Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2333' OR uid > 0) AND sid = '1532e92f6c77139b67e1f89cea4d2c19' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Sviatok svätej Lucie - najvýznamnejší stridží deň vo zvykoch Rusínov | Holosy

Sviatok svätej Lucie - najvýznamnejší stridží deň vo zvykoch Rusínov

Svätá Lucia (Лукия Сиракузская) je patrónkou slepých. Lucii už ako kresťanke vnútili pohanského ženícha, ktorého očarili jej krásne oči. Lucia si oči vylúpila a poslala svojmu ženíchovi. Panna Mária ju za to odmenila novými, ešte krajšími očami. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Podľa "starého" juliánskeho kalendára sa oslavuje 26.decembra. Rôzne zvyky boli k tomuto dňu tradované aj u Rusínov.
Lucia bola považovaná za najväčšiu bosorku. V najzápadnejších oblastiach Slovenska obývaných Rusínmi si mládež nasadzovala masky a obchádzala domy, kde zbierala potraviny pre kolektívne pohostenie. Tam, kde im nič nedali natierali dom (a často aj aj ich obyvateľov) sadzami. Na celom území obývanom Rusínmi na Slovensku bola rozšírená povera Луцин стилець (Luciina stolička). V dobe „вид Луции до Велий" bolo potrebné pracovať každý deň na výrobe stoličky. Z tejto stoličky potom počas polnočnej vianočnej bohoslužby videl zhotoviteľ všetky strigy zo sela, ktoré boli pre iných ľudí neviditeľné. Tieto bosorky sa mu však mohli kruto pomstiť, zvlášť keď ich prezradil na verejnosti.
Podľa počasia v období od Lucie až do Štedrého večera sa predpovedalo počasie v ďalšom roku. Dvanásť dní od Lucie do Štedrého večera v ľudovej viere zastupovalo dvanásť mesiacov budúceho roka. Podľa počasia v ten-ktorý deň predpovedalo sa aj počasie v príslušnom mesiaci. Pastieri si predpovede zaznamenávali zárezmi na pastierskych paliciach.
Dievčence si každý deň odhryzli kúsok z jablka a posledný deň si jeho zvyšok položili pod vankúš. O ktorom chlapcovi sa im snívalo, ten sa mal stať ich ženíchom.

(podľa Růžena Šišková, Mykola Mušinka, Alexandr Mušinka / Ukrajinská nářečí Slovenska : výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967)

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.