Стратити Бога

Доднесь іщі єкзістує ідніаньске племя Пірагів, а може є такых веце, котре є майже абсолутно ізоловане од цівілізації. Жыє десь в амазоньскій джунґлі, жыє такым самым способом жывота, як і перед тісяч ці веце роками, тото племя не бісідує іншак, лем властным языком і його язык знають трьоми люди на світі. Значіть, кідь хочете дашто знати о Пірагах, сьте одказаны на трьох „говорців“, котрых тото племя має. Іншак ся о них не дізнате майже нич.
-

Єдным із тых говорців є Даніел Еверет, котрый ку Пірагам одышов у 1977-ім році як місіонарь. Пережыв з нима дакілько років. Днесь є єдным із найвызначнішых антрополоґів і лінґвістів, котрый атакує теорію Хомского о універзалній ґраматіці і ґенетічній основі людьского языка. Міджічасом Еверет, котрый пришов хрістіанізовати Пірагів, коло Пірагів о віру сам пришов. Нич на тім, же покля хочете дашто знати о тых Індіанах, є єдным із мала людей, котры вам можуть подати найдосправдовішы інформації. Самы ся вам не выповідять, бо они не розуміють вам і вы не розумієте їм.
-
В такых припадах треба „Богу дяковати“, же є холем даякый Еверет, котрый годен говорити за них. Но і так ся все тисне вопрос, ці є вшытко, што бісідуює, досправды так, або то є лем інтерпретація, котру чоловік бісідує на основі даякых фактів пространсформованых до собі і нам зрозумілого образу. А основный зіставать так ці так іншый вопрос. Нашто треба говорців народу, котрый ся з вами дорозуміє, і котрый жыє посеред цівілізації і знає ся выповісти сам?
-
Єднов із шпеціфічностей україньской пресы є, же кідь пишуть о Русинах, простор діставають різны „говорцьове“, котры із Русинами не мають нич довєдна. Міджі тіпічны приклады в тім множестві статей, розговорів, котры мають лем єдну задачу, вказати, же цілый русиньскый рух є лем політіка Москвы, дашто, што має быти проти Україны, і „нормалны“ Русины знають, же суть Українці, стачіть спомянути дві мена, котры діставають величезный простор докінця в рамках „покровителя“ свободы – Радіа Свобода. Суть нима Петро Тима із „Об’єднання українців у Польщі“ і журналіста, писатель Олександр Гаврош із Ужгорода. Тоты діставають простор, жебы бісідовати о тім, хто суть Русины (припадно окремы Лемкы), тоты діставають простор, жебы пояснити нашы позіції, хоць, на розділ од Еверета, образно повіджено, „з нами не прожыли ани єдного дня“, а навеце, їх службы говорців Русинам не суть потрібны.
-
Русины жыють посеред цівілізованых народів, мають свій язык, но знають бісідовати і в языку державы, в котрій жыють, много раз і в далшых языках. Хто хоче, знать ся із нима добісідовати. Хто має досправдовый інтерес знати о позіціях Русинів, о тім, чім ся чують быти, яка їх історія, култура, тот їх може ословити, прийти до них, і дістати реалны інформації, на основі котрых собі може зробити свій образ. Маємє властны орґанізації, властных лідрів, властных науковців і нихто за нас на основі позорованя од свого компютера, на основі своїх кавярньовых діскузій із цімборами, засліпленый властным націоналізмом, не має чом бісідовати. Мы так само з позіції своїх орґанізацій не бісідуєме о тім, хто суть іншы народы і жадна ґазета бы не пришла за головов русиньской орґанізації, жебы дашто повів о Словаках, Поляках, Українцях, ці то они досправды суть, ці то лем політічна гра.
-
Лемже, тото вшытко бы было на своїм місці втогды, покля бы україньскым медіям ішло досправды о то, жебы ся „вырівнати“ якымсь способом із русиньскым вопросом. Кідьже в тій грі іде о то одписати Русинів, пак не мож ословльовати русиньскых лідрів, лем україньскы „особности“, котры то пояснять так, як то треба пояснити.
-
Даніел Еверет по роках признав, же вдяка жывоту міджі Пірагами одышов од віры, стратив єй, стратив Бога. Рокы тырвало, покля то признав сам перед собов, і покля то пак признав і перед світом. То, же нашы „говорцьове“, котры суть способны стораз на обїднавку без фалатку сумліня повторяти лож будьякого характеру, найгрубшого зерна, на конто Русинів, стратили Бога вже давно, є ясне і без того, ці то собі і нам даколи признають.
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)
-
Петро Медвідь

Жытелі Підкарпатськой Русі,

Жытелі Підкарпатськой Русі, нашо люде, знате, же векшина зос вас не мате жадны українскы коріня, не мате жадных українскых предків? Жыэте в Підкарпатськой Русі, котра з історічного боку ниґда не была сучастёв царской Росії, Совєтського Союзу, ани совєтськой Україны.Теріторія Підкарпатськой Русі была самоперше частинов Австро-Угорська, тай пак найвыходнішов частёв Чехословацкой републикы. Векшину населеня Підкарпатськой Русі творили тай творять Русины (Руснаці). То значить, же найвекше число жытелів Підкарпатськой Русі є русиньского (руснацкого) походжиня. По перебратю Підкарпатськой Русі тогдышна совэтська політична міц переменувала нашу Підкарпатську Русь на Закарпатську область Україны. В тім часі зачав пустошивый процес поукраїнчованя нашіх Русинів (Руснаків) у Підкарпатськой Русі.

18057818_1857777844248496_6396435070204758711_n.jpg
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.