STV 2 - 10.01.2012 - Národnostný magazín - rusínsky

Z obsahu:

- Vasiľ Rusiňák - herec Divadla Alexandra Duchnoviča, hrá vo svojom milovanom divadle 40 rokov. Toto jubileum je pekné pre samotného herca, ale oveľa krajšie a väčšie je pre divákov.

- Rusínska obroda - Slovenskí Rusíni sa s minulým rokom rozlúčili snemom Rusínskej obrody na Slovensku. Hlavným cieľom tejto organizácie, je zachovať a šíriť bohaté kultúrne dedičstvo nášho etnika.

- Mária Maľcovská - uplynulo už vyše roka, čo nás navždy opustila táto rusínska spisovateľka. My sme si pripomenuli jej tvorivý život, život plný lásky k rusínskej kultúre, ktorú nadovšetko milovala.

- Vianoce"po starom"- väčšina pravoslávnych Rusínov sa ešte stále pridržiava starého juliánskeho kalendára. Mnohí z nich majú Vianoce hneď dvakrát, podľa starého i nového kalendára.

- Ondrej Kandráč, hudobný redaktor, národnostné vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska-za tie roky, čo pôsobí na folklórnej scéne, odohral množstvo koncertov, potešil stovky ľudských sŕdc a rovnako aj my sa už tešíme, čo si pre nás pripravil v tomto roku.

добрый і інтересный маґазін.

добрый і інтересный маґазін. Лем на марґо того што было повідане о Русиньскій обродї і школстві, же ся їй подарило завести русиньске школство,  то не правда. Тото ся нияк не подарило бо єдна основна школа з русиньскым языком навчаня іщі школство не робить. Але триму палцї най уж ся то конечнї зачне рушати допереду.

 

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

22. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

9.áпріль 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.