Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2330' OR uid > 0) AND sid = '21e7815adab5fc44bc84536674d7ee52' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Úspešné volebné obdobie – naozaj pre všetkých? | Holosy

Úspešné volebné obdobie – naozaj pre všetkých?

Nedávno som si v Sninských novinách prečítal veľmi pozitívne ladený článok o poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Snine. Spolu s pánom primátorom rekapitulovali svoju činnosť vykonanú pre rozvoj nášho okresného mesta. Nepochybujem o úspechoch dosiahnutých počas ostatného volebného obdobia, avšak priznám sa, niečo mi tam chýbalo. Skutočne samospráva myslí a koná v prospech všetkých svojich obyvateľov?
Kladiem si jednoduchú otázku: Ako teda mesto prispelo k rozvoju a posilneniu rusínskej komunity žijúcej v meste? Práve tento bod mi veľmi chýbal v záverečnej rekapitulácii úspechov mestského zastupiteľstva v Snine za obdobie 2007-2010. Samozrejme, že investície vložené do nemocnice, rekreačnej oblasti Rybníky, poskytnuté jednotlivým náboženským denomináciám a športovým klubom v Snine majú kladný dopad aj na rusínske obyvateľstvo. Avšak stačí to? Mám za to, že je potrebné investovať do rusínskej komunity priamo. Dlhé obdobie boli Rusíni v úzadí, no situácia sa zásadne mení a rusínsky duch sa na celoštátnej aj regionálnej úrovni posilňuje. K tomuto pozitívnemu trendu by malo prispieť aj mesto Snina. Bude to skutočne na prospech všetkých jej obyvateľov. Veď v dnešnej dobe už Snina využíva eurofondy smerujúce k odstraňovaniu regionálnych rozdielov v EU, prečo však nevyužiť aj tie, podporujúce národnostné menšiny v jednotlivých členských štátoch? Mohlo by ísť o ďalší zdroj financií pre mesto Snina.
Mnohí sa spýtajú, ako teda môže samospráva podporiť svoje rusínskej obyvateľstvo? V súvislosti s touto otázkou preto konštruktívne poskytnem pár nápadov:
a) Rusínske publikácie a časopisy v mestskej knižnici a jednotlivých školách;
b) Výučba rusínskeho jazyka, literatúry, histórie či kultúry (školy, CVČ);
c) Informačné panely/publikácie uvádzajúce informácie o Rusínoch;
d) Zverejňovanie dokumentov či uvádzanie názvov ulíc aj v rusínskom jazyku;
e) Užšia spolupráca s ostatnými rusínskymi obcami regiónu;
f) Podporovanie rusínskych aktivít v meste.

Tieto úlohy nevyplývajú samospráve z legislatívy, ale na druhej strane je v jej záujme priblížiť sa svojim obyvateľom do tej miery, aby ju tí považovali za svoj domov. Snine vôbec nechýba rusínsky rozmer, iba je vedením mesta značne zaznávaný. Ale veď Rusínstvo je niečo čo Sninu charakterizuje, čo je jej špecifikom! Je to hodnota, na ktorej treba stavať. A preto vyzývam všetkých kandidátov (budúcich poslancov a primátora), neopomínajte túto skutočnosť, práve naopak, prispejte k rozvoju a posilneniu Rusínstva a tým aj mesta ako takého! Snina Vám bude vďačná!

Jozef Badida
jozef.badida@gmail.com

Poznámka autora: 

Uverejnené v 48. čísle Sninských novín, www.snina.sk

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.