ВАССА в Театрї Александра Духновіча

Унікатностёв той премєры є силне росповіданя о женї і родинї, котру ся усилує выратовати. Тота форма гры Максіма Горкого є з року 1910 з підтітулом Матїрь. Пізнїше Горкій на просьбу Сталіна написав другу верзію гры Васса Железновова з року 1935, яка уж позначена потребами соціалістічного реалізму і комуністічной пропаґанды. Тоту гру знаме і може маме к нїй аверзію. Але то ніч не говорить о величезній якости і актуалности той першой верзії. Є то гра о родинї, котра страдать од паралізы розкладаня. Запрічінює єй мамон і наганяня ся за маєтком. Тота перша ся не могла ани грати. В колишнїм Чеськословеньску єй дотеперь нихто не грав. Аж мы теперь в Пряшові. А в чудеснім герецькім выконаню.

Міцна жена, окрутна обходничка, тверда матїрь – Васса Железновова. Она ся боре вшыткыма силами за утриманя і соналежность своёй роспадуючой ся фамилії. Пробує ся заваровати свої морално пусты, неспособны ці лем просто нещастливы дїти од впаджіня і загыбеля. Усилує ся о то помалы монштруозно: орьєнтує ся передовшыткым на матеріалны статкы, маєток і пінязї.
Гра написана была в роцї 1910 – як реакція Ґоркого на невдавчу револуцію в Росії в роцї 1905. Наша інсценація є якымсь поглядом кріз ключову дїрку до хыжы єдной богатой російской родины. З вшыткыма тыма стовками і тісячами тонькых детайлів людьского настроїня, почутя, ставу. Паху і дякы, якы звыкнуть быти дуже інтімныма на то, жебы сьме їх хотїли вказати комусь чуджому. Але вы позерачі, будете мочі стати тыма позорователями! Признайме сі то: Шак і мы векшыну свого жывота перебываме в пріватных “ладичках” ці тераріях, якы кличеме ‘дома’. Нашы “тайны ангелы” не выходать вонка вєдно з нами. Але ани “тайны демоны”. Суть одсуджены на дожывотне увязнїня в нашых обыстях.
На єден з такых авантурістічных вылетїв вас через нашу інсценацію запрошуєме!
Премєра: 14. юна 2013 – Велика сала ТАД Пряшів
Жрідло: Светозар Спрушаньскый, режісер
Переклад на русиньскый язык: Кори

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.