В Пряшові представили лоґо ку Року Адолфа Добряньского

Днесь, 28-го децембра 2016-го року, на 11.00 год. скликав до просторів Словацького сіндікату новинарів (Slovenský syndikát novinárov) пресконференцію Округлый стіл Русинів Словеньска (ОСРС). Председа русиньской платформы Мілан Піліп вєдно із пресовым говорцьом Петром Медвідьом познакомили словацькы медії з лоґом, котре буде медіалным лицем Рока Адолфа Добряньского.
-

Рік Адолфа Добряньского
-
О выголошіню юбілейного року вырішыв ОСРС на своїм 18-ім засіданю, котре проходило в Пряшові 2-го апріля 2016-го року. Русины собі будуть в році 2017 припоминати 200-ый юбілей од народжіня вызначного русиньского народного будителя Адолфа Добряньского, котрый быв першым посланцьом в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско і як посланець в нім обгайовав права Русинів і Словаків. О його приятельскім одношіню ку словацькому народу свідчіть і то, же быв єдным із основаючіх членів Матиці Словеньской.
-
В рамках юбілейного року хоче ОСРС зорґанізовати актівности, котры будуть мати за задачу підняти інформованость о тій вызначній історічній особности міджі Русинами, но і цілково в словацькім середовиску. Русиньска платформа буде так само коордіновати актівности прямуючі ку всокочіню родного дому А. Добряньского – старого будинку парафії в селі Рудьлов.
-
Події присвячены Добряньскому хоче платформа зробити в роднім Рудьлові, в селі Чертіжне, де є похороненый і вєдно з Матицьов Словеньсков і в Пряшові, де бы мала проходити конференція заміряна на різны спектра особности Адолфа Добряньского.
-
ОСРС так само апеловав нелем на членьскы, но і далшы орґанізації, села, котры роблять почас рока културны події, ці іншы актівности, жебы думали на то, же рік 2017 є юбілейный рік, і жебы так присвятили тоты події Добряньскому. Театер Александра Духновіча в Пряшові з той нагоды верне на свою сцену пєсу сучасного словацького драматіка Карола Горака під назвов Адолф Івановіч Добряньскый.
-
Лоґо юбілею
-
ОСРС з нагоды юбілейного року дало зробити і лоґо, котре бы мало быти медіалным лицем Року Адолфа Добряньского. Автором лоґа є молодый пряшівскый вытварник і ґрафік Домінік Бірош, якый ку ньому зробив і дізайн мануал.
-
Основна варіанта є синє лоґо на білім фоні. Ку тому інсують далшы варіанты хоснованя і чорно-біла верзія. Лоґо обсягує якбач найзнамішый протрет Добрянського з роками 1817 і 2017 (дата народжіня і юбіелю) і написами по русиньскы і по словацькы Рік Адолфа Добряньского – Rok Adolfa Dobrianskeho.
-
Лоґо будуть мати ку діспозіцції вшыткы членове ОСРС, жебы го могли хосновати про нима орґанізованы події, ці про друкованя лоґа в періодічній або неперіодічній пресі ітд. Лоґо будуть годны хосновати і далшы орґанізації, котры о то проявлять інтерес, і котрым може быти наслідно загнано вєдно із дізайн мануалом, котрый є треба дотримовати.
-
Петро Медвідь, пресговорця ОСРС

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.