Televízne noviny TV Markíza (09. 05. 2011) - Rusíni a sčítanie obyvateľov

Rusíni vo svidníckom okrese chcú dokázať, že ich je oveľa viac než hovoria oficiálne čísla. Svoju šancu chcú pevne chytiť pri sčítavaní ľudu. Rozdávajú letáky, diskutujú a pripomínajú rusínske zvyky.


Телевізны новины TV Markíza

Телевізны новины TV Markíza (09. 05. 2011) - Русины і списованя жытелїв

Русины у свідницькім окресї хотять доказати, же їх є овелё веце як гварять офіціалны чісла. Свою шанцу хотять туго хопити при списованю людей. Роздавають летакы, діскутують і припоминають русиньскы звыкы.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.