Slovenski Rusnaci

Milý Petro

Prepáč, že reagujem na Tvoju recenziu našich vydavateľských počinov oneskorene, upozornili ma na ňu len teraz, nuž dovoľ mi aspoň trochu sa dnes brániť.

Prečo je z Tvojho pohľadu „nešťastné a neobjektívne“, ak redaktor v publikácii uplatní svoj aktuálny postoj k téme? Praješ či vieš si predstaviť, že by som nemal vlastný názor na problematiku, ktorej sa venujem, alebo ho tajil? Nakoniec, nie je nijakým mojim názorom a ani žiadnou „invektívou“, že vojvoďanskí Rusnaci „ňevijavujú śe jak Slovjaci, aľe jak Rusnaci, a identifikuju še s Ukrajincami abo Rusinami, abo še i trimja za coš calkom okremne.“ – To je prostý fakt! Tak to je, čo je na tom subjektívne či dokonca urážlivé? OK, priznávam si názorovú nedozretosť v žiadaní im národného mena poplatného charakteru ich jazyka, dnes by som to možno naformuloval takto: „Dajedni vojvoďanski Rusnaci śe identifikuja so Slovakami, druhi s Ukrajincami, treci s Rusinami a štvarti śe trimja za coś calkom okremne.“ A aby ich „ośvicil Boh“ pri šťastnom výbere, im hádam od srdca praješ i sám. Tak širokú ponuku identít dnes nemá žiadna komunita na svete disponujúca zreteľným jazykom a zdravými ušami.

Ak nachádzaš podobné „invektívy“ i na webových stránkach združenia, všimni si prosím, že tam nemám vlastné heslo a hnevajú Ťa tam zrejme názory druhých – fundovaných jazykovedcov alebo mnohých zo samotných Rusnakov, ktorých som názorovo nijako neovplyvňoval – publikovali pred mojím stretnutím sa s problematikou alebo i pred mojim narodením, a teda oni formovali postoje moje.

Oprav si tiež, prosím, že sa redaktor „v predkladaných tituloch rovnako nešťastne snaží vytesniť vývoj jazyka vojvodinských Rusnakov“. Srbské a ukrajinské prímesy som, tvrdíš že na škodu, destiloval len z textov Ivana Meďešiho. Môže sa totiž stať, že nevieš po srbsky, a počítal som s viacerými takými čitateľmi, v tých textoch by ste máločomu rozumeli, a rozumieť, čo človek číta, je, uznaj, dosť šťastné. Kvaśna kňižka, ako sa hneď na začiatku mýliš, teda nepredstavuje „aktuálnu podobu jazyka“, – to mi tu nebolo cieľom, Kvaśna kňižka predstavuje jednu z tendencií v súčastnej východoslovenskej literatúre a ak sa Ti nepáči že som Ti ju spravil zrozumiteľnejšou, tak prepáč, druhí čitatelia si pochvaľovali.

Hnaťukovych etnomateriálov v Troch Bratoch som sa jazykovo ani nedotkol, nebolo to totiž potrebné, je v nich väčšine Slovákov a priznaj, že len so Slovákmi susediacim Rusínom blízke SLOVENSKÉ nárečie. Nárečia, ktoré Ty nedopovedane označuješ ako zemplínske či šarišské a bodka, sú totiž, hádam sa nebudeme sporiť, nárečiami slovenského národného jazyka a jeho nedielnou súčasťou, a ich bezprecedentné „ruské“ meno je následkom až externej manipulácie kléru s dlhodobo izolovaným ľudom: Ešte začiatkom 20. storočia vojvoďanskí Rusnaci verili, že tak ako oni sa rozpráva i v Moskve, ak k nim však zavítal autentický Rusín, vysmievali sa z jeho reči, kým sa kompletne neposlovenčil. Že ich reč ešte v 21. storočí niekto označuje „ruska“ nie je mojou invektívou ale ich tragédiou a šokom pre všetok civilizovaný svet. Aj Rusnaci na medzizastávke do Vojvodiny, v Maďarskej Mučeni, ešte vedia, že rozprávajú po slovenski, manipulácia však pokračuje – hádaj kto ich dnes nabáda premenovať svoj jazyk na „ruski“. Stretol si sa niekedy osobne s všeobecným rozhľadom niektorého z vojvoďanských rusnackich akademikov? Ak aspoň tušíš, čo je stredoeurópske kritické vedecké uvažovanie, existencia archívnych dokladov a uplatnenie historizmu vo vedeckom diskurze, ver mi, že oni nie. Prorusínsky vedúci novosadskej „rusínskej“ katedry vie o histórii menej než náš škôlkar, napríklad ani netuší, kedy prebiehala v Európe reformácia, vyhovárajúc sa, že je lingvista a nie historik, bezpečne však vie, že všetci Východoslováci sú Stalinom(!) poslovenčeni Rusnaci... Nepozná ani jednu literárnu pamiatku východoslovenskej reči (zpred čias Stalina...) a o členení východoslovenských nárečí nemá najmenšieho poňatia. Aj druhý, proukrajinský vedúci tejto katedry tvrdí, že sme tu len v 20. storočí boli politicky poslovenčení, dobre vie, že to nie je pravda, lebo pozná osnovné pamiatky našej reči, cúvnuť však je neskoro – dostal za svoju demagógiu tituly a teplé miesto. A medzi bežnými ľuďmi sa tam dnes najčastejšie stretneš s legendou, že je ich reč identická lemkovskej... Zapadnutejšie dedinské folklórne súbory nakupujú z Ukrajiny šarvari a „Veź ti zajdu i ja zajdu“ ich ich „inteligencia“ naučila spievať na nápev „Jichav Kozak za Dunaj“... Skús takéto predstavenie sledovať 5 minút a ostať pri zdravom rozume. – Toto považuješ za prirodzený národný vývoj hodný rešpektovania?

Ako čerstvo pokrstenému na "arbitra vo veci identity vojvodinských Rusnakov" mi dovoľ ešte upriamiť Ťa na excelentný rozbor ich jazyka a zároveň mojej materinskej reči od Horace Gray Lunt-a . Je na našej stránke.

S pozdravom do našej Prahy

Maroš Volovár,

predseda Východoslovenského združenia VALAL a redaktor jeho publikácií.

Петро's picture

Ahoj Maroš, som rád, že

Ahoj Maroš, som rád, že reaguješ a že sa tu objavuje aj Tvoj názor.

V prvom rade čo chcem zdôrazniť - osobne nemám záujem viesť nejakú vyhrotenú debatu a všade v súvislosti s Holosami prezentujem snahu o spájanie a nie vytváranie bariér na základe toho kto akú historickú pravdu prijal. Podporím každú zaujimavú akciu vášho združenia, registroval som a zapropagoval vystúpenia divadelníkov z Kocura vo Svidníku pod vašim patronátom a ak prídu keresturskí pankáči znova na Šíravu, tak si tam možno nájdem cestu. Máme možno trošku iný názor, ale je blbosť sa na základe toho vzájomne ignorovať.

Ani náhodou Ti neberiem právo na názor a nerozporujem vetu „ňevijavuju še jak Slovjaci, ale jak Rusnaci, a identifikuju še s Ukrajincami abo Rusinami, abo še i trimja za coš calkom okremne. Z kontextu mi však prišlo doplnenie -... (!) Ośvic jich, Bože. - ako názor podsúvajúci dovetok.

Ak môžem ja historicky neobjektívne formulovať názor - osobne by im skôr prial nech im Boh pomáha aby si držali svoje, čo majú regionálne vybudované a nech neriešia etnickú nálepku. Na takomto pomiešanom územi je snaha o radikálne rozseknutie etnicity vždy cestou do pekla. Ja som celkom happy z toho, že sa držia označenia Rusnaci, pretože sa v slovenskom vnímaní neidentifikujú ani ako Rusíni ani ako Slováci. A vôbec by mi nevadilo ak by pritom ostali. Wink

***
Oprav si tiež, prosím, že sa redaktor „v predkladaných tituloch rovnako nešťastne snaží vytesniť vývoj jazyka vojvodinských Rusnakov“ -
---
OK, opravene na v knižke Ivana Medešiho a je pravdou, že som žil v tom, že snahou je prezentovať podobu živého jazyka, ktorým vojvodinskí Rusnaci hovoria.

Nie som študovaný historik a snažil som sa svojho času nájsť odpovede na niektoré otázky štúdium diel súčasných historikov a priznávam sklamanie a dezorientáciu. Vo väčšine prípadov sú historici silne poplatní svojej národnej príslušnosti. Pri písaní tohto článku som sa snažil čerpať z možno nezávisleho švédsko - českého zdroja Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk / Sven R. Gustavsson ; předmluva Jiří Marvan..

Každý si nájde v historických prameňoch podklad pre svoju pravdu. Rešpektujem, že je potrebné poznať históriu, ale riešme súčasnosť. Hypoteticky - idealne - utopisticky - všetci rusnacki akademici v Novom Sade sú preč z katedry - koho tam chceš posadiť? Z čoho chceš dnes čerpať? Z ich rodnej slovenskej hrudy a posadiť tam slovenských akademikov a učiť ich slovensky? Chceš ich poslovenčiť? To asi nie - ale čo teda?

Ako som písal v závere článku - skutočne by som diskusiu o národnej identite ponechal na vojvodinských Rusnakoch..

Pre udržanie spojitosti som všetky tri jazykové verzie môjho článku prelinkoval s tým tvojim navzájom

Veľa zdaru vo vašich aktivitách Party

Nazdar, Petro Ten dovetok bol

Nazdar, Petro

Ten dovetok bol fakt nerozvážny a ospravedlňujem sa im zaň, hádam som odvtedy trošku zmúdrel a naučil sa ich etnonym rešpektovať. Všimni si však, prečo Rakúšania nevolajú svoj jazyk rakúsky, Ametričania americký... ? Ak raz niekto rozpráva jasne slovensky, nemožno ho viac, ako sa pýtaš, "poslovenčiť". Áno, trvám na tom, že by Rusnaci mali ovládať i úradný slovenský jazyk - v ňom sú napísané kľúčové analýzy východísk ich reči a ich reč je súčasťou československej jazykovej rodiny.

Петро's picture

Rakúšania - hmm, no v tom ja

Rakúšania - hmm, no v tom ja nachádzam skôr oporu pre moje tvrdenia -  z pohľadu lingvistu OK, jazyk je rovnaký, ale znova realne zo života a  z mojich skúsenosti nie je možné tie dva národy spájať, inak vnímajú svoju históriu a identitu.., Rakúšan nepripustí aby ho niekto označil za Nemca a voči Nemcom sa dosť silne vymedzuje ... a rad hlada aj jazykove rozdiely Wink.

Rakúšan veľmi nerád počuje keď ho niekto označí za Nemca (čo je z pohľadu lingvistu asi korektne označenie), podobne  - prenesene - nemyslím, že bude Rusnak vo Vojvodine štastný ak ho označíš za Slováka, hoc može byť že z  odborného pohľadu rozpráva slovensky.
Ale možno sa mylím, nepoznám na rozdiel od Rakúšanov priamo názory prislušníkov komunity Rusnakov vo Vojvodine...

Ak som dobre pochopil druhu cast - chces aby sa Rusnaci vo Vojvodine učili v školách popri srbskom jazyku namiesto kodifikovaného rusínskeho jazyka spisovnú slovenčinu?

Ide o to aby sme nemiešali pomery tam a na Slovensku - plne uznavam, že Rusín na Slovensku by mal ovládať jazyk štátu kde žije - slovensky, ALE mal by mat možnosť ( čo má, ale nemá záujem) sa učiť tiež jazyk menšiny ku ktorej sa hlási - rusínsky...

Rovnako - vo Vojvodine  - Rusnak tam žijúci by mal ovládať jazyk štátu kde žije - srbsky, ALE mal by mat možnosť ( čo má, ale ak to dobre chápem, ty to chceš zmeniť) sa učiť tiež jazyk menšiny ku ktorej sa hlási - rusínsky alebo rusnacky ak ti to viac sedí (spisovná slovenčina pisana v azbuke to určite nie je)

Ak dobre chápem,  tak žiadaš, aby sa učili spisovnú slovenčinu, pretože to je jasne ich jazyk. Slovenčina je oficiálnym úradnym jazykom vo Vojvodine, tzn. technicky ziadny problem. Ak to zhrniem, cieľom je aby rusínsky jazyk sa prestal vo Vojvodine vyučovať a uznávať a bol nahradený spisovnou slovenčinou?

Otázka na záver aby sme si navzájom chápali premisy: Vnímaš kodifikáciu rusínskeho jazyka na Slovensku ako oprávnený akt alebo rusínčinu (nemyslím teraz tu panonsku vo Vojvodine, ale karpatskú kodifikovanú na Slovensku) chápeš ako dialekt ukrajinského jazyka? Názory jazykovedocv sú rôzne, tak ma zaujíma Tvoj pohľad.

Party

 

Petro, už zas mi pripisuješ,

Petro, už zas mi pripisuješ, čo som nikdy nevravel, a následne mi to siahodlho vyčítaš. Za označenie Rusnakov Slovákmi-Vichodňarmi, som sa ospravedlnil už v "Slovenski Rusnaci", i v reakcii na Tvoju reakciju - dvakrát som si priznal omyl, tak mi ho už, prosím, odpusť. Neviem ale, odkiaľ berieš, že žiadam, aby sa Rusnaci úradnej slovenčine učili namiesto kodifikovanej východoslovenčiny... Málo kto sa tak ako ja teší, že sa moja materčina, hoc v exile, stala literárnym jazykom a vyučuje sa na školách. Bez poznania tiež prác vydaných v oficiálnej slovenčine a češtine by však i mňa dnes ktokoľvek názorovo ľahko zviedol kamkoľvek. Aj im preto prajem a ponúkam možnosť brániť sa reálnymi poznatkami.

Na záverečnú otázku mi dovoľ odpovedať slovami Vladimira Šanti: ... mi s tim evropskim rusinskim ruchom u najľepšim slučaju možeme mac sotrudňictvo na kulturnim i naukovim poľu, aľe ňe i na političnim angažmaňe... 

Pripájam sa k úprimným sympatiám Vladimíra Šanty a jemu podobne uvažujúcich Rusnakov, ak však, bratia Rusíni, mienite menej uvažujúcich Rusnakov živiť v ilúzii, že tiež rozprávajú rusínsky - naše sympatie stratíte.

Петро's picture

Vychádzal som z vety "Áno,

Vychádzal som z vety "Áno, trvám na tom, že by Rusnaci mali ovládať i úradný slovenský jazyk.." a sorry, že som to zle pochopil..

Majú sa teda učiť srbsky, vychodoslovensky a aj slovensky alebo ako si to predstavuješ?

Platí teda - že vašim cieľom je pozdvihnúť slovenské národné povedomie Vychodniarov vo Vojvodine, aby netvrdili o sebe že sú Rusnaci, ale Slováci?

už zas... O akom "národnom

už zas... O akom "národnom povedomí" to zas píšeš že píšem??? Ja sa bavím o jazyku, o ničom inom.

Našim cieľom je oboznámiť vojvoďanských Rusnakov s východoslovenskými nárečiami a aktuálnymi názormi na pôvod a vývoj týchto nárečí. Smieme?

Петро's picture

Diky za objasnenie...

Diky za objasnenie...

Po precitani prispevku od

Po precitani prispevku od Marosa, myslim, ze je lepsie citat materialy od naozaj kompetentnych autorov, lebo hoci sam poukazuje na slabu znalost historie nejakych ludi, sam nejde do hlbky a neriesi ako dochadzalo k migraciam, kedy Rusnaci na casti uzemi prevzali miestny zemplinsky dialekt...  A to nehovorim o ukrajinskej ale o oficialnej slovenskej akademickej historigrafii (napriklad SAV), lebo tam je zopar vedeckych materialov, ktore sa venuju "slovenskym" greckokatolikom (ktori su vlastne aj vo Vojvodine) na kvalifikovanej urovni a nie nejakou pseudovedou ala valal. Argumenty typu, ze i nas skolkar vie viac ako veduci katedry v Novosade pouziva mozno nejaky ten spominany skolkar a nie seriozny autor...

 

Kory, s pretriasanou

Kory, s pretriasanou vedomostnou úrovňou novosadských akademikov sa pred spochybňovaním môjho prirovnania treba najprv naživo stretnúť. Ich demagógiám alternujúce "materialy, ktore sa venuju slovenskym greckokatolikom (ktori su vlastne aj vo Vojvodine) na kvalifikovanej urovni", napríklad posledná publikácia Petra Šoltésa, možno nájsť na našej stránke. Cieľom našich publikácií nie je takýmto štúdiám konkurovať, my sa nevenujeme histórii ani nacionalizmu, ale JAZYKU. Nech sa naši krajania vo Vojvodine volajú hoc Eskimáci a nech prišli hoc aj z Madagaskaru... rozprávajú po slovensky - a o tom sú naše knižky.

Петро's picture

  k tej publikácii som sa

  k tej publikácii som sa pokúšal dopracovať už dlhšiu dobu a nedarilo sa, mám čo čítať, dikyy Wink ...máš naštudovaného aj Timkoviča - http://www.spravy.narod.ru/timkovic_downloads.html... co si myslíš o jeho názoroch a počinoch?

Ahoj, nuž toho autora bližšie

Ahoj, nuž toho autora bližšie nepoznám, ak ho naštudujem, ozvem sa.

Maros, take materialy ako si

Maros, take materialy ako si poslal som mal na mysli. Vdaka. Ta historia nie je az tak davna, zeby sa co to nedalo dohladat/dolozit. Horsie je to uz so starsimi casmi. Ako je to vlastne s povodom vychodoslovenskeho dialektu. Som pevne presvedceny, ze keby sa vychodoslovaci niekedy uz v 19. storoci, teda v case obrodenia sa slovenskeho naroda ocitli pod polskou vladou a ostali tam doteraz, boli by z nich Poliaci. Napisalo by sa k tej teme "sto polskych hrubych naukovych knih" a vselijak by sa to dokladovalo... Takze aj ta vychodoslovenska identita je mozno sporna a je tam skor historicko-teritorialno-politicky aspekt ako lingvisticky. Este k tej identite, myslim, ze je to trochu komplexnejsia zalezitost, ako len jazyk, nalezia tam aj etnograficke crty, historicke, religijne atd. Ale myslim, ze je velmi dobre, ako uz pisal Petro, ze vojvodinski Rusnaci sa neidentifikovali ako Slovaci, pretoze pomahaju udrziat vas dialekt vo forme kodifikovaneho jazyka, hoci s nalepkou rusnacky.

  Kory, nuž priznám sa Ti, že

 

Kory, nuž priznám sa Ti, že pred sústredenejším štúdiom problematiky som tiež uvažoval zhruba ako Ty teraz. Byť v jednom národe s poniektorými hej-Slovákmi sa mi dosť bridilo. Akokoľvek som však hľadal, nenašiel som žiadne doklady o inej než slovenskej identite nás, východoslovákov. Preštuduj si prosím pozorne aspoň tieto:

 

evidencia (aj) jazykov šarišských obcí z 18. st. (str. 207-8)

 

kaľvínske liturgické knihy z 18. st.

 

Andraščíkov Šenk palenčený

 

kantáta A. Pavloviča

 

Žebrackeho Pčolarstvo

 

východoslovenský Šľabikar

 

propaganda SRR...

 

Stredoveké listiny, označujúce tunajšie obyvateľstvo ako slovenské (vedľa ruského a maďarského) som v ruke nedržal, ale verím že sú, Ty nie?

 

V 17. storočí pobýval v našom kraji  Daniel Georg Speer alias Simplicissimus. Uvádza, že v Sabinove, Prešove a Košiciach sa dobre naučil po slovensky. Myslíš si, že mal na mysli stredoslovenčinu?

 

Skús si prosím predstaviť a povedz mi, ako asi Tvoji predkovia, Rusíni, do 19. storočia označovali svojich južných susedov a ich jazyk?

 

Pohľad na východoslovenské nárečia dnes fatálne skresľuje moderné chápanie úradnej slovenčini ako "tej pravej", "pôvodnej", "čistej", "ideálnej"... - Toto sú romantické mýty, ktoré o sebe v 19. storočí vybájili stredoslováci, úspešne budujúc spisovnú slovenčinu pomocou literárnych a politických prostriedkov, no i takýchto romantických predsudkov. A tieto zastaralé predsudky sa akurát dnes konečne všeobecne zažili, napr. i u Rusínov, no nažiaľ i u samotných východoslovákov.

 

Ver mi, že do 19. storočia sa i východoslováci držali za tých právnych Slovákov, niekde Slovjakov, a svoj jazyk, celkom nezávisle od stredoslovenčiny, držali za čisto slovenský. Paradoxom je, že obdobie, kam Ty datuješ náhodný vznik slovenskej identity východoslovákov je, presne naopak, počiatkom jej konca. To Ti músí vyplynúť po preštudovaní hore uvedených materiálov. Ak máš opačné dôkazy, sem s nimi!

 

A s čím, prosím konkrétne, nesúhlasíš v tejto základnej charakteristike východoslovenských nárečí? Poznáš lepšiu?

 

 

zaujimave materialy ale

zaujimave materialy ale nedavaju odpovede na otazku o povode vychodoslovenskych dialektov.  Nie su to vedecke prace. Ale OK, ja som len poukazoval na to, ze neboli skalopevne vsetci presvedceni o ich slovenskosti aj ked sturovci svoj nazor na "popolsteny rusky jazyk" neskor zrevidovali pravdepodobne z politickych dovodov.

Oznacenie rusinskeho obyvatelstva ruskym je matuce, lebo hoci niekedy sme sa oznacovali ruskymi a Rusov Moskalmi, ale nebolo to v zmysle dnesneho "rusky". To by malo byt rozlisovane.

Co sa tyka oznacovania juznych susedov Rusinmi, stary ludia u nas ich nenazyvali Slovakmi ale Hutorakmi.

Kazdopadne nech je nalepka taka ci taka, stredoslovencina zvalcovala vychodoslovenske dialekty. Ako hovori Lazorik, z ludi sa stavaju atrapy nejakych cudzich kultur.

A predpokladám správne, že sa

A predpokladám správne, že sa vaši starí ľudia s nami "Hutorakmi" neidentifikovali? A že by sa pre to isté "hutoreňe" ňeidentifikovali aňi s vojvoďanskými Rusnakmi?

 

Vieš, záleži trocha aj na úrovni, na akej sa bavíme. Termín "Hutoraci" je oficiálnosťou analogický termínom "Piďaci - Poďaci". Si predstav, že by som tu ja takto spochybňoval vaše národné meno "Rusíni", autenticitu vašej reči, históriu... To by asi nebolo odo mňa pekné. Prečo by som to robil?

nepisal som o identifikacii

nepisal som o identifikacii ale o nazve. Pidaci pujdaci nie je oficialny termin.

Co sa tyka spochybnovania, chcel som poukazat na to, ze ani samotny Slovaci nemali niekedy jasno o povode (nie o identifikacii) vychodoslovenskych nareci. Rusini su casto spochybnovani, dokonca sami sebou (Rusini-HejSlovaci) nemusim si to predstavovat.

Aby som uzavrel. Povazujem za povodom Rusinov nielen vojvodinskych Rusnakov, ale aj vacsinu slovenskojazycnych greckokatolikov na juhu vychodneho Slovenska.

Podla tvojej logiky by ale mali byt obyvatelia Skotska Anglicania, Bieloruska Rusi...

інтересна книжка од А.

інтересна книжка од А. Петрова

Пределы Угро-русской речи в 1773

пише ся там як ся з многых руськых сел стали словеньскы ці мадярьскы;

 

Rusnaci sú východniari (a

Rusnaci sú východniari (a opačne), aj boli. V roku 1851, po známych rokoch prebudenia Uhorských národov (vrátane Rusínov-spolu s Maticou Slovenskou vznikla totiž aj Matica Rusínska), teda nie tak dávno, bolo Uhorsko na príkaz cisára po žiadostiach zainteresovaných "obrodzujúcich sa" národov rozdelené podľa národnosti a jazyka a územie dnešného Slovenska bolo rozdelené na dva národnostné dištrikty - 1. západný-SLOVENSKÝ- s hlavným mestom Bratislava a úradným jazykom slovenským a 2. východný - RUSÍNSKY-s hlavným mestom Košice a ÚRADNÝM JAZYKOM RUSÍNSKYM.Patrila doň samozrejme aj neskoršia Podkarpatská Rus. Hranica sa tiahla stredom dnešného Slovenska, niekde medzi Tatrami, Breznom a Lučencom.(teda patrilo doň aj Horehronie s rusínskym gréckokatolíckym obyvateľstvom) Aj napriek tomu, že kvôli nástupu Bachovho absolutizmu a nástupu nemčiny ako presadzovaného jediného úradného jazyka toto rozdelenie trvalo len krátko, predsa to je jasný signál, že obyvateľstvo východného Slovenska sa cítilo byť Rusínmi, teda aspoň jeho prevažná časť. To, či ich jazyk bol taký alebo onaký vyplynulo zo smutných historicko-politických a cirkevno-politických okolností, čo je na oveľa širšiu debatu, ale zrejme neovplyvnilo ešte úplne ich identitu. Nie je teda dôležité koľko slov prebrali (pozmenili) východniari zo (podľa) stredoslovenčiny či poľštiny ale, že sa cítili byť stále Rusínmi. Dohva'ril jem. Howgh. Smile

.

.

Одповiдь на приспевок

Одповiдь на приспевок хоснователя с ником Марош 5.7.2011 о 00:12

«už zas... O akom "národnom povedomí" to zas píšeš že píšem??? Ja sa bavím o jazyku, o ničom inom. Našim cieľom je oboznámiť vojvoďanských Rusnakov s východoslovenskými nárečiami a aktuálnymi názormi na pôvod a vývoj týchto nárečí. Smieme?»

«ЧУЖУ ХЫЖУ ИДЕТЕ МЕСТИ А САМІ ДОМА ПОРЯДКУ НЕ МАТЕ» так бы’м охарактеризувал вашу чиннисть на основі выше написаного.

Войводинскых Руснакiв идете пересвiдчати же не бисидуют по руснацькы, лем котре тото руснацке є тото праве? Возмийте суй руснака лемка од Любовнi або од Свидника, бойка од Снины або зо Закарпатья, гуцула, лемка з Польска, руснака з Америкы, руснака з Мадярска або Войводины а послухайте як бисидуют – а каждый ся цитит быти руснаком. А што як правi войводинскы руснаци суй iщик тримают тото своє што уж гутораци на Выходi Словеньска стратили а стали ся словаками? Особнi суй думам же гутораччина немат близко лем ґу словенчинi, но ай ґу польщинi а головні ґу білорущині (жаль гнесь списовный білоруськый язык знат пару стовок люди).

«Актуалны назоры» можут быти актуалны про даяку скупину люди в данiм чаши, а раз-два ся можут стати неактуалными а на жаль наробят вецей пакости як хисна, алi о то Вам якбач и иде...

Mato, stopercentne s tebou

Mato, stopercentne s tebou súhlasím. Už som to napísal v Holosoch, ale stručne musím zopakovať.

1.V Poľsku sa Gorali považujú za slovenskú menšinu a slovenské nárečie, na Slovensku zasa za poľskú menšinu a poľské nárečie.

2. V Maďarsku do 1990 sa rusíni oficiálne považovali za slovenskú menšinu a tak sa aj objavovali v štatistikách. To bolo na slovensku požiadavku za socializmu. Rusíni tam úradne neexistovali. teraz už sú uznaní a majú svoju celoštátnu Rusínsku menšinovú samosprávu a aj obecné rusínske menšinové samosprávy. Maroš v tej soc. praktike pokračuje, lebo tvrdí že Mučoňci sú slováci, ale poznám ich, sú tu grékokatolíci a bisidujut po rusnacki.

 

nie celkom suhlasim s tymi

nie celkom suhlasim s tymi Goralmi. Na Slovensku sa vacsinou sami sebou povazuju za Slovakov, poznam mnohe pripady, ked si dokonca poslovencovali mena, aby nezneli polsky. Ale to je skor dosledok asimilacie. V Polsku su povazovani vacsinou za Poliakov.

http://www.zwiazek-podhalan.pl/popup/pop.php?url=/galeria_pl_podhalanie/...

V Muconi su Rusnaci ale rozpravali dialektom, ktory sa na Slovensku povazuje za vychodoslovensky, v Komloske sa  rozpravalo karpatorusinskym dialektom. Boli tam slovenske skoly a ked sa po druhej svetovej vojne robili vymeny obyvatelstva, tak niekolko rusinskych rodin z Komlosky sa premiestnilo do Stredy nad Bodrogom.

Petro z Michcuv, prepáč, ale

Petro z Michcuv, prepáč, ale ja nikde netvrdím, že Mučoňci sú Slováci, a tvrdím, že títo Rusnaci tvrdia, že hutorja po slovenski. Pozri si prosím ešte raz ten dokument

 

Čím to je, že vám zrazu vôbec nezáleží na autenticite vlastného rusínskeho jazyka, a prisvojujete si odrazu aj východoslovenčinu? Toto by vašich predkov ani vo sne nenapadlo.

 

Ak, bratia Rusíni, naozaj považujete východoslovenské nárečia za súčasť rusínskeho jazyka, tak mi je to ľúto.

Петро's picture

Škoda, že to posunulo presne

Škoda, že to posunulo presne tam kam som nechcel, aby sa to posunulo  :p  Pár ľudí už mi reagovalo na mail, že čo to preboha riešime Wink .  Podľa mňa sú Vychodniari a Rusíni na Slovensku sú jedna komunita a my tu teraz umelo vytvárame bariéry Tongue

Cieľom článku bolo skutočne akurát ukázať že celá problematika vojvodinskych Vychodnarov/ Rusnakovv nie je čiernobiela a že riešenie by som ponechal na samotných členov komunity vojvodinskych Rusnakov. Nechcel som sa v tom hlbšie rýpať, pretože skutočne existujú minimálne tri smery - proslovensky, prorusinsky a proukrajinsky a každý ma svojich stúpencov, ktorí svoju pravdu budú hájiť až do smrti.  Podobne ako je v problematike Rusini vs Ukrajinci na Slovensku.

Maroš, zhrniem moj neakademicky pohlad:

1. ja nepovažujem jazyk Rusínov na Slovensku (tzv karpatská rusinčina) za jazyk totožný s jazykom akým hovoria Rusnaci ( používam termín akým oni seba nazývajú) v Srbsku alebo Chorvatsku, ten je podľa wikipedie označovaný ako panónska rusínčina - http://sk.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%ADn%C4%8Dina ..

2. prečo odmietaš možnosť, že sa mohli povodní Vychodniari rozvinúť za starocia v svojej novej vlasti (Srbsko, Chorvatsko) inak ako Vychodniari na Slovensku a volať sa Rusnaci a svoju jazyk ako rusky? Moja skúsenosť ja napríklad s Afrikáncami v JAR. Z pohľadu nezainteresovaného je ich jazyk niečo podobné ako holandština, je to však za pár storočí plnohodnotný jazyk plný prímesy povodnych africkych jazykov, anglictiny a nikto neopravuje ich jazyk do spisovnej holandstiny a nerieši aby afrikánci nazvali svoj jazyk afroholandštinou. Je to zapadogermansky jazyk a finito. Nestačí že je panonska rusínčina označovaná ako západoslovanský jazyk, musí to byť slovenčina?

3.  snažil som od Teba dostať info ako si predstavujeř realizáciu svojich názorov. Vrátim sa možno v diskusii späť. Na Slovensku je východoslovenské nárečia, len dialektom/ narecim neplní všetky funkcie plnohodnotného jazyka a ako si vysvetlil cieľom Vášho združenia nie je snaha toto meniť.

Pisal si, že určite nechceš, aby tvoj rodný jazyk sa prestal vo Vojvodine vyučovať, ale na druhej strane chceš aby rešpektovali to že sú Slováci a spisovný slovenský jazyk. Ale ak je jazyk Rusnakov vo Vojvodine slovenčina, musia rešpektovať spisovnú podobu a nemôžu vyučovať v dialekte.Ako chceš tento rozpor riešiť? Možno si to neuvedomuješ, ale podľa mňa by naplnenie tvojej vízie znamenalo zánik rusnackej/ vychodniarskej narodnosti vo Vojvodine a existenciu len jednej slovenskej.

 

  Petro, vyzerá to, že túto

 

Petro, vyzerá to, že túto diskusiu povedieme donekonečna, vždy mi totiž pripíšeš niečo, čo som nikdy nepovedal, a potom mi to zaiste právom vyčítaš.

 

Opakujem už asi piaty krát, že nechcem a nežiadam aby VR "rešpektovali, že sú Slováci". Chcem len aby si uvedomili, že ich jazyk je varietou slovenského jazyka. S národnou identitou to v tomto zvláštnom no nie ojedinelom prípade fakt nesúvisí.

 

Nesúhlasím s tvojou direktívou, že v rámci jedného jazykového celku smie existovať iba jeden spisovný jazyk. Geopolitické a historické okolnosti môžu podnietiť vznik ľubovoľného množstva spisovných verzií jedného jazyka.

 

Som suchopárny formalista a zaujíma ma iba formálna podstata jazyka. Že jazyk Vojvoďanských Rusnakov nemusí byť slovenčina...? To je slovenčina, nech ju dnes kto chce ako chce nazyva, na tom trvám a prosím, vyčítaj mi len toto presvedčenie.

 

Петро's picture

Ok, takže nevadi ak sa

Ok, takže nevadi ak sa nazývajú Rusnaci stačí ak budú jazyk nazývať slovenčinou hoci to nebude spisovná slovenčina podľa pravidiel slovenského pravopisu tak ako ich poznáme na Slovensku?

Ľubovoľné množstva spisovných verzií jedného jazyka? Aj v rámci jedného štátu? Tzn. v Srbsku by mohli dve verzie spisovnej slovenčiny? To niekde takto funguje? Neber to osobne, skôr ma zaujíma či to niekde vôbec takto funguje, či toto jazykovedci pripúšťajú. Dialekt je všeobecne popisovaný ako nespisovný jazykový útvar.

A môžu používať azbuku alebo by mali písať latinkou?

Ja osobne coraz viac

Ja osobne coraz viac povazujem Panonskych Rusinov za akusi obdobu Luzicych Srbov vs. Srbov. Pravda- tu je akakolvek analogia dost povrchna, nakolko k stiepeniu roznych kmenovych zvazov u Slovanov dochadzalo v rannom stredoveku, kdezto tu hovorime o case novoveku.

Aj ja si myslim, ze su

Aj ja si myslim, ze su Vychodoslovaci a Rusnaci neraz takmer jedna spolunazivajuca skupina. Avsak dost ma stve, ked nietko z nas robi otvorene slovensku etnicku skupinu, resp. hovori len o akomsi rusinskom nareci a basni, ze ake je to Slovensko pestre.

Nasou ulohou by malo byt pripominat majorite to, ze je mostivom kultur, ze bez jedntolivych, viac ci menej absorobovanych prvkov by nebola vobec tym, cim je. A mozno aj preto som skor mierne pro-ukrajinsky zamerany jedinec, lebo to, co nas robi specifickym voci nasmu okoliu su nase vychoslovanske/resp. juhozap. vychodoslovanske rysy. Ak sa budeme staviat chrbtom vsetkemu "ukrajinskemu" a ukrajinskemu, tak si coskoro vsimneme, ze sme v boji o sebazachovanie sa sami. Pripustam zas a znova, ze tzv. prvoplanova bolsevicka ukrajinziacia teda nebola spravnym receptom.Ale mna nik nepresvedci o tom, ze nasa rusincina z roku 1995 nie je viac nez take male afrikaans na nas sposob.

Niekedy sa vsak bojim, ze uz je fakt prilsi neskoro, a ze ak coskoro nepodlahneme talku slovakizacie, tak sme mu zu podlahli vlastne daavno, pradaavno :-(. A prave napr. Sarisania casto svojou "rezignaciou" na seba samych, teda peknym "postredoslovencenim" (lebo  dnesna "vychodlslovenska stredoslovecina" je neraz pekny skvost jazyka) odkryli branu az k nasmu dvoru. Bolo to napkon nevyhntune- kulturne ohniska a ich radisu isiel v posledych cca 100-200 rokov skor z centra dnesneho SR.

Inak, viete si predstavit, ze by v Presove boli napisy v saristine? Pritahujem to za vlasy, ale az tak mimo lavky by to byt nemuselo.Aj nam by to isto pomohlo, ak by sa tu  korene zacali viac ( a najma verejne) cenit.

Rusinske dialekty su vlastne dialekty SR, lenze vtip je v tom, ze su vychodoslovanskeho povodu (ci skor juhozapadnej vetvy vychodnych Slovanov).Ak nechceme to, aby nas potocik vyschol, musime pekne dbat o nas pramen. A ten ide- co je nase specifikum voci zvysku SR- z vychodnej strany.

My Rusnaci a Sarisania by sme sa nemali hadat, ved mame k sebe (aspon v SR) v mnohom najblizsie. Vzdy mam nesmiernu radost zo sariskych textov, hoc niekedy to skor vyznie ako sranda. Sranda cez slzy, nakolko clovek si uvedomi, ze co vsetko sa uniformovanim kultur stane.

пізно є уж теперь. Подля мене

пізно є уж теперь. Подля мене ся уж стало же сьме подлягли словакізації. Русиньскый рух є уж лем пасія про пару стовок людей ці робота про професіоналів, котры ся жывлять ці як педаґоґове або різны здружіня. Русиньскый язык з року 1995 быв уж дакус зревідованый, наприклад ся змінило хоснованя "ї" з україньского на русиньске (так як то хоснують мадярьскы, підкарпатьскы і войводиньскы Русины) + ся выдала нова лексіка ці далшы зміны. Але єм згодный з вашым назором, же словакізмів є там збыточно велё. Преферую конштруктівну крітіку, написати конкретнї што не є добре, што бы ся мало змінити, жебы то было лїпше. Думам же можеме іщі фунґовати сміло 30-40 років і розвивати културу потім конець бо русиньскоязычной молодежі уж є барз рїдко. На Словеньску люде як кібы зошалїли з тым одшмарёванём своїх корїнёх, думам же свою вину мать на тім і штат. Наприклад у Швайцарії собі з діалектами не ламуть голову, даколи кідь іде в Нїмецьку філм наговореный швайчарьсков нїмчінов так мусять пустити тітулкы ку тому. У парламентї бісїдують діалектами. Тото на Словеньскы дашто непредставительне.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.