністра културы Марека Мадяріча принесе Русинам, ці уж ся прочітать в парламенті або ніт, хосен. Бо Мадяріч на інтерпелацію буде мусити так ці так одповісти холем писемно. І мы будеме видіти, яка є властно позіція державы односно нас. Но што-то мож о позіції державы, або холем дакотрых представителів, знати вже днесь.
-

Будькотру владу, яка коли была на Словакії, мож характерізовати в одношіню ку Русинам барз просто: Запераня оч. Тото запераня оч є тіпічнов реакційов державных орґанів на справы, котры ся дотуляють проблематічных моментів міджі Русинами і українізаторьскыма орґанізаціями успішно діючіма (і то нелем на Словакії) доднесь.
-
Писати о тім, же обчаньске здружіня Союз Русинів-Українів Словацькой републікы, котрого уж лем назва є в незгоді з Конштітуційов заказаным однародньованьом, выдавать за державны грошы новинкы, котры суть нераз своїм обсягом інштрументом українізації Русинів, а не інштрументом розвитку Українців на Словакії, є даремне. Же роблять в тім духу фестівалы і далшы події, є стабілный проблем, перед котрым влады на Словакії досправды лем заперають очі. Лемже ту не іде лем о даякы обчаньскы здружіня. Проблем запераня оч є закоріненый, нажаль, і в рамках державных інштітуцій.
-
Хоць бы по тім, што быв україньскый музей способный выпродуковати на конференції у Свіднику, наконець дякуючі міцьному тиску быв директор екземпларно покараный і одкликаный, не рішыть то проблем, бо проблем є інштітуція сама о собі, і директор є лем руков того інштрументу. Одкликають єдного, прийде другый. Зато окрім одкликаня сучасного директора треба раз і навсе проблем вырішыти в його основі.
-
Проблем не є лем в тім, же сучасный директор Сополиґа є українізатор, котрый нераз невыбераным словником выразив ся на марґо Русинів. Проблем є в тім, же Словацькый народный музей – Музей україньской културы не є україньскым музейом, а українізачным музейом, при котрім влада, будьяка, заперать очі. Музей має артефакты позбераны з русиньскых сел, од Русинів, многы з них іщі жыють, самы ся голосять к Русинам, і в свідницькім музею то є презентоване як україньска културна дідовизна. Нераз на то увага державы была звернута. Лем держава перед тым заперать очі.
-
Што зробила держава, кідь русиньскы актівісты жадали на основі того, же музейный фонд є майже цілый русиньскый, жебы музей быв переменованый на русиньскый? Заперла очі перед фактом, же нашы артефакты суть у Свіднику як експонаты културы іншого народа, і шмарила Русинам кість – зрядила про них новый музей в Пряшові, і Русины мали на зеленій луці, без будовы, без єдиного експонату збудовати музей. То было рішіня державы. Рішіня, котре дозволило і мати заперты очі, і дати забавку Русинам, жебы были тихо і грали ся на своїм.
-
Кідь перед часом Округлый стіл Русинів Словеньска апеловав на державны орґаны – конкретно і на того самого міністра културы, же кідь уж маєме музей в Пряшові, хочеме нашы експонаты зо Свідника до нашого музею, Русинам ся приобіцяло зробити ґрупу експертів, котры будуть рішыти, котрый експонат є у Свіндику русинськый і на основі того ся потім дашто може робити далше. Найвекшый проблем такой свідницькой „інвентуры“, котра є самособов дурнота і може ся тігати довгы рокы, є то, же ани не зачала. По обіцянках зістало тихо а міністерство і ґенералне веджіня Словацького народного музею собі далше заперать очі перед тым, же фунґованя Музею україньской културы у Свіднику в такій формі, в якій фунґує теперь, не є фунґованьом народностной інштітуції, а фунґованьом успішного наповньованя проґраму українізації Централного комітету Комуністічной партії Чехословакії.
-
Цілый тиск коло конференції, інтерпелація на міснітра, можливе покараня і одкликаня Сополиґы і вшыткы далшы крокы, котре може прийдуть, може ніт, суть в порядку. Лемже то не може быти кінцьом. Вшыткы тоты крокы бы мали быти зачатком одкрываня оч, зачатком кінця такого музею у Свіндику, як го знаме днесь. Міністер бы не мав днесь рішыти лем проблем єдной конференції і єдного директора, а зачати комплексне рішіня проблему. На основі того, як і ці буде міністер діяти, знова раз буде мож видіти досправдову позіцію державы односно Русинів і проблему їх продовжуючого однародньованя. Буде то знова лем запераня оч?
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

24. maj 2018


Юліаньскый календарь:

11.май 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.