Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1568' OR uid > 0) AND sid = '780e3a306202787e54bac6858b5e43fc' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Vasil Rusnak : Podkarpatská Rus a ČSR (fejeton) | Holosy

Vasil Rusnak : Podkarpatská Rus a ČSR (fejeton)

Rusíni žili pod Karpatami ještě před svatým Václavem. Mají i svou figurku bohyně plodnosti; není horší než ta česká, i formy její jsou velmi, dokonce... erotické, z doby neolitu. I Bílí Chorvati k nim mají přímý vztah. A Cyril i Metoděj, poté co je kníže Svatopluk z Říše Velkomoravské roku 885 poprosil, vštěpovali pod Karpatami cyrilické písmo a křesťanství. Tudíž podkarpatští Rusíni byli pionýry, průkopníky kulturního a náboženského pokroku ! A schopni byli tehdy pod sebe vzít konečně i celou Kyjevskou Rus a dovést ji do panství Božího.

Jenže jako naschvál ze severního Uralu přitáhly hordy maďarských kočovníků, kteří knížete Laborce přímo na řece Laborec chytili a zabili, usadili se velmi komfortně v údolí Tisy a Dunaje a řídili tady všechny dějiny skoro tisíc let. Roku 1241 utrpěla Evropa další nápor tataro-mongolského útlaku. Tentokrát právě Rusíni hrudí svou zadrželi Asiaty, hájili přece evropsko-atlantickou civilizaci. Nato by si NATO mělo vzpomenout... Aspoň pomníček kdyby byl ! Z plastů, dnes je to levné…

V ranném středověku tam přišli Taliáni Drugety a přestavěli chrámy s freskami a tvrze na gotický vkus. Celá století maďarsko-italská šlechta jen intrikovala, zrazovala, trávila a věznila blízké i vzdálené příbuzné. Sjednotila se pouze, když potřebovala došlápnout na příliš si dovolující lůzu.

V těch dobách Rusínům bylo úplně fuk komu se klanět. Ať už společně se Slováky a Maďary Vladislavu II Jagelonskému či Ferdinandu I Habsburskému. Namísto nastolení jediné habsburské národnosti, vlády se zabývaly třicetiletými válkami o čtvereční míle a o poddané duše. Národnost se objevila až s epochou osvícenství. Roku 1777 Marie Terezie nařídila učit děti svých věrných na školách v rodné řeči.

S nacionalismem se střetli Rusíni až na „jaře národů“ ve krvavých revolucích 1848-49. Jako první o zájmech svého národa promluvili Maďaři. S asijskou úporností se rozhodli ukázat světu Velké Maďarsko ve vší demografické kráse. A Rusíny začali překovávat na Maďary, a to po celé další století. Když Rakousko požádalo cara o bratrskou pomoc při potlačení Budapešťského jara, které se vydalo cestou demokracie, táhla přes Dukelský průsmyk ruská vojska. A ukázalo se, že okupanti i Rusíni se mezi sebou domluví, a co horší, ještě i sympatizují ! To byl přestupek...

Maďarizace Rusínů dostihla svého vrcholu před 1. sv. válkou. Roku 1913 v Maramorošské Sihotě Maďaři soudili 94 vesničanů od 17 do 64 let za vlastizradu - konvertovali totiž z řecko-katolického náboženství na pravoslaví. Cíl oni měli geopolitickou – připojení k Rusku! Vůdcem russischer Bande byl pravoslavný kněz Alexej Kabal´uk. Byli to romantické časy. Na obranu povstalců přijelo 17 advokátů, placených zednáři z Budapešti, z Trenčína se objevil top-právník Juraj Janoška, ve Vídni vystoupil poslanec Václav Klofáč, Čech. Avšak přesvědčivým důkazem posloužila bible vytištěná - v Moskvě !! 33 z nich dostalo 37 let vězení.

Jenže po válce v Rusku zvítězili bolševici a Rusíni se pootočili k západu. Podporoval je v tom Masaryk. Jak by taky ne, získat takový strategický kousek - klín mezi nepříliš přátelským Polskem a Maďarskem táhnul se až k bratrskému Rumunsku.

Podle Saint-Germainské i Trianonské smlouvy Rusíni připadli Čechům, do křesla gubernátora zasedl Američan Žatkovič, čeští úředníci zakládali státní úřady, v ruském amatérském divadle hostovaly i hvězdy Moskevského Uměleckého divadla, zatímco ještě ne filmový herec Jan Marvan makal na poště v Užhorodě a dojatý "československým Tahiti" Ivan Olbracht psal klasický román "Nikola Šuhaj loupežník". Židé půjčovali Rusínům peníze, šili moderní kalhoty, uspokojovali životní potřeby obyvatelstva v slivovici a současně utvrzovali víru zapomenutých hassidských menšin. Romové, tehdy zvaní ještě Cikání, jezdili s táborem, hádali karty, hráli na housle, dělali saman, ba i kradli a pyšnili se svým juristou a politikem Pavlem Ciberle. Ruští inženýři, emigranti z velké imperie, stavěli pro Rusíny kanály, mosty a elektrárny. Babička ruské revoluce Jekatěrina Breško-Breškovskaja zvyšovala politickou úroveň kraje svou "Karpatoruskou dělnickou stranou" a zaopatřila vším nezbytným studenty množství nevídaného (100). Inteligenti z Haliče, uprchlíci ze surového Polska, horlivě převychovávali Rusíny na Ukrajince. Dokonce i Maďaři pozapomněli své sny o slávě vlasti a pokusili se být užitečnými členy pestré podkarpatské společnosti.

Idyla brzo začala se kazit. Praha dočista zapomněla na autonomii. Navíc ještě ministr Beneš neobezřetně namítnul, že Rusíni jsou kulturně zaostalí a politicky nedozrálí a ke všemu jejich jurista je Cikán ! Přímo na zasedání vlády v Praze byl zatčen Brody, hlava Podkarpatské Rusi.

Nový prezident Vološin po východu z německého konsulátu zakázal všechny politické strany, kromě té své a kromě fašistické, založil koncentrák "Dumen", kam posadil své bývalé přátele ať už ruské, tak i rusínské. 92,5% nadšených voličů vhodilo do urny jednotnou kandidátku. Baťka Vološin se obrátil k strejdovi Adolfu s prosbou o přijetí do Rajchu a 15. března 1939 pro jistotu vyhlásil nezávislost "Karpatské Ukrajiny". Ale večer v budově Chustského gymnázia (sídlo vlády) se objevil maďarský oficír a pravil : "Kdo je tu dočasně, lezte ven !" Vůdce daroval pochybný ukrajinský Piémont věrnějším Maďarům...

Během okupace režimem Horthyho, na "Karpatském území" aktivně fungovala Podkarpatská Společnost Věd, Svaz maďarsko-ruských spisovatelů, Svaz maďarsko-ruských umělců, Maďarsko-ruské divadlo. Na ruském a rusínském jazyce se vydávaly kalendáře, učebnice, beletrie. Místní škola malířská dosáhla během války (!) svého vrcholu : Kondratovič, Manajlo, Erdelí, Kocka, Šoltes, Bokšáj – to jsou jména!

Ovšem, chytili i ruské špiony. V dubnu 1944 soud ve hrůzoslavné Maramorošské Sihotě odsoudil k smrti zastřelením 33 rusínských studentů. Avšak rudé podzemí se připravilo k příchodu Rudé armády a jakmile se objevila, svezlo do Mukačeva delegáty na první a poslední sjezd národních komitétů. A tak, 25. listopadu 1944 na území suverénního Československa, pod ochranou armády, 600 delegátů vesele přijalo manifest o obnovení jednoty Zakarpatské Ukrajiny se Sovětskou - obnovení toho, co nikdy neexistovalo. Jdou řeči i o tom, že tato tragická opereta byla uplácána kulturními pracovníky ukrajinské fronty Lvem Mechlisem a Leonidem Brežněvem. Aj NKVD.

Blahorodná emigrantská vláda ČSR byla postavena před hotový fakt. Vychytralý komisař Molotov a nešťastný premiér Fierlinger podepsali Smlouvu o předání. - "Rusínský Mnichov !" "O nás bez nás !" Nejsou to báchorky pro školní dítka. Podkarpatská Rus, kterou Češi dostali jen tak, se stala výměnnou mincí ve velké hře. Rusíny prodali... Šlo o deportaci sudetských Němců. Bez podpory otce národů Stalina přestěhovat viníky války nešlo. V srpnu 1945 už President Beneš podepsal antikonstituční dekret č. 60, zbavující podkarpatské Rusíny a Židy státní příslušnosti ČSR. Potom sběratel ukrajinských zemí Stalin rovněž zbavil Rusíny své národnosti a všem nařídil nazývat se Ukrajinci.

Život Zakarpatí v době sovětské byl růžovou kopií života kteréhokoliv sovětského nebo československého kraje. Jak i ČSR za první republiky, tak i SSSR za budování komunismu, nově získaným guberniím chtěli ukázat své samé dobré lidské črty. Obzvlášť kladným se jevilo, když občané tancují a pějí. Chóristů a tanečníků na obou stranách hranic bylo jako máku. Připočítejte k nim ty, kteří byli nuceni se koukat a poslouchat, a máte celý národ. Mizerná část obyvatel, která nechtěla se účastnit lidového plesání, šla do lágru v Kirovské oblasti nebo do Jáchymova. O přestávkách mezi koncerty Rusíni, chci říct zakarpatští Ukrajinci, stavěli plynovod Urengoj-Užhorod, čtvrtě paneláků, ba i solidní soukromé vily na státem přidělených maličkých parcelách.

Zato v každé vesnici, málem v sousedství každého, vznikal závodek, který dával obyvatelstvu práci, silnicí a elektřinu. Nejčastěji to byla filiálka vzdáleného podniku na výrobu součástek od nějakých velmi užitečných raket nebo radarů, jehož vedení si zde postavilo domek s koupáním a ruskou parou a jezdilo sem v létě jako turisté. Dnes bychom řekli "budování infrastruktury s použitím státních investic". Je fakt, a to je škoda, že tak vysoké investice Rusíni nikdy neviděli a sotva ještě kdy uvidí.

V srpnu 1991 nezdařený moskevský puč staré gardy zahájil celou sérii "nezávislosti". Z Ukrajinské Sovětské Socialistické Republiky vylezla a vlastními křídly začala mávat svobodná Ukrajina. Bývali ideologičtí pracovníci Zakarpatí hbitě se překvalifikovali na ukrajinské nacionalisty a okamžitě vyhlásili ideologickou válku Rusínům. A nejenom ideologickou. Už v polovině 90. let většina aktivistů rusínského původu byla donucena emigrovat. Ještě dále osud zavál známé Rusíny, jak Michal Tomčanyj, Ivan Turjanica, Ivan Pop. Ten poslední byl nejnebezpečnější, vymyslel a vyrobil bombu, terorista...! Pravda, pouze politickou, totiž Encyklopedii Podkarpatské Rusi. A české úřady mu daly útulek v jejich mírumilovné zemi.

Došlo však i ke zmatkům. Například při referendu 1991 velmi mladá SBU (Služba Bezpečnosti Ukrajiny) nedokázala ochránit Rusíny, jako tomu bylo roku 1944 v Mukačevě. Neokrouženi namířenými automaty, voliči ze 78% měli tu drzost, že odhlasovali Zakarpatí jako autonomní území. Novostará vrchnost v Kyjevě si ulehčeně oddechla. Jako ve všech referendech, za kulisami jde boj o formulaci. Bývalí straničtí bojovníci přemluvili nezkušené rusínské politiky nepoužívat zastaralé slovo "autonomie", nýbrž samospráva. Po referendu jim po pansky vysvětlili, že v demokracii každá oblast jednotné země svoji samosprávu automaticky má ! Tak co chceš, ty vole ?

Rusíni s evropským chápáním práva si nedovolili spustit krveprolití po příkladu muslimských horalů - Kosováků, či Osetinců s Abcházci. I nejradikálnější "separatisté" - otec Dimitrij a poslanec Ladislav Lecovič - nejvýš pomýšlí na civilizovaný rozvod československého způsobu, ne na ozbrojený boj, a ještě těší se nadějí, že Evropa na ně nezapomene.

Ale SBU nabírá na síle a bdí, šije na Rusíny nový politický proces. Škoda jen, že Maramorošska Sihoť zůstala v Rumunsku, takže bude nutno vláčet lidi na výslech do budovy bývalého KGB v Užhorodu. Speciální služby se běžně usazují na adrese předešlého kolegy. Konečně není nutné přetahovat archivy. Otec Dimitrij dokonce tvrdí, že jeho spis v KGB za podezření ze separatismu z doby sovětské dosud nikdo neuzavřel. SBU jenom otevřelo tento staronový. Druhý rusínský lídr Evžen Župan přímo obviňuje Ukrajinu v diskriminaci svého národa a zkreslování jeho historie.

31. října 2008 SBU nebo lidi, kteří se za něj vydávají, napadli Chrám Nanebevzetí Páně v Užhorodu, rozbili dveře, devastovali vnitřek chrámu a zničili fotoaparát novináře. To byl jenom začátek. Pokračování – včera, dnes a zítra. Co vy na to, znamenití čeští profesionálové, bojovníci za lidská práva ? Kde spíte či pivo pijete ? Občane Havle, auu ! Neodcházejte !

Vasil Rusnak, přeložil Luc Petr, zdroj ptel.cz, 17.11.2008

a virtuální Podkarpatské Rusi: http://www.premija-ru.eu/librery/librery11.htm

Zaujímavé, ale keď prvý je

Zaujímavé, ale keď prvý je zlý, aj druhý je zlý, aj tretí aj štrvrtý aj....) kto je dobrý?
Iba ak Vasil Rusnak.
Mimochodom rusíni prežili 1000 rokov v Uhorsku tak isto ťažko ako ostatné národy ale prežila aj ich reč a zvyky, proste národ. Aj sa dakus rozmnožily aj keď ne bars. Ale 100 rokov pod slovanskou (československou a slovenskou a ukrajinskou a polskou) nadvládou neprežijú. Aspoň tak to vyzerá podľa posledných sčítaní ľudu od 1930. Furt menej a menej.

Obrázok používateľa Петро

V dobe globalizácie je ťažké

V dobe globalizácie je ťažké prežiť pre každý národ ktorý nie je štátotvorný - ten štátotvorný si to poistí v zákonoch, výučbou na školách. Ak by tak nečinil, mal by tiež problémy...
Rusíni v Uhorsku prežili podľa mňa vďaka izolovanosti. Jednalo sa často o uzavreté komunity v dolinách, ktoré si žili svojim životom a jediný kontakt s okolitým svetom sprostredkovalo duchovenstvo, škola, navrátilci z pobytov za prácou mimo regiónu... Väčšina informácii sa šírilo ústne a mali dosah možno po okolitých selach a niekedy ani to nie je. Dnes sú masovokomunikačné prostriedky dostupné v každej domácnosti a v podstate bez rozdielu je uznávaná rovnaká kultúra viac alebo menej umelo vytváraná silnými mienkotvornými médiami. Bez rozdielu - Rusín, Cigán, Slovák, Maďar, Japonec, Američan - každý mal nedávno možnosť si vsugerovať predstavu, že sa stal účastníkom svadby britského kráľovského páru Wink

є то так як пишеш Петре. Іщі

є то так як пишеш Петре. Іщі бы-м додав, же прічіна асімілації є знама, але ніч ся з тым не робить. Тоты речі о правах меншын суть лем лябданём бо основне право на охрану языка не є, бо ся не дасть просадити. Єдине што виджу як стежков допереду, є творїня реґіонів на етнічнім прінціпі і заведжіня повинной выукы языка етнічной ґрупы + даяке реґіоналне высыланя, новинкы .... Інакше то подля мого назору не йде. Але то є утопія бо то бы асі в жаднім штатї не перешло парламентом. Речі о тім якы ся на Словеньску меншыны мають добрї є лем мізерне лябданя, бо резултаты утримованя меншын суть катастрофалны. Притім словеньскый народ - ёго самоусвідомлїня в 19. сторочу было споєне з Русинами, поставене было на славяньскій взаємности і русофілстві. Не гварю же люде тоты ці тамты суть планы, сістема є плана а треба "ґрявчати" так як теперь наприклад пан Ліпіньскый робить. Бо як не будеме о тім бісїдовати, тискати на другых, нихто нам не поможе.

Dobre píšeš Kory, dodal by

Dobre píšeš Kory, dodal by som, že v boji proti asimilácii je najprvšia vec uchovať hrdosť na svoj národ. Treba vštepiť každému dieťaťu, že má byť hrdé na to že je rusín (neznamená to že by mal podceniť iné národy), nehanbiť sa za to a to je dôležité, lebo priznajme, že u slovákoch je zaužívané zosmiešňovať rusínov (síce aj záhorákov atď.). Žarty smie na úkor národa robiť len príslušník národa, a to len v rámci zdravej sebairónie a neurážlivé. Ak dieťa bude hrdé na to že je rusín a bude vedieť z histórie veci na ktoré môže byť hrdý, bude poznať veľkých svojho národa ktorí preslávili meno rusína, bude isté že sa bude snažiť poznať reč svojich predkov a to isté dá aj ďalej svojim deťom. Iste že je jednoduchšie splynúť do okolitého väčšieho národa, ale aká bude potom identita človeka? Bez koreňov ani tráva, nieže strom nevyžije. A v tom sa treba opierať aj na zdroje z histórie iných národov. Len jednostranné informácie sú zavádzajúce, či ide o ukrajinské, či o slovenské (hlavne tieto sú tendenčné a mystifikované), lebo často pozdvihujú svoje a degradujú rusínov na etnikum v rámci ich národa. Aj zdanlivo nepriateľské ako poľské či turecké zdroje sú cenné. Kto vie, že Štúr bol otvorene rusofil? Alebo že podľa stredovekých maďarských kroník rusínov - ruténov tu stretli keď prešli cez Vereckij priesmyk? či podľa iných rusíni prišli s Atilovmi hunmi. František Rákóczi II. písal o rusínoch ako o svojom najvernejšom národe a najlepších kuruckých vojakoch. A je veľa iných faktov. Tieto treba vedieť, byť hrdý na minulosť a tvoriť svoju budúcnosť.

Nu, ale chto buly ti Rusnaci,

Nu, ale chto buly ti Rusnaci, rutheni vtodi, stolitja nazad? I predki teperisnich ukrajinciv! Je pravda, sco insi umovi zittja zrobili svoho dila, no koli meni chtos hovorit ze Rusini a Ukrajinci to ne je v "nijakomu ohljadi" to same, to ja mu pokazu videa ta pisni vid Ruslany, jaky osnuvajutsia i na huculskomu folklory.Mnoho ljudi za to hnivajetsia na mene, no ja zavzdy hovoriv sco najlipsa je "zolota seredna doroha" rusinsko-ukrajinskoho identitetu, no ni bolsevickoho , ni asymetrickoho, jakoho mi buly svidkami pidcas sorok rokiv diktatury.

Pravdoju je sco teperisny ukrajinci i rusnaci pochodjat z takoho samoho (sub/pid)korina slovjanskoho dereva. Ja i Ukrajinciv zvyknu nazyvaty "velikorusynami" a pravda je sco sce mnoho z nich sebe jak Rusyniv vidily ne tak davnyj cas nazad.
V uzsomu znacennju mozno hovoryty pro Rusnakiv ta jichny karpatsky plemena, no ne treba sobi zakryvaty oci pered Ukrajincami/velikorusynami-poki voni ne sut bolseviky, pravda Smile.
Prosty, "normalny", bizny ukrajinci ne sut nas najblisi neprijatel, ale krovnym bratem najblizscim!Nu treba navodity lipsu atmosferu vzajomnoho toleruvannia a spilpraci.

Nichto ne moze na mene hnivatysia, bo ja jak malenkyj navciv sia ukrajinskoj movi a doteper ji jak tak volodnu, choc v takoj "malokarpatskoj" verzii, no lipse tak, niz asimilzvatysja napovnoRusynska mova (a tut ne ide dumka na jazycje ta insi tak zvany rusnacky movi) bula kodifikuvana az jak ja buv zrilsim, to dla mene vze bulu pizdno perebraty ji za svoju zamist ukrajinskoj.I tak meni blizka i v mojich ocach je prosto jakyms "ukrajinskym jazykem Slovenska".
Nu i tak ja ne zabuvaju sanuvaty jakmoha nasy zvyky, hoc to je tjazke tut tak daleko vid nasich sel :-(

I tomu ja prichylnym k ukrajinskoj kultury, sco vono zridlo piznannja a pevnyj kamin jakoho mozno trymatysia sered riky asimilacii.

Nikoho ne tisnu do toho, aby sobi pisav ukrajinsku nacionalnist. Adze jak by i? My ne zijemo problemami Ukrajiny, i tak my peredvsim fakticno Slovakmi. Citajemo Novy Cas, Pravdu, Sme, smotrime na Superstar,Panelak ta dejaky insi mense ci bilse durny prohramy, zanimajet nas sco dijet sia tut i teper a ni sotni ta tisiaci kilomteriv vid nas. Ne chocu ce teper prohlibluvaty, ani nikoho prokovuvaty-ja ne jakyjs "ahent provokater" ukrajinskoho zvjazu. Ja vyslovljujusa za sebe i z dusi.Druzno mozemo mnoho zrobyty a te, jak my sebe nazyvajemos je az na druhomu mistci. Jem rad sco tut mozno obminjaty pohlady ta dumky i miz dvoma (ci sklilka jich je) riznymi polami.
Je lehitimne braty sebe za Rusina, tak samo i za Rusina-Ukrajinca. Com chto jak postavljajetsia do svoho identitetu-to jeho osobny historii, pohlady, prozivannia to sco.
Ja rozumiju ljudem, jaky trymajut rusinsko-nacionalnu samostijnu orientaciu, no ja povinnyj hovoryty i druhoj storoni minci.
Ne treba tratyty cas v supereckach, hadkach. Jasno sco dla kozdoho bude joho identitet blizscim, bilse skazimo "opravdanym".
Ja duze rad sco tut pisut ljudi jak Kory, Petro ta insi, jakych pohljady sut obohacujuci. Je dobre sco chtos je tak hirdym na svojich predkiv a korini jak i vy!
Dovhoho zittja portalu holosy.sk! Ja trymaju vsi palci!

Nie je správne takto spájať

Nie je správne takto spájať pojem Rusín a Ukrajinec.
Pojem Rus a Rusín je starší ako Ukrajinec. To je všeobecne známe. Ak sa kmene na sever alebo východ od Karpát nazývali Rusínmi a potom sa časť z nich presťahovala do Karpát a na západ Karpatského oblúka a neskôr sa tie kmene, čo zostali na východe boli nútené nazvať Ukrajincami, neznamená to, že sme dnes ten istý národ.
Kyjevská Rus a neskôr Ukrajina mala svoju históriu, svoj štát (do ktorého sme od začiatku nepatrili) a Karpatskí Rusíni mali svoju históriu ale bohužiaľ sa im nepodarilo udržať si svoj štát. My nemáme žiadny dôvod tiež preberať nový názov ako kedysi dávno museli obyvatelia Kyjevskej Rusi. Naše národy vyšli z rovnakého koreňa ale sme už samostatné vetvy. Síce veľmi blízke, ale samostatné. Tak ako nie sme jedno s Moskovskými Rusmi tak nie sme jedno ani s Kyjevskými.

Pre zaujímavosť:

Úryvok z práce G. A. Timkoviča, OSBM - "Cyrilika je staršia ako glagolika." :

<< Pod pojmom «rus», príp. «ruský» (alebo «skýtsky») jazyk sa v tejto štúdii rozumie kultúrna reč praslovanského plemena Magog, z ktorého pochádzajú tzv. kráľovskí Skýti (spomína ich Herodot už v 5. storočí pred Christom) - priamí predchodcovia dnešných podkarpatských Rusínov severovýchodného Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Nemožno ho teda plne a priamo stotožňovať ani s dnešným moskovským (tzv. rosíjskym), ani bieloruským, ani ukrajinským jazykom. Slovo «rus» («ros») je praslovanské slovo "iránskeho" pôvodu, vo význame: kráľ, pohlavár (hlava), vodca, prvý, tj. vodca Slovanov ....
Je to synonymické slovo k výrazu «cár» (iránske «sar» hlava), čo v praslovančine znamenalo tak isto: kráľ, hlava, vodca alebo mág (učiteľ, mudrc, čarodejník, tj. príslušník plemena Magog). Slovo «rus» («ros») v tejto štúdii teda v žiadnom prípade neoznačuje obyvateľa bývalého Sovietskeho Zväzu, ako sme boli na to doteraz bežne zvyklí, ani obyvateľa súčasného moskovského Ruska, ani Ukrajinca v dnešnom slova zmysle. Slovo «rus» («ros») v doslovnom význame:
prvý-predák, hlava-pohlavár, počiatok-náčelník, označuje v tejto štúdii príslušníka kráľovského plemena mágov (plemeno Magog).
I keď cyrilika a glagolika sú abecedy siahajúce viac ako jedno tisícročie späť do naších dejín, slovo «rus» siaha ešte ďalej. Pri štúdiu tohto neobyčajne tajomného slova-názvu, musíme pracovať s pojmami, názvami, spoločenskými útvarmi a vôbec ľudskou civilizáciou spred 5000 (päťtisíc!) rokov. Až tam totiž siahajú dejiny tohto slova a národa. Preto si treba hneď na začiatku jasne uvedomiť, že neslobodno zamieňať pojem «rus» spred 5000 rokov s dnešnými pojmami «komunizmu», «Moskvy», «Ukrajiny»... Samozrejme, že určitý súvis tu je,
avšak aký, to ukáže len dôsledné štúdium celej problematiky až do konca..... Na začiatku však treba odstrániť všetky predsudky a antipatie voči slovu «rus», ktoré v nás vytvorilo, alebo vytvára súčasné prostredie....
Ešte v 1. tisícročí po Chr. sa králi a vladári všetkých Slovanov bez ohľadu nato, či boli skýtskeho, keltského alebo moscho-iberského pôvodu, titulovali slovom «rus», «ros» (Koceľ = Kozel, Svätopluk = Svätý Pluk, Mojmír = Môj (je celý) Svet, Ros(t)islav = Ros Slovanov, tj. Hlava Slovanov, boli tiež «rusi», tj. pohlavári). Tento vznešený, naozaj kráľovský názov sa v priebehu času tak zovšeobecnil, a bol tak obľúbený, že všetci Slovania bez výnimky sa ním sami začali označovať. V časoch sv. Cyrila a Metoda to už bol všeslovanský názov, tj. názov rovnocenný dnešnému «Slovania». V úzkom slova zmysle boli «Rusami» iba Skýti (plemeno Magog), avšak neskôr, tj. v širšom slova zmysle sa «Rusami» začali nazývať všetci Slovania (tj. aj Slovania plemena Gomer i Mosoch-Tubal). I písmo Slovanov (slovanské písmo) sa v časoch sv. Cyrila a Metoda nazývalo «ruské» písmo (pozri str. 11, 69). Všeslovanský názov «Rus» bol časom vytlačený a pomaly sa vytratil len tam, kde latinský rímskokatolícky vplyv vytlačil cyrilometodejský obrad a kultúru (na Slovensku to bolo v čase a hlavne po príchode protestantizmu). Kde sa dodnes zachoval byzantský obrad, tam sa dodnes zachoval i všeslovanský názov «Rus»: Biela Rus (Bielorusko), Kyjevská Rus (Malá Rus, či dnes Ukrajina), Moskovská Rus (Veľká Rus, dnes Rusko), Karpatská Rus (dnes územie politicky rozdelené medzi Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu (obr. 16a, b, c))..... >>

подля мого назору треба

подля мого назору треба Тімковіча брати з резервов і радше овірити тото што пише і у іншых жрідлах. То саме але платить і про словеньску офіціалну історіоґрафію. Наприклад такый пан доцент Женюх помаленькы робить з нашых старых текстів памяткы словеньского народа і докладать то вшелиякыма псевдоарґументами.

Takže, môj názor je, že

Takže, môj názor je, že Ukrajinci (na Ukrajine) by mali sami seba volať Rusíni-Ukrajinci a výnimkou spomedzi terajších (politicky) Ukrajincov by mali byť obyvatelia Podkarpatskej Rusi (okrem tých prisťahovaných v posledných storočiach), ktorí, pokiaľ viem, až do konca vojny nikdy nepatrili ku Ukrajincom. O Rusínoch za Karpatami, ktorí neboli alebo sa necítia byť Ukrajincami, či Poliakmi,..., tu nehovorím, lebo mám o nich málo informácií. Tí na južných (juhozápadných) svahoch Karpát však boli oddelení geograficky, žili v inom prostredí a vyvíjali sa v iných podmienkach, aj politických.
My by sme mali preto ostať už len tými Rusínmi (či Karpato-Rusínmi) ako sme vždy boli.

Je na tom niečo nesprávne? Ak áno, rád sa nechám poučiť presvedčivými argumentami. Chcem len vedieť, kde je pravda.

P.S.: K informáciám nižšie - čo je to Rusín-Slovák?

Ja nas beriem ako "enklavu

Ja nas beriem ako "enklavu ci predsunute stanovisko, oddelene od hlavnej zakladne".
K tym subojom identit (Valencia vs. Katalnsko, Galicia vs. Portugalsko, Kasubsko, Falmsko, Occitansko/Francuzsko) . Oni mozu skncit aj remizou! a to je to, o com tu stale hovorim. Ja to mozem brat i tak, ze si akoze vyberam identitu. a Teraz pzoeram, co sa "nuka".
Karpatorusini- prezili sme ako-tak, no v poslednych destraociach ci sto az 150 rokoch sa rozputali "sily" , tkroe zacali veci menit omnoh rychlejsie, nez cokolvek predtym. A teraz nenarazam na to, ze aky jazykovy smer prevladol. Napr. len taka industrialna revolucia (hoc tu ju, zial moc vidiet nebolo, teda prace nebolo-ale su to spojene vahy).
Aleob vytvorenie 1. CSR ci uz predtym Zalitavsko vs Predlitavsko. Tieto faktory nas doslova ohybali.
Tieto i rozne ine veci robili svoju sarapatu, no boli spreivodnym javom tuanjsieho zivota ako takeho - so svetlymi i tienistym strankami.
Kto su Rusini-Slovaci? Zjednodusene ssimilovani, skoro do dna poslovenceni.
Prevazne dedinske obyvatelstvo (nikoho neruzam, bozechran, len konstatujem) ma skor polnohosp. terminologiu, no chybajuce vacsie centra zabranili eektivnemu rozvoju kultruy snad s vnyimkou klastoru a niekolkych skol. No denen pouvizvanei jazyka sa neislo najma v pouzivani najbeznejsich slov, pokynov, ludovych piesni, cierkevnoslvoanskych modlitieb atd. Cize o nejakom masovom polemizovani na rozne temy nemohlo byt reci- ale to je normalne, podmienky nepustia.Preto necudo, ze sa mnohe terimyn preberali- i v UA sa to masovo robilo.
No dnes mnohe tieto slvoakizmy posobia ako past na oko (hoc ine sa foenticky celkom prisposobili).

Tych kategorii, typlogii ludi nasho etnika je nespocet, no tieto ma napadaju tak od brucha:

Rusin-Slovak - hvoori vacinou po slovensky -pokail napr. zije vo vaxcsom meste ako BA ci KE. Vacsinou vobec nema moznosti svoj jazyk rozvyjat napr. na pracovisku. Je lokalpatriot, pamata na svojich predkov, no tzaroven berie Slovensko ako svoju vlast (to asi vsetky tieto kategorie, hoc v roznej miere).

SlovenskyUkrajinec.Veri-obcas az zaslepene, ze je len a len v jednote "velkeho ua naroda sila".
No sam sa stava exponatom muzea, svojim pomnikom, nie nepodobnym knihe, ktoru tryma v ruke
Rusin-Ukrajienc- bud skoro to iste co vyssie spoemnute (vid ZRUS), alebo clovek, ktory sa Donchichotvsky snazi ist protiprudu, no pomaly nema ani kade veslovat.
Je si vedomy spefick svojho regionu, vazi si miestne tradicie, no nedava im absolutnu vahu, relatizivuje ich ako scuast cohosi vacsieho a mozno sa aj snazi o akysi naznak slvoanskej vzajomnosti, hoc jednym okom prehlaida, ze tzv. bolsevicka ukrajinizacia bola castokrat sprevadzana aj pohrdanim k miestenmu, tradicnemu stylu zivota atd.

Co uz :-(
Rusii-Ukrajinci- asimilovani, no na vychodny a teda pribuznejsi sposob.
Ono je pekne hovorit o tom, ako sme blizky Slovakom, ako sme sa ovplynvovali atd.
Lenze to je predpolie asimilacie- take pekne vabenie. Tu snad nikto nejde vytvarat akusi irredentu na zaklade urkajinskej idetnity. Rusin- ukrajinec isto neni podvratny zivle, ktoreho cielom je pripojenie SV SR k UA. HCo- kedysi, ked sa Slvoensko len kreslilo bolo vselico mozne a mocnostami ci nielen nimi planovane- to treba priznat.

Obrázok používateľa Петро

@Misik: Mam dvi priamy

@Misik: Mam dvi priamy otazocky:

1.

Čom podľa Vas sja Ukrajina tak bojit slova Rusin? Nichto inšyj s Rusinami problem nemat krom Ukrajiny. Znam ze Vy tu deklarujete rešpekt ku každomu nazoru ale obidvoja zname že na Ukrajiny sja na toto smotrit dakus inakse
( priklad z UA diskusii:
"Можливо якби взяати тих 10,000 русинів на закарпатті і їх всіх перенесити до Словакії і їх додати до тих 20,000 русинів там, то можна було б там творити твою бажену dержаву ''Рутенію''.Якщо ви праві, і словаки відзерклюють правдиві европейські ціності, то така маленька держава би їм ніяк не помішала? Подумай над цим, бо уже на Україні ніколи годиник назад не поверните)

2.

Što si Vy dumate o rozhodnutiu kotrym byla v roku 1918 Podkarpatska Rus pripojena ku ČSR? Byl to dumate geopolitickyj blud?

Urcite to nebol blud, no

Urcite to nebol blud, no pokial sa nemylim, tak este prv bolo stretnutie v Chuste, kde sa veci nasmerovali trochu inym smerom.

K pojomosloviu- nemusime ist k inodiranskym teoriam, staci ked si uvedomime, ze FAKTOM je niekdajsia rusinska identita milionv dnesnych Ukrajincov. A vobec tomu nebolo tak dozadu. U nas v rodine sa toto povedomie budovalo mimo vplyvu nejakych bolsevickych agitatorov a v ramci grekokatilocikej rodiny ese za cias mojich praprapredkov.
Ono si treba definovat aj to, ze co su Rusini a co nie. Tych definicii je viacero a tu sa propaguje len niekolko zuzenych pohladov.
K tej slovakizacii Rusinov- ono ak sa ludia budu vyjadrovat tak, ako starosta v nedavnom publikovanom prispevku z radia Patria, tak potom sa nemozno cudovat tomu, ze nas budu Slovaci povazovat za skor-Slovakov. Nikoho nechcem urazit, nop je mi na zaplakanie. A je to velmi casty jav. Skoro som raz dostal infartk, ked isty Rusnak pouzil slovo "pretoze" a dalej akoze hovoril po rusnacky.
Bez ciastkovej ukrajinizacie straca nase etnikum svoju potencialnu schopnost premostovat vychod so zapadom. Ukrajinizaciou tu myslim aspon citanie, sledovanie tej kultury, hladanie inspiracie, nie asimilaciu podla kyjevskeho vzoru.
Fakt tu nechcem ist teraz do dlhych debat, nakolko tieto dni su velmi dolezite v mojom zivote (priznam sa), a nemozem sa tomu dost venvoat. Ale dufam, ze coskoro budem mat cas a energiu dat tomu viac.
Ja som za dialog a hoc mi je jasne, ze kazdy mame svoje axiomy, nemozme sily plytvat na zabomysich vojnach. Ja ked napr. niekoho nazyvam Rusinom-Slovakom ,tak sa mu neposmievam, ani ked napr. povazujem rusincinu za dialekt, resp "jednotlive rusinciny" za skupinu dialektov akejsi "juhozapadnej vetvy vychodoslovanskych nareci".
Ja mam naozaj velmi velky zaujem na tom, aby sme fakt spojili nase sily, hoc opakujem ze prave tieto dni, tyzdne mam vypatie ako azda este nikdy v zivote, tak prosim pardon,ak sa tu vyjadrujem skor telegraficky ci ak nereagujem hned alebo pisem po slovensky (ano, ukrajincina je skor ritualny, cerominalny jazyk, clovek sa musi trochu aj dobre vyspat a v ten den nou mysliet, no moje terajsie podmienky v tieto dni ma sunu uplne inym smerom, takze aj za tu slvoencinu som teraz v uplne inom cudozjaczycnom prsotredi rad .
Isto by bodlo nejake osobne stretnutie.
A este jedno- velmi mi vadi pristup non plus ultra Rusnaka p. Jana Lipinskeho, zvlast ked smahom ruky ponizil nazory tisicov luci, ktory pred rokmi podpisali harky, vyzyvajuce na nasu jednotu. Ale to je zas ina vec, so ZRUS s tiez velmi nestotoznujem.
Tiez sa mi nepaci, ked sa rusinstvo zaklada na prikrom antiukrajnizme. Niekedy su tunajsi Ukrajinci vyobrazovani ako nejaki ufoni, co prinsli len tak niekoho "uniest". no ja teda ten pocit az taky nemam, hoc chyb bolo habadej.Ale o tom potom.
Ja nekrizitujem rusinske aktivity ako napr. kodifkovanie z roku 1995 v style znameho Nelsona a jeho posmeskov zo serialu Simposnovci. Bodaj by som sa mylil, a tieto veci presli, no ako jazykar sa musim niekedy pousmiat nad tou snahou za kazdu cenu sa odlisit od Ukrajincov.
A este jeden postreh - na steranke Nasho kraja sa hovori o Goraloch ako o polskej mensine. Zial, z toho asi tucu goralov, co poznam sa nikto takto neidentifikuje. Pripada mi to cele ucelove.
dalej Verni Rakociho bojovnci- v zmysle boja o slobody to beriem, no velkomadarska propaganda v tom vidi teiz prejav ideologickej lojality k velkomadarstvu. Toto ma velmi sokovalo, ked som cestoval po Karpatskej Rusi. Ale ako vzdy sa snazim pochopit motivacie ludi, lebo su to ludkse bytosti s citom, rozumom atd.

a rusinsku identitu

a rusinsku identitu respektujem no v rovine pdoobnej anpr. Kasubovia- Poliaci.
Je odputavanim pozornosti,ked sa hovori o Ukrajincoch ako o dalsom slovanskom narode (voci Rusnakom), ako by boli na rovni Cechom ci inemu narodu atd.
Ani slvoaci nemozu byt brani voci Cechom na rovnakej urovni ako Cesi vs. Bulhari napr. Pocet prvkov v mnozuien treba zmensit a teda dat do vztahu mensi pocet prvkov , hladat prieniky atd.
Dalej -Slovaci -Slovinci - to je dlha historia, no nejake naznaky vzajomnosti kmenov, ktoryc cast sa podielala na etnogeneze oboch narodov mozno hladat skor v takom 6. storoci. Rusinska vzajomnost je omnoho dlhsia a pevnejsia.
Je pravdou, ze "slovenski ukrajinci" je skor pojem etnografickych atlasov v UA.
Nase specifika su faktom tiez, no davat im vacsiu vahu je len prilievanie vody do dravej rieky asimilacie.
Okrem toho nemam s normou z roku 1995 vacsi problem. Napokon len poukazuje na to, ze s tou ukrajinciou je nejak velmi prepojena, nie je to nahoda?
Jej vyhodou je aj to, ze je slovakom pochopitelnejsia. A to je velky plus k mojmu snu, aby sa Rusnaci nebali hovorit aj na/so Slovakmi po svojom, hoc ani tato norma mnohym nevonia. Ale nespytuju si svedomie, ked hvooria skorslovensky, pouzivaju vcyrazy, ktore vznikli zapadoslovneskouslovotvorobu, cim len podciarkuju nedostatok(zas sa asi niekoho dotknem, ale pravda boli, zial- ja nikoho neurazam, ja zialim) citu pre vlastny jazyk, resp. pre juhozapadnu vetvu vychodoslovan. jazykov(co je eufemizmus ukrajinciny).
Faktom je (co mi uz x-nezucastnycn ludi potvrdilo) ze vysielanie v ua jazyku a rusin. jazy. na STV su si podobne ako vajce vajcu. Aj ja beriem rusincinu "vzor 1995" za "tak trochu dost aj moj jazyk",hoc som od toho jazyk starsi o nejaky ten rocik. No nik ma nepresvedci, ze to je az prilis napadne podobne ua. Alebo tu je niekto jazykovym plagiatorom? To teda urcite nie. No ludia, najma Slovaci, ktorym su podsuvane len a len pohlady panov Vica ci Lipinskeho sa k ukrajincien pomaly za zivota ani nedostanu a neurobia si tak obraz o tom ,ktora bije. Hoc na druhej strane verim, ze tito pani aspon proklamuje celkom zaujimave napady a nazory, no neraz si aj pekne protirecia. Perlicka o (ne-)jednote konfesie medzi UA a rusin. vs slovaci a ich jednota- no co by na to povedal Stur a Holly. Ale tych sem hned nepletme.

Inak dufam, ze sa na mna Kory nenahneval za to, ze so jeho jazykvoy prejav nazval ukrajinskym. Ok, "juhozap. -vychodoslovanskym". Fakt sa citim, ako by som cital Ivana Franka, tak peknym jazykom Kory pise. Ale ked sa citi Rusinom tak to je v poriadku -dovody k tomu ma a uz len osobny pocit by mal byt smerodatnym.
Vdi Flamov a ine narody. Vztah vo forme akehosi "glotonymu", ako sa taketo vernakularne jazyky zvyknu nazyvat, by bol zaujimavym riesenim.
SME spefickycm etnikom!MAME vlastne problemy, no uz si prestanme zatvarat oci pred tym, co je dalej na vychod.Stracame tym cklucovu cast nasho existencneho kontextu.A pilime si tak konar pod sebou.
Pre mna je ukrajinizacia akymsi pridavanim vetivicek, vyrobenych z plouien. Voda aj tak vystupa az hore a da nas dole, teda asimiluje, no aspon s tym aktivne bojujem.Posmesne argumenty typu "ukrajisnek knihy su v miestenj kniznici zaprasene" su smiesne. To uz je silna kava, ale stretol som sa parkrat s takym cimsi. Skro ej smuten to, ze nasa maldez je bud na brigadach v Anglicku (co sice ma zvacas pozitinvy ekonomicky efet) aelbo pozera Dr. Hosua v sr ci angl .jazyku.
Takze asi takto su tie kocky hodene. Ako Rusini sme v slovenskom protredi, (ktoreho mnnohi clenovia si tiez nevazi ani vlastny jazyk neraz) akymisi sebarcheologmi, co sa prehrabavaju fosiliami vlastnych identit, zvykov ,akymisi atavizmami ci prezitkami pod nanosom asimilacie? :-(
A tu ma napada reakcia n to, ze 1000 rokov Rusini prezili. Este raz ktori Rusini? V uzsom az najuzsom zmysle slova, to ejst ti v SR, najlepsie v mojej dedine, alebo ja, ako stelesneie rusnactva? Zvlastne - zas sa tu zabuda na to, ze tych Rusinov bolo trochu viac a zili aj inde a mali aj ine pohlady atd. Zvlast od 15.-16. storiocia, kedysa Bielorusi zacali identifkovat viac ako svojbytny narod. No

Dalsi argument- rusinske pisomne pamiatky, ktore su stare cca 300+ rokov...hmmm...aj zapadoslovencina ma tak trochu svoej pamiatky, vid Bernolak 200 rokov nazad. Nic neobvykle. Takze tak. Aj niektori echt-rusnaci, o tkroych sa tu hovori ako o buditeloch svojbytneho Rusinskeho ("malorusinskeho naroda"), veci brali inak. Vid napr. dielo Luckaja.

Ukrajinske dialekty su velmi jasne a osobito vydelene v ramci slvovanskych jazykov a rusinske dialekty su k nim v mensej ci vacsej miere prepojene doslova sta pupocnou snurou! Gramaticka a foneticka rovina su pritom rozhodujuce. Niektori lingivsti povazuju ukrajincinu za taku srbchorvtatinu vychod. slovanov, nakolko
ma napr. vysoky pocet tzv. doblet , resp, skoro identickych variant slov, ktore su vlastne jednotlviym nareciam v roznych oblastiach. Ukrajincina je menej definovana, menej striktna nez mnohe slovanske jazyk, hvooriaci moze velmi casto obmienat napr. pocaitonce v za u. A vobec-okolo normy bolo vela sporov, ktore iste kruhy vedeli patricne vyuzit. :-( No vymedzenie sa voci ostatnym slovanskym jazykom je viac nez zrejme.
Ale ako toto mozno argumentovat, ked sa niektori moji spoludiskuteri (co nie je tento pripad) opacne vyhraneneho pohladu este chvascu tym, ze po ukrajinsky nevedia. :-(
Aj ja som sa musel zdokonalovat v tomto smere a viem, ze to vobec nie je lahke.
Drzat ukrajincinu v slovenskych pdomienkach je miestami velmi umele.
Ukrajiniziacia bola provplanovy, povrchny pokus o vrati cas nazad. Doslova sizyfovsky udel.
A tu este jedna poznamocka- porvnavat Cehcov a Slovakov je trochu mimo lavky, v tomto pripae je dobe sledovat celu moravsku oblast ako most, no slovencina a cestina k sebe kedysi nemali az tak blizko. Hoc v istych rysoch zas boli blizsie, no zazracna blizkost slovenciny a cestiny je trochu tak mytus. Ludia neberu ohlad na to, ze jazykova norma a uzus sa nastolzuju pomerne umelo. ela podobnych slov su len obycajne kalky napr.

Niekedy krutim hlavou, ze preco sa akceptuje tolko slovakizmov v kodifkivoanej rusincine. To aby bol argument, ze ake su tie jazyky rozdielne? UA a rusincina?
Mne je jasne, ze naszov Ukrajinec je dost nestastny, csvojho casu bol skor ieologicky motivovany tym, aby sa toto etnikum prikovalo k jednej konkretnej oblasti Europy.
K tomu, ze aka je uloha Rusinov- Slovaci nam mozu dakovat za mnoho- valasska kolonizacia vsak mala skor asimilaciny charakter v zpadnejsich oblastiach, no zaroven do znacnej miery zafarbila slovensku identitu.

Dalsi postreh/dojem- uz to tak pisem "od buka". Zas sa vratim k slavnemu rozhovoru F. Vica pre .tyzden. Ono robit si srandu z vlasntje mamy je nechutne, ale co uz. Narazka na nazov pece v ukrajincine a slvoensku a nadavku je tiez nevhodna. Pardon, ale ja musim vyjadrit nesuhlas a postij druhhej strany-no na ten sa akosi pozabudava.

Vid diskusie o filme Osadne. Zas sa tu pestuje predstava o hrooozne utlacanom rusinskom obyvatelstve, no pohlad ohovaranej strany sa tam nepripusta.
Niekto ma povazuje za demagoga, provokatera, no este nikto b zasade nevyvratil to, co aj ja prezentujem. Necchcem tu poucovat, povysovat sa ako niektori "Kyjevcania", to jest hrdi echt-ukrajinci, odchovani v UA a ktori tu siria rozumy. Ja zijem v SR, jeho zapadnej casti a som unaveny jednak tym, ako sa dobrovlne nase etnikum, ku ktoremu hrdo patrili moji predkovia rozklada a ako sa tu hrame o fazulky.
Podciarkujem, ze nemam nic proti tomu, ak sa niekto iedentifukje ako Rusin a nic viac. No ak chce konsttuovat svojbytny narod, nech sa spyta sam seba ci tu je vola, infrastuktura a potencial.Zial, NIE JE! :-( :-( :-(
Sme muzeom seba samych :-(
Ale aj tak sa oplati tu sochu, do ktorej kamenieme udrziavat, mozno sa aj lady pohnu.
Skusme sa navzajom akceptovat a spolupracvoat, hoc z ineho pohladu a s inym prinosom. Urcite sa to da. Za to by som dal ruku do ohna, podobne ako za vacsinu mojich postojov, postrehov ci dojmov z tohoto textu.
Ved preco ine by som sa prihlasil na holosy.sk? Nie preto, aby som stuchal do osieho hniezda, lez aby som spoznal ludi, ktori veria svojej myslienke, ktora je az na par detailov takmer totozna s tou mojou? Ok, teraz som to trochu umyselne podcenil, no spory su vedene skor v rovine ZRSU vs. ROS a to mi smrdi skor bojom o koryta, nez o dobro nasho ludu.
Bodaj by tu bolo sebaiste rusinske etnikum ktore by nalo efektivne mechanizmy aspon ciastocnej sebaobrany proti asimilacii, a ktore by si naslo svoju ulohu integratora zapadu a vychodu, lebo kto iny ma k tomu vacsi potencial, nez my?
Niekedy mam pocit, ze ista cast Rusinov- Ukrajincov v mojom okoli sa skor snazi prave o vyvazovanie toho zapadneho vplyvu, ramena.
Hasime, hasme spolu, hoc aj dvoma hadicami Smile No zial, nasa stodola je uz mozno uz prilsi ohlodana plamenmi :-(
Ok, trochu som sa vyradil, ako hovoria Cesi, no aj to si treba cenit, ak sa niekto "vyleje" a nebrat to ako slabost. Ja sa tu na holosoch citim dost pohodlne, vo velmi druznej (skoro az rodinnej) atmosfere, tak preco nie? Smile

Obrázok používateľa Петро

Skuste odpovedat na otazky

Skuste odpovedat na otazky priamo, pretože ma zaujima vasa odpoved na nich:

- Prečo podla Vas Ukrajinci odmietaju uznat rusinsku narodnost? Chapem, ze mozu mat na problematiku iny nazor, ale ak je vôľa časti obyvateľov sa takto odllišovat mala by byť rešpektovaná.

- Myslite ze ak by na Slovensku nebola uznavana rusinska narodnost, tak tych 20 000 Rusinov by si zapisalo narodnost ukrajinsku? Ja si myslim, ze by si zapisali slovensku...

- Pride vam profesionalny postoj ukrajinskych historikov k statistickym faktom?

Som obcan zijuci v demokratickej krajiny a v dotazniku napisem jednoznacne X. Pri plnom vedomi, nie som zbaveny svojpravnosti som zvolil X. Ukrajinsky historik pozrie do statistickych udajov a povie aha ten cloviecik nevie co cini napisal tam X ale myslel Y. Povie si, trosku to poupravim a napisem ze tam napisal xY (male x ale dolezite je velke Y). A obcan X sa citi podvedeny a este vehementnejsie vyhlasuje ze je X a nie Y. Zo strany Y sa objavi navrh, ale no ved sa zas tolko nestalo, podme sa dohodnut a budme spolu vsetci Y. Cudujete sa ze je X podrazdeny ku kazdemu navrhu Y? To je podľa mňa aj odpoveď na vašu otázku prečo citia Rusini averziu voci Ukrajincom. Ked Rusini ziadali na Slovensku prava pre rusinsku narodnost, neboli zo strany slovenskej vlady ziadne vyhrady, problem mal jedine ZRUS. Cim si proti sebe ludi len popudil.

- Spomínate pojem Rusin - Slovaci. Tiež je obľubený aj Rusín - Ukrajinci. Existujú podľa vás niekde aj Rusíní bez pomlčky?

Petrovi: Myslim si, ze uz

Petrovi: Myslim si, ze uz bolo popisanych mnoho materialov o tom, akym politickym ringom je tato oblast. Vzdy tu tahal niekto za kratsi povraz.
Preco sa boja? Aj tu treba vidiet kontext celej krajiny- najma prorusky vychod.
Logicke a kompromisne by bolo uznat rusinske kmene/etnika ako kmene historicke.
Rusin-Ukrajinec a Rusin-Slovak nie je ta ista kategoria pojmov. Prvy inklinuje k vychodu, druhy k zapadu a vlastne je viac Slovak, nez Rusin. Rusin-Ukrajinec mozno vaic akcentuje vychodslovanske prvky svojej identity a naopak. Hoc tu nemozno zovseobecnovat.
Preco si ludia pisu/pisali slovensku narodnost? Strach z vyvezenia, hnev z "popravoslavcenia" atd. Rovnako tak aj neznalost kontextu- a tym a nikomu nevysmievam.
Faktom tiez je-a to opakujem dokola- ze cely tento problem je dost umely.
Hovorit, ze len my sme Rusini je branie hlasu druhym. Zoberte si takych Huculov ale i velku cast Lemkov- im sa nikto nesmeje, ze sa povazuju za Rusinov-Ukrajincov.
Rusinski obyvatelia Karpatskej Rusi boli vzdy aspon o krok dopredu smerom na zapad pred zvyskom Rusinov.Mentalita je dost specificka.

Inak casto ma napada (z mojho fachu) priklad "galicijsko-portuglalsko-brazilskeho jazyka" ako ciastocnu paralelu k nasej situacii. Vela lingvistou presadzuje jednot tychto etnik co do historickeho pozaia, korenov, no od 15,16. stor a 19. v priapde tzv. "brazilciny" dochadza k chapaniu tychto jazykov ako sucast trojejedinu sucast jedntoneho systemu. Galicijsky hovoriace obyvatelstvo je najviac lealne Spanielsku. Zaroven vsak toto etnykum dalo zaklad portugalskemu a to brazilskemu. V Galicii preberaju mnoho slov z kastilciny, co jazyk oddaluje od portugalciny. Ale to len tak na okraj. Analogii by sme tu nasli mnoho a je jasne, ze sa nedaju nejak presvedcivo aplikovat, no tento pripad je tak trochu zrkadlom, hoc okolnosti su ine. Len som cchel ilustrovat, ze podobne problemy sa riesia po celom svete a riesenia su rozne.

Ale treba si klast otazku- kam ideme a odkial ideme?

Obrázok používateľa Петро

OK, som rad, že sme viac

OK, som rad, že sme viac menej zhodli, ze vsetky to ohananie sa historickymi pravdami je len viac alebo menej uspesnym zastieranim politickych zaujmov resp. určité konflikty suvisia s hajenim si lidrovskych pozicii niektorych aktivistov v rusinskom alebo ukrajinskom hnuti.
Pisal som to niekde v clanku. podla mna je vstup Ukrajiny do EU (alebo aspon jej priblizenie k EU) jedinou aspon trosku realnou sancou pre prezitie a respektovanie Rusinov aj na Ukrajine.

Rusin-Ukrajinec ako synonyma,

Rusin-Ukrajinec ako synonyma, Rusin-Ukrajienc ako kontextualne a teda ciastkove synonyma. Rusin ako synonymum prislusnika niektoreho z meistnych etnik, napr. Lemko alebo Rusnak na Slovensku, prevazne asimilovany, no neraz az silne popudlivy voci skoro vsetkemu ukrajinskemu, hoc to, co je ukrajinske je tiez relativne . Je to hra slovicok a emocii. A neraz je kosela skotcoen blzisia nez ten povestny kabat. Vela "oficialnych Rusinov" ("a nic viac"), ktorych osobne znam si pise Rusinsku narodnost bud z nostalgie alebo sa aj citi byt aspon ciastocne Rusino-Ukrajincom, no radsej si napise to, co je speficickejsie, teda vaic odraza jeho pcoity, realitu. Cize aj za prihlasovanim sa k rusinskej narodnosti su rozne popudy.
Nezaskodilo by trosku analyzovat sociolingvisticke a psycholingivisticke navyky Rusnakov.Preco su nase postoje take a onake atd.
Z vedeckeho hladiska ci co do sociokulturnej infrastruktury (chybajuce vacsie mesta atd.) je argumentacia v prospech Rusinov ako samostatneho, plnohodnotneho naroda pomerne slaba, no i vlastna zivotna skusenost, pocit je dostacujuca pre identifikaciu sa ako "Rusin a nic viac k tomu". Aj mnohe body argumentacie rusinskej akademie by sa dali pekne obratit voci nej. Trosku mam pocit akoby sme boli v niecom podobni flamskemu etniku, ktore sa toho holandskeho prevazne stiti.
Ja sa vzdy budem zasadzovat o vasiu spolupracu medzi Rusinmi a "Rusinmi" (to je jedno akej definicie- mozno aj tej do cca 16. stor. , kde by sme mohli ratat aj s Bielorusmi). Pokrytecke je, ak sa do mna niekto navaza (tu a mi to tusim este nestalo) len preto, ze som "Velkorusin". Ze poukazujem na to ze tunajsi Rusnaci nemaju pravo si osvojovat v plnej miere slovo "Rusin" a definvoat v plnej miere to, co je a co nie je rusinske.
Co povedat na spominanie rusinstva v ukrajinskych tradicnych piesnach? Tymto sa Vico a spol. nechvalia, lebo by prisli o argumetny a vahu slov. Ano, maju jednu postatnu pravdu a tu som s nimi na jednej lodi-ved ako inak. My sme tu a teraz a len my sa mozeme o seba postarat. Ze citam ukrajnske knihy? No sorry, asi ich spalim radsej Smile. Inak ako som uz spominal- priemerny Rusnak skor pozera Seherezadu, MS v hokeji, spravy STV-prosto vkus ako skoro kazdy iny Slovak.
Pravdou je, ze sme coprazd dalej skor Slovaci so zvyskom rusinskeho povedomia.
Ja budem radsej pouzivat ukrajinizmy-neraz pebrane polonizmy namiesto slvoakizmov, hoc cahpem, ze takto by ma kdekto nepochopil, no to je vina prostredia a vplyvov.Ako spieva Zbirka - "kup mi knihu!"-radsej nez tu Seherezadu ci Superstar ci programy v slvoencine vobec. Ja nemam vycitky svedomia, ked citam ukrajinske knihy- su pisane v norme velmi podobnej jazyku, akym hovorili moi predkovia, ktori mi dali zaklad na rozvijanie.
Vela ludi zo severovychodu SR pouziva rusnacku identitu ako skor taku nostaligcku nalepku. Ale mnohym az prevahe z nich nie su jasne ani take proste veci, ze Rusin bol este v generacii mojho pradeda nazov pre sirise ponimane etnikum.
Netreba sa hrabat v definiciach toho, co je Rus/Ros, tych je XY. Musime sledovat to, ze sme ortodoxno-grekotatolicke obyvatelstvo, ze sme vychodni slovania v kontexte slovanov zapadnych. A voci tomu sa musime kontruktivne postavit a povedat- ano, sme tu! Ale nespadli sme z oblakov.Nasa relihija detto.
Do kategorie bludov spadaju komentare v style, ze len my sme grekotatolici, ze to je tunasji "vymysel". Tmarstvo a este raz trmarstvo! Zakryvanie faktov. Preco je tomu tak? Preco
si Rusini (v uzosm zmysl)e tolko protirecia? Preco raz vravia, ze su si blizsi k tisice km vzdialenym Rusom, inokedy, sa hrdia ze boli poskokmy Ferenca Rakociho, ktoreho mnohi madarski historici zas a zas zneuzivaju pre svoej sovinisticke ucely? Alebo vztah voci Slovakom- zv style "anm netreba ani tak tie "mensinove prava, nemame problem". Servilnost nad servilnost. A slovaci maju v nas polsusneho psicka, ktory sa boji povedat, aku vinu ma aj slovensk zivol na nasom hynuti (ale i povzneseni-je to dvojsnecna zbran). Ze kolko ludi z nasich dolin obohatilo Slovensko, hoc neraz za cenu poslovencenia sa. Alebo naucit Slovakov, ze Andy Warhiol M. Strenk maju sice slvoenske korene, no su zo Slovenska a nie Slovaci.
Slak ma ide trafit z komentarov typu- Slovensko je pestrofarebna krajina- Od Zahorakov po Rusnakov" Ano, dokonca aj subor Lelija opise, ze spieva v "rusinskom nareci". Slovenskeho jazyka? Slak ma ide trafit! No

Tu je viac nez jasna paralela s roznymi hnutiami slovenskeho naroda, ktore sa roznym sposobom stavali k otazek rebyvania pod stitom Rakuska-Uhorska.
Zial, sme trosku schizofrenicki. Ale to je normalne pre vela narodov- aj Slovakov ci Cechov. Otacanie sa na vsetky svetove strany je proste priznacne pre celu Strednu Europu.
A este k tej Karaptskej Rusi- maml som skor pocit, ze tamojsi ludia brali oficialnu ukrajincinu ako "iny variant" , nez cudzi jazyk. Horsim momentom tu je to, ze je to nieco nastolene zhora, to jest z hlavneho mesta. Vzdialena provincia vs. hl. mesto - to je idealna kombinacia nas spory odveka.
Inak pre mnoych Kyjevcanov", velkourakjincov sme v ramci Rusinov tak trochu akoby "cierna ovca", lebo sme najmenej ochotni sa ukrajinizovat, hoc inde su tie postoje trochu ine. Mne sa nepaci uz len ten pojem "ukrajinizovat"- niekto proste dojde zdaleka a rozdava rozumy. V uzhorodskej a mukacevskej oblasti sa k rusinkeu etniku hlasi asi len 10 tisic obyvatelov. Vzdali to? Podlahli tlaku? Alebo sa skor kompkatibilizovali? Na druhej strane je tu velka zhanka po madarskych pasoch ci meistenkach na madarskych ci i slvoenskych skolach. Asi je fakt hanbou byt Ukrajincom.Tento nardo je znamy skor vdaka mafii, zarobitcanom ci prostitutkam :-(

ZRUS je muzeum (alebo konzerva/bunker) samo o sebe, no ROS hra mozno az prilis na strunu asimilacie, hoc naoko sa bije do prs za sebaidentitu. A pritom nam odvahu pomenovat skutocne problemy, len stale ohovara ukrajincov, hadze do vreca skoro vsetkych, pausalizuje az hanba. No to, ze ukrajinsky jazyk je najblizsim rusinskym nareciam by poprel len malokto v triezvom stave (myslene obrazne- uf, trochu som zas pichol do osieho hniezda) . A ze by sme sa od neho mali ucit aspon ako od starsieho brata (teda v inej rovine, nez tu bola slepo presadzovana pocas cca 40 rokov) by sa dalo pomaly dokazat dokonca aj fyziklanymi zakonmi o presune energie atd. Smile
Nevadme sa, pisme, spievajme nase spievanocky, opravujme cerkvi, malujme,krajinky, citajme po nasom ci "nasomu" (oco teraz sice nerobim, ale fakt nestiham ani odpvoedat na teito prispevky tu) diskutujme o veciach/problemoch kazdodennych.

Misik, niekde nižšie píšete,

Misik, niekde nižšie píšete, že "ktorí Rusíni prežili 1000 rokov?" Myslím že píšem jasne, že "Podkarpatskí Rusíni", alebo ako ich volajú v Kieve Zakarpatskí Rusíni. Z druhej strany je to zakarpatie. Ale Podkarpatie nikdy nebolo ukrajinské. Veď ako jazykovedec určite viete že aj slovo Ukraina pochádza z Veĺkoruského pomenovania krajiny ktorá sa nachádza na "okraji" Rusi. Z toho ďaľej "Ukrajinec" - obyvateľ okraja krajiny. Vaše stotožňovanie Rusínov s Ukrajincami mi pripomína E. Beneša, ktorý tvrdil, že Slovenčina je len nárečím Češtiny. Ale to isté vlatne tvrdia aj Rusi -Moskali keď vravia, že ukrajinčina je len nárečím ruštiny, tak isto ako bieloruština (biely Rusi - západní Rusi, čo je vlastne v pomenovaní pravda, podobne ako Rusín - malý Rus). Podľa vašej filozofie, ak pôjdeme ďalej po tejto línii, aj Slovákov môžete zaradiť ku Rusom (Štúr na tom pracoval) lebo pochádzajú zo spoločného koreňa. Prečo sa silou mocou chcete "pripájať"? U Slovákov je taký názor, že Rusíni sú Slováci s iným nárečím. A u Slovákov je v tom aj niečo akceptovateľné, veď len maximálne pred 200 rokami začali snahy (úspešné) vytvoriť národ a jednotný jazyk z rôznych "nárečí(?)" ktoré sa navzájom viac líšili ako napríklad samostatné juhoslovanské jazyky. Zaujímavé, že v skutočnej ruštine , vo veľkom Rusku nie sú markantné nárečové rozdiely, iba ak vo výslovnosti a prebratých slov okrajových častí. Podobne k tejto problematike, ale opačne ako ku Rusínom sa stavajú Slováci a Poliaci ku Goralom. Na slovenskej strane ich považujú za Poliakov a ich jazyk za poľské nárečie, na poľskej strane za Slovákov so slovenským nárečím. V Maďarsku za socializmu tam žijúcim Rusínom automaticky pripisovali slovenskú národnosť a v šatistikách sčítaní obyvateľstva sa Rusíni ani neobjavili. Po roku 1990 ale tam vzniklo 52 rusínskych obecných menšinových samospráv. Vo svete sa začína koniec éry národných štátov a nastupuje éra regiónov. Osobitnosť si uvedomujú Škóti, Íri, Walesania, hoci už všetci hovoria anglicky,zabudli vlastný jazyk a len teraz sa ich začínajú v školách znovu učiť. Tak isto Valóni nechcú byť Francúzmi, ale ani Belgičanmi. Prebúdzajú sa Bretóni, Piktovia... Ale naspäť k téme k Rusínom, Ukrajina má preto také tvrdé snahy ukrajinizovať Rusínov tejto stany Karpát, lebo vládnu nad krajinou na ktorú nemajú žiaden historický nárok. Iba ak ten, že po druhej svetovej vojne bola pridelená Sovietskému zväzu - nie Ukrajine. Rozpadom ZSSR, osamostatnením Ukrajiny táto zem mala prejsť k predchádzajúcemu "pánovi", alebo referendom sa malo obyvateľstvo rozhodnúť o tom kde má patriť, respektíve o osamostatnení.Ľudové hlasovanie prebehlo, aj keď z iného apropa a jeho výsledok Ukrajina fumiguje. Ľudovo povedané kašle na to. Prečo si myslíte, že Rusíni sú malí a slabí na to aby mohli byť národom. Veď sám uznáte inde, že raz už boli. Stotožňovanie s väčším bratom nikdy neviedlo k dobru, viď Juhosláviu, alebo sú rakušania nemci? Rusíni patrili k inej kultúrnej oblasti ako donskí kozáci.

Opakujem, ze rusinska

Opakujem, ze rusinska identita bola ziva medzi mnohymi dnesnymi Ukrajincami este par generacii dozadu, takze obsdobie od cca 15 storocia sa nesie jasne v duchu jednej rusinskej masy, ktora ma rozne farebne odtiene, specifika.
Preco ja nevidim v tzv. Rusinoch plnohodnotny narod? ZEby chybajuca kulturna infrastruktura? A co slovakizacia?
Ja b tut radsi pisav po nasomu, no perevazna castina nasoho etnika uzivaje pered vsim slovacku/slovensku movu/jazyk.
Pasivna, ciadtocna ukrajinizacia je sposobom vytvarania aspon naznaku protikultury ako kotvy proti asimilacii. To je uplne bezna prax. Inak napr. taka identita severnych, zapyrenejskych Katalancov je tiez zaujimava- ked uz hvoorime o tom, ze ci museli Rusini museli nalezat do skladu Kyjevskej Rusi. Podstatna bola fakticka identifikacia s vychodnymi Slovanmi.
V Uzhorode som pred par rokmi stretol isteho pana, ktory sa raz citil Rusom, inokedy Madarom, potom zas Slovakom, nakoniec este snad aj starym Chorvatom.
Ked teda hovoril o svojej identite.
No motivacia tohto kolotoca je zrejma. Rusin vs. Ukrajinec sa mi javi casto skor ako zastpuny konflikt, ktory bud odputava pozornost od toho, ze napr. v nasich podmienkach je slovakizacia hlavnym problemom. V podminekach Karpatskej Rusi je to skor snaha utiect z marazmu UA statu. Ekonomcike dovody boli maskovane
narodnymi, resp. tie nerodnostne boli sor prilis davana dopredu, no postradali skutocneho obsahu, zdali a mi velmi povrchne, lebo aj dotycna osoba vlastne splietala identity (raz som tio, potom to, hlavne nie ukrajinec- ukrajinec je tu vsak "ten z vychodu, spoza hor prichodivsi")
K myslienke toho, ci by napr. samostnatna Karpatska Rus mohla dodat tuto infrastrukturu? Do znacnej miery tuto funkciu plnila, no limity boli jasne stanovene.
Tato oblast by bola sustom pre extrem. madarofilov a pod.
Ja by som bol aj za autonomiu tejto oblasti, no musela by lezat asi pri mori alebo niekde tam, kde by sa o nu nemohli byt ine krajiny. Ale to by zas bola izolacioa a hory nemozno prenasat a zas za to to nestoji. Cely proces by mohol lahko spustit vlnu sepratizmu, hlavne na vychode ci na Kryme, ktory vlastne ukrajisnyk vobec nie je. Karaptski Rusini by isto neboli taki radiklani ako ich rusoukrajinskyi spoluobcania.
Inak tu musim spomenut fakt, ze i v praxi sa pojem urkajinec pouziva v dvoch smeroch- Urkajincom moze byt aj clovek ruskeho povodu (nielen porusteny ukrajinec)- teda jedna sa o politicke ponimanie. Tamojsim Rusom a "Rusom" je urkajinska identita blizka, no intepretuju ju "trochu" inak. Z toho strach o rozdelenie Ukrajiny. Ja som asi od prirody clovek, ktory rad spaja, no nemaze, snazi a respektovat kazdy kvietok zahradky. Smile

Jeden malicky postreh- tezv. ukrajinsky smer, hoc tiez bol akoze dovezeny, bol prakticky jedinym, ktori nebol podporovani nejakou mocnostou. O tom, ako sa Rak-Uhrosku pozdavala idea rozdrobenych Rusinov v Bukovine, u nas,v Karapt. Rusi ci Halici ani netreba hovorit. O tom su popisane cele knihy a vonkoconm nie len zaujatymi ukr. historikmi. Takze tak isto ako Slovaci, aj Rusini ("malo ci vellkorusini") sa formovali pocas cca minulych 150-200 rokov. Ono niekedy dokonca aj nazov naroda a jeho nosne myslienky mozu vzist z jednej generacie inteligencie ci dokocna par osobnosti. Jazykovy zaklad pre nejakui "proukrajinsku glboalizaciu" tu bol, no zaroven tu boli aj ine podmienky, ktore treba brat do uvahy. Dnes je situacia ina. Industrialziacia a ine faktory doslova otvorili padnorinu skrinku slovakizacie rusinstva u nas, to jest prinutili nase obyvatelstvo opustat vlastne regiony, slovakizovat sa atd.
Inak co do analogii- napr. rosellonska oblast v juznom Franczusku, resp. zypyrenejskom, severnom Katalansku sa formovala ako taka az v casoch, ked Katalansko (resp. Barcelonsko) prakticky stratilo svoju suverenitu. A vymedzenie voci tzv. Occitancom je tu tiez relativne, lebo tieto dve etnika tu zili dlhodobo a v piodstate su z jedneho cesta.
To je len strucne taka mala paralela so Sarisanmi a Rusnakmi Prikladov by sa vo svete isto naslo vela.
Nechapem, preco ludia stale stotoznuju Ukrajincov s bolsevickymi ukrajinizatormi.
Ja vidim v ukrajnicine velmi obohacujuci rozmer. Bez pestovania sa tymto smerom
(a je jedno ako identifikujeme) stracame podu pod nohami.
Mna nikto nepresvedci o tom, ze rusinska norma z roku 1995 je cosi viac ako miestny derivat ukrajinciny.
Ale podotykam- pravo vymedzit sa ako osobitna narodnost/narod ci pestovat si dokonca vlastny jazyk na baze miestneho narecia je v poriadku.
Rusinske dialekty su OBJEKTIVNE nareciami, ktore patria do akejsi juhozpadanej vetvy vychodoslovanskych jazykov. Je to sice krkolomny konstrukt, no demonstruje mozne vychodisko. To, ze vacsina z juhozap. vychod. slovanov sa dnes identifikuje ako Ukrajinec to je uz ina vec. Ja som hlavne slovensky "juhozapadny vychodoslovan". Ak mi tu nahodou niekto povie, ze tu pisem bludy, balamutim, tak takemu cloveku asi nezalezi ani tak na buducnosti jeho etnika, nez na tom, aby vyjadril svoju protikurajinskost. Stava sa, hoc zatial (zaklepem si na drevo) tu na holosoch. sk nastastie nie.
Osobne si myslim, ze uz velmi coskoro bude treba nachadzat kompromisne riesenia.
Isto casom prejdu neblahe spomienyk na negativne javy z cias prvoplanovej ukrajinizacie, rovnako tak id ruha strana si snad uvedomi, ze nemoze byt tou nadradenou, tou co pouca.

A este k tym Kozakom- viete o tom, ze mniohi z nich sa otvorene nazyvali Rusinimi? A co hovorite na Huculov? Oni su mnohymi povazovani za jeden z najkrajsich prikladov ukrajinskej esencie (napriek jasnym vonkajsim vplyvom) a pritom sa sami zvyknu nazyvat Rusini a tiez nalezia do rusinskej kmenovej rodiny.

Ok, ak by som tieto dni neodpovedal tak je to tym, ze mam kopes neodkladnych starosti. Ale rad si zas pokecam a snad aj osobne. Verim, ze uz coskoro sa mi podari ist na nejaky cas na nas Vychod.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.