Sviatok svätej Lucie - najvýznamnejší stridží deň vo zvykoch Rusínov

Svätá Lucia (Лукия Сиракузская) je patrónkou slepých. Lucii už ako kresťanke vnútili pohanského ženícha, ktorého očarili jej krásne oči. Lucia si oči vylúpila a poslala svojmu ženíchovi. Panna Mária ju za to odmenila novými, ešte krajšími očami. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Podľa "starého" juliánskeho kalendára sa oslavuje 26.decembra. Rôzne zvyky boli k tomuto dňu tradované aj u Rusínov.
Lucia bola považovaná za najväčšiu bosorku. V najzápadnejších oblastiach Slovenska obývaných Rusínmi si mládež nasadzovala masky a obchádzala domy, kde zbierala potraviny pre kolektívne pohostenie. Tam, kde im nič nedali natierali dom (a často aj aj ich obyvateľov) sadzami. Na celom území obývanom Rusínmi na Slovensku bola rozšírená povera Луцин стилець (Luciina stolička). V dobe „вид Луции до Велий" bolo potrebné pracovať každý deň na výrobe stoličky. Z tejto stoličky potom počas polnočnej vianočnej bohoslužby videl zhotoviteľ všetky strigy zo sela, ktoré boli pre iných ľudí neviditeľné. Tieto bosorky sa mu však mohli kruto pomstiť, zvlášť keď ich prezradil na verejnosti.
Podľa počasia v období od Lucie až do Štedrého večera sa predpovedalo počasie v ďalšom roku. Dvanásť dní od Lucie do Štedrého večera v ľudovej viere zastupovalo dvanásť mesiacov budúceho roka. Podľa počasia v ten-ktorý deň predpovedalo sa aj počasie v príslušnom mesiaci. Pastieri si predpovede zaznamenávali zárezmi na pastierskych paliciach.
Dievčence si každý deň odhryzli kúsok z jablka a posledný deň si jeho zvyšok položili pod vankúš. O ktorom chlapcovi sa im snívalo, ten sa mal stať ich ženíchom.

(podľa Růžena Šišková, Mykola Mušinka, Alexandr Mušinka / Ukrajinská nářečí Slovenska : výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.