ВАССА в Театрї Александра Духновіча

Унікатностёв той премєры є силне росповіданя о женї і родинї, котру ся усилує выратовати. Тота форма гры Максіма Горкого є з року 1910 з підтітулом Матїрь. Пізнїше Горкій на просьбу Сталіна написав другу верзію гры Васса Железновова з року 1935, яка уж позначена потребами соціалістічного реалізму і комуністічной пропаґанды. Тоту гру знаме і може маме к нїй аверзію. Але то ніч не говорить о величезній якости і актуалности той першой верзії. Є то гра о родинї, котра страдать од паралізы розкладаня. Запрічінює єй мамон і наганяня ся за маєтком. Тота перша ся не могла ани грати. В колишнїм Чеськословеньску єй дотеперь нихто не грав. Аж мы теперь в Пряшові. А в чудеснім герецькім выконаню.

Міцна жена, окрутна обходничка, тверда матїрь – Васса Железновова. Она ся боре вшыткыма силами за утриманя і соналежность своёй роспадуючой ся фамилії. Пробує ся заваровати свої морално пусты, неспособны ці лем просто нещастливы дїти од впаджіня і загыбеля. Усилує ся о то помалы монштруозно: орьєнтує ся передовшыткым на матеріалны статкы, маєток і пінязї.
Гра написана была в роцї 1910 – як реакція Ґоркого на невдавчу револуцію в Росії в роцї 1905. Наша інсценація є якымсь поглядом кріз ключову дїрку до хыжы єдной богатой російской родины. З вшыткыма тыма стовками і тісячами тонькых детайлів людьского настроїня, почутя, ставу. Паху і дякы, якы звыкнуть быти дуже інтімныма на то, жебы сьме їх хотїли вказати комусь чуджому. Але вы позерачі, будете мочі стати тыма позорователями! Признайме сі то: Шак і мы векшыну свого жывота перебываме в пріватных “ладичках” ці тераріях, якы кличеме ‘дома’. Нашы “тайны ангелы” не выходать вонка вєдно з нами. Але ани “тайны демоны”. Суть одсуджены на дожывотне увязнїня в нашых обыстях.
На єден з такых авантурістічных вылетїв вас через нашу інсценацію запрошуєме!
Премєра: 14. юна 2013 – Велика сала ТАД Пряшів
Жрідло: Светозар Спрушаньскый, режісер
Переклад на русиньскый язык: Кори

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

22. november 2017


Юліаньскый календарь:

9. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.