Выліченый моцьов

Председа словацького парламенту, котрый є єдночасно і председом Словацькой націоналной партії (Slovenská národná strana - SNS), бы дав Русинам депутата в парламенті. І жебы не быв хтось діскрімінованый, дав бы і іншым народностям депутатів, котры бы їх заступали в парламенті. Андрея Данка такым способом „просвітило“ почас навщівы Румунії, де быв посмотрити румуньскых Словаків.
-

Данко якбач аж почас навщівы Румунії обявив теплу воду і дізнав ся, же народностна політіка Букурешті є о штоська далше, як народностна політіка Братіславы. Оно бы на Данковій „народностній беневоленції“, котра го поїмала в Орадеї, не было нич смішне, покля бы председу парламенту і SNS не пронаслідовали його высловы з не так давной минулости.
-
Данко од свого вступу до парламенту по выборах в марці того року бавить цілу Словакію. Як председа єдной із коалічных партій, но головно як єден із трьох найвысшых конштітучных діятелів - председа парламенту, діставать, самособов, много медіалного простору. Чоловік даколи лем німо сідить і роздумує, што властно „автор хотів повісти“, бо його калічіня словацького языка є на уровни такій, же бы міг сміло конкуровати наприклад мадярьскым політікам, на котрых видіти, же словацькый язык їм не є природным, лем навченым. Но омного смішніше, як Данковы словны жонґльованя, є про мене Данкове обернутя ся ку Богу і меншынам, котре ся намагать потвердити холем раз за тыждень.
-
Є правдов, же од перевзятя функції председы SNS у 2012-ім році Андрей Данко намагав ся презентовати бывшым председом морално і політічно здецімовану, міцьно протимадярьску і протиромску партію як штось нове, почливіше, што є збудоване на основах історічной SNS, но позбавлене як раз того, што їх дістало до декаденції такой, же зістали мімо парламенту. Но бісідам о чісто патріотічній партії, котра не мать проти никому нич, лем любить свою отцюзнину, протиречіли різны выголошіня Андрея Данка, головно перед комуналныма выборами у 2014-ім році.
-
Втогды ся наприклад обув до председы мадярьско-словацькой партії MOST-HÍD, за котру кандідують і дакотры Русины, Белы Буґара, на котрого знова раз вытягнув „мадярьску карту“ і бісідовав о тім, же Буґарови іде лем о теріторіалну автономію про Мадярів на Словакії. Што, самособов, Буґарова партія ниґда не мала у своїм проґрамі.
-
Своє од нього в тім часі дістали і Русины, кідь в телевізній діскузії повів, же з Буґаровым MOST-HÍD вже співпрацують і Русины, і же ся зохабили завлечі до гры о теріторіалны автономії, што видів як небеспеку про Словакію. Было то в часі, коли Округлый стіл Русинів Словеньска говорив о можливостях вытворіня народностных самосправ, што платформа дала і до свойой пропозіції закона о народностных меншынах. Самособов, же ся Округлый стіл Русинів Словеньска діштанцовав од будьякой співпраці нелем з партійов MOST-HÍD, але од співпраці з політічныма партіями обще. Так само ся діштанцовав од будьякых думок о теротіралных автономіях, котры бы мали за ціль розбивати державу, бо Русины хотіли лем културны самосправы - рішыти о своїй културі і школстві самы, не подля того, што надіктують урядници в Братіславі.
-
Неперешло много часу і як раз Данко є тот, хто співпрацує з Белом Буґаром і партійов MOST-HÍD, а не Округлый стіл Русинів Словеньска. По марцовых выборах суть буґаровці коалічныма партнерами словацькых націоналістів. І одвтогды не є єдной вызначнішой прес-конференції, де бы Андрей Данко не повторяв, як є вдячный за то, же му Бог дав скушеность быти в коаліції з народностнов партійов, же Бела Буґар є його колеґа, а уж і приятель. Днесь докінця не говорить, же даяка меншына хоче автономію, а сам собі по навщіві Румунії знать представити меншынову самосправу. Бо мати депутата в парламенті, котрый там є лем на основі того, же заступать меншыну, є de facto так само форма народностной самосправы. І чудуй ся світу, така самосправа, о котрій говорили і Русины, жадну державу не розбивать, ани не хоче розбивати. Навспак, меншына собі і такым способом може лем реалізовати своє конштітучне право - рішыти о справах, котры ся їй дотуляють, сама. А то іщі Данко може не знать, же як піде до Мадярьска ці Сербії, чекать го єднаке несподіваня, же меншыны там мають подібны формы самосправы як в Румунії і державы ся досправды на основі того не роспадуть. А може суть тым і міцьнішы.
-
Веце як щірость в Данковых думках о депутатах про меншыны і в штотыжденнім дякованю Богу за нового цімбора Белу і його партію, виджу у председы парламенту вылічіня моцьов. По марцовых выборах была барз легка математіка, жебы поскладати потрібну кількость депутатів до коаліції і вытворити владу, в котрій бы Данкова SNS мала вплив і здобыла міць. Тадь о то в карьєрі політіка, котрый ся поставив на чоло втогды непарламентной партії, цілый час ішло. Но і в такім припаді ся забывать на вшытко, што было, докінця і „ідеалы“ мож в дакотрых припадах одшмарити, і смотрить ся на то, што і як бы ся дало, жебы сьме вшыткы были спокійны. Міць, або ліпше повіджено можливость єй мати, вылічіть вшыткы проблемы і протиходности.
-
Но і не треба забывати ани на другый аспект, і то, же реалні тримати в руках міць значіло вже у неєдного політка, і веце радікалного як Данко, же зо своїх міцьных слов мусив упустити, і інтеґровати ся до реалности, в котрій ся зобудив. І то грає самособов свою роль в припаді Данка.
-
І так є днесь з Данка патріот, а не націоналіста, котрый лем любить свою отцюзнину, но простор уж на Словакії видить і про меншыны. Не знам, ці собі з Буґаром минулость выдіскутовав, но Русинам ся за кривы обвиніня не оправдав дотеперь. І зато собі думам, же є лем выліченый моцьов, котру моментално має. Лемже хто знать, коли ся му верне рецідіва. Не вірю му, і тяжко вірити його думкам, покля досправды не увидить чоловік даякы чіны. Но бавлю ся на тім, яка є міць міцьна.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

8. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.