Záchranný dokumentačný výskum hudobného a tanečného folklóru rusínskych obcí

Folklórny súbor Ruthenia v spolupráci s odborníkmi z radov etnológov,
etnomuzikológov, etnochoreológov, tanečných a hudobných pedagógov v
druhej polovici minulého roka uskutočnil záchranný a návratný terénny
výskum hudobno-tanečnej tradície v rusínskych obciach Spiša Torysky,
Poráč, Malý Lipník, Sulín, Legnava, Údol, Slovinky, Nižné Repáše,
Závadka, Oľšavica, Brutovce, Starina, Hajtovka a Osturňa.

Archaické viachlasne interpretované piesne, tanečné typy z rôznych
období tanečného vývoja, ako aj tradičné formy odevu z týchto obcí
predstavujú vzácny materiál, ktorý bude využiteľný tak pre potomkov
nositeľov tradícií z týchto lokalít, ako aj pre publikum, ktoré sa po
scénickom spracovaní týchto prejavov bude mať možnosť so vzácnou
hudobno-tanečnou i materiálnou kultúrou týchto obcí zoznámiť.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

--
Katarína Babčáková

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

25. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

12.áпріль 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.