В Пряшові засідав ОСРС. Русины підпорили актівістів проти здобываню ропы і ґазу

Пряшів, 3. децембер 2016
-
В суботу в Пряшові проходило 20-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Платформа міджі собов привітала Крістіну Мойжішову із Розгласу і телевізії Словеньска (РТВС) і так само актівістів, котры розбігли петіцію „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“ (Не вертійте! Хочеме жыти в здоровій країні).
-

20-те засіданя ОСРС належало головно двом важным пунктам, ку котрым собі Русины запросили гостів. Тым першым было оціньованя стану русиньского высыланя в рамках Народностно-етнічного высыланя (НЕВ) Радіа Патрія в Кошыцях. О тій темі представителі ОСРС діскутовали з тім лідром НЕВ Крістінов Мойжішовов.
-
Мойжішова на засіданю інформовала о резултатах за остатні два рокы, як і о планах на рік 2017. ОСРС позітівно оцінює нароснутя річной дотації минут присвяченых про русиньске высыланя як і заведжіня новых проґрамів заміряных на обчаньску публіцістіку, котры мають у слухачів позітівны одозвы, ці піднятя професіоналности обсягу проґрамів, што є позітівным вкладом Крістіны Мойжішовой од їй наступліня до функції тім лідра НЕВ. На другім боці платформа выразила неспокійность з тым, же русиньска редакція НЕВ на основі недостатку фінанцій перестала з вырабляньом літературно-драматічных проґрамів. РТВС была єдинов інштітуційов, в рамках котрой могли Русины вырабляти літературно-драматічны проґрамы і тым презентовати свою сучасну літературну творчость.
-
За порядком другым важным пунктом было познакомліня ся з проблематіков актівностей компанії Alpine Oil and Gas s.r.o. в селах на северовыході Словакії. О тій проблематіці на засіданю ОСРС інформовали членове петічного выбору петіції „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine,“ Владимір Ферко і Роланд Ноґа.
-
Округлый стіл Русинів Словеньска по познакомліню ся зо вшыткыма справами, котры актівісты на засіданю одпрезентовали, підпорює петіцію „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“ і протестує проти порушованю властницкых прав жытелів в повязаню з досліджуючіма верчінями і проти огрожованю жывотного оточіня. Платформа собі усвідомлює, же ропа і ґаз суть комодіты, котры хоснуєме вшыткы, но не може быти согласна зо способом, якым ся компанія Alpine Oil and Gas s.r.o. справує ку властникам фундушів, як суть порушованы їх права і як ся на то державны орґаны тихо смотрять, хоць суть права людей, котрых ся то дотулять, ґарантованы Конштітуційов Словацькой републікы. ОСРС так само не може быти согласный з тым, жебы были замовчованы факты о можливых різіках пошкоджідня жывотного оточіня, котре бы ся не дало навернути, в тых селах, што може запричінити неможность жыти в тых селах.
-
Русины так само припоминають, же русиньскы села уж в історії были жертвов проєктів, котры запричінили примушене заникнутя тых сел. Такым проєктом было будованя водной перегороды Старина ці вытворіня Воєньской области Яворина. Днесь суть міджі селами, в котрых ся мають робити досліджуючі верчіня, знова і русиньскы села. ОСРС бы привітав, кібы до реґіону северовыходной Словакії были забеспечены інвестіції, котры бы в тім краю дали людям роботу, а не інвестіції, котры їх з нього будуть выганяти, як ся то може стати при пошкоджіню жывотного оточіня.
-
ОСРС так само повірив членів Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады Словацькой републікы про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность Яна Липиньского і Мілана Піліпа їднати з міністром културы односно рішіня русиньскых збірок, котры ся находять в Словацькім народнім музею – Музею україньской културы во Свіднику, котры суть презентованы як україньскы збіркы.
-
Петро Медвідь, говорця ОСРС
Веце інформацій: www.okruhly-stol.sk

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

19. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

6. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.