Виноваты

В суботу, 11-го юла 2015 р. в Мукачеві одбыли ся траґічны події, котры якбач нихто не хоче зажыти. В дотеперь покійній Закарпатьскій области Україны дішло ку стріляню міджі „патріотами“ із Правого сектора і „прихыльниками“ нарнодого депутата Україны Михайла Ланьо. Траґічна субота, яка на дакотрых фотоґрафіях вызерала як із фронтовой лінії, має і свої людьскы жертвы.
-

Самособов, як російскы, україньскы, так і світовы медії, такой зачали рішыти вопрос того, ці зачінать на Підкарпатю сітуація така, яка є і на выході державы. Подля гесла, же найвекшу кількость чітателів забеспечіш пошырьованьом страху і депресії. Но покля Україна глядала правы причіны суботнього інціденту, котрый якбач, подля остатніх інформацій, не быв ничім іншым як бойом о сферы влияня в бізнісо-кріміналній діятельности з контабандом, голос демокрації плаченый Сенатом Споєных штатів Америкы вже причіны публіковав. І то такой з пера аж двох кріміналістів, фаховців на тоту тему.
-
Наперед, день по інціденті, статю Петра Кралюка, і в понедільок статю вже добрі знамого „любителя“ Русинів Олександра Гавроша. Обидві статі мають сполочный елемент. Не жебы прямо, але шумні в коробці із пантликом чітательови підопхають думкы о тім, же властно Русины, в їх очах лем „політічны Русины“, кідьже такого народа ніт, котры суть самособов фінанцованы споза граніць, суть сполуодповідны за тото, што ся в суботу в Мукачеві стало.
-
Народный депутат Україны Микола Княжицькый ішов на своїм профілі на соціалній сіті іщі далше, кідь то подав без той коробкы і пантлика і пише, же на Підкарпатю мають Русины „свою армаду“, котру Українці могли в суботу видіти, свою церьков, котра є незалежна од Україньской ґрекокатолицькой церькви, і што є найліпше, же тото вшытко, значіть Русинів, хтось підпорує за грошы із контрабанду.
-
То, же Русины суть плачены Москвов, Америков, і не знам кым вшыткым, то знаме, бо такы обвиніня уж на головы Русинів были нераз. Княжицькый іде але в жанрі sci-fi іщі далше, кідь властно пише, же контрабанд, котрый довгы рокы фунґує і дотеперь з тым Київ нич не робив, тадь собі лем спомяньме – як были покараны будователі метра на штреці Ужгород – Вышнє Німецьке, тот контрабанд, то справа, котра никому іншому не зараблять грошы лем русиньскому руху. Ідучі в тій лінії лоґікы можеме властно прийти до того, же кідь з контрабандом дотеперь даяк Київ не войовав, Київ властно підпоровав русиньскый рух.
-
На тім цілім розумному чоловіку зіставать розум стояти коло двох справ. Тов першов є, ці досправды панове конґресмены хотять і далше платити грошы жытелів Споєных штатів Америкы на редакцію радіа, котре не першыраз копало до Русинів. До народа, котрый не мать свойой державы, котрый никому не уближує, навспак, довгы десяткы років ся уближовало і на Україні аж дотеперь уближує йому, і він ся не мать як бранити. Бо перед його проблемами є глухый і сліпый цілый, іншак демкоратічный, світ, котрый честує людьскы права і свободы. Но одповідь на тот вопрос якбач буде такый, же гей, же то конґресмены хотять платити. Бо на тото копаня Радіа Свобода до Русинів вже была звернута їх увага представителями Русинів в Северній Америці. Лемже реторіка Радіа Свобода ся даяк не змінила.
-
Тов другов справов є, ці досправды україньскы політіци, націоналісты і русинофобы думають, же донеконечна їх невалушность піднимати державу, економіку, демокрацію, можуть оправдати так, же будуть глядати причіну вшыткых проблемів в Русинах, котры іншак не інсують, лем втогды, як на дакого треба звалити вину. Бо кідь гей, і люди їм тото зъїдять а із танірьом, то дам руку до огня за то, же потім є Україна на дразі хыбаль так до нещастя, а не до Европы.
-
Україна бы ся в першім ряді мала збавити своїх мафіянів і екстремістів. І взяти їм зброю. І потім досправды зачати робити на тім, жебы піднимала жывот жытелів державы. Як раз мафія, екстремізм і політічне ничнеробліня, то суть елементы, котры суть виноваты за то, де ся держава находить, не Русины. І демократічный світ бы уж мав перестати быти тихо, кідь досправды має інтерес на тім, жебы Україна залучіла ся до нього.
-
P.S.:
-
Днесь в україньскім парламенті говорили о законі, котрый бы мав Донєцькій і Луганьскій областям забеспечіти якыйсь шпеціалный сатус – автономію. То є компроміс з тыма, котры зо збранями в руці зачали войну, котры зробили референдумы, якы демократічный світ і Київ не вызнавать. Інтересне, же покля Русины од 1991 року кличуть по основных людьскых правах і по наповніню референдума, котрый Київ сам выголосив, є законный і платный, так жаден компроміс Київ дотеперь не зробив, і кликаня Русинів без зброї, мірным способом, не мало жаден ефект. Властно мало. Україньска юстіція одсудила Димитрія Сидора. Так ся заобходить зо законопослушныма жытелями – Русинами. Просто, сьме виноваты.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

17. februar 2019


Юліаньскый календарь:

4. фебруáр 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.