Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1322' OR uid > 0) AND sid = 'b0bee28ae7761b5c47d56c0502a595ac' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Banderovci očami historikov – pohľad tretí Michal Šmigeľ: Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ pod Duklou | Holosy

Banderovci očami historikov – pohľad tretí Michal Šmigeľ: Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ pod Duklou

Michal Šmigeľ vo svojej práci Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) pri vykreslení svojho pohľadu na UPA, ich pôsobenie a prechod cez územie Slovenska predkladá mnohé úplne nové informácie. Z regionálneho hľadisku sú pre obyvateľov oblasti pod Duklou určite zaujímavé informácie uvádzané v štúdií Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj" na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v Poľsku (1945-1947).
Štúdia prezentuje autorom zozbierané informácie o veliteľovi menšieho oddielu UPA „Smyrnyj", Mychajlovi Fedakovi, ktorého skupina v poľsko - slovensko pohraničí okolo Dukelského priesmyku pôsobila a ktorý bol svojim pôvodom s týmto regiónom silne zviazaný. Iní autori sa o skupine „Smyrnyj" zmieňovali len okrajovo, aj keď, podľa vyjadrenia M. Šmigeľa, informácie o ňom sa v československých archívoch dali vyhľadať. Aj tento príspevok, podobne ako ostatné publikované k tejto problematike, má za cieľ poukázať na zložitosť povojnových rokoch, ktoré neboli tak čiernobiele ako nám bolo prezentované v rokoch minulých.
Mychajlo Fedak, veliteľ oddielu UPA „Smyrnyj", známy pod pseudonymom „Smyrnyj", sa narodil v obci Ropienka na západnej Lemkovine v rusínskom etnickom prostredí. Na lemkovské pomery bola rodina Fedakovcov pomerne zámožná. Mychajlov otec vlastnil väčšiu poľnohospodársku usadlosť, svojho času pracoval pri ťažbe ropy. Rodina bola silne proukrajinsky orientovaná, čo nebolo v prostredí západnej Lemkoviny obvyklým javom. V lemkovskom prostredí existovali dve politické orientácie: prokrajinská a rusofilská. Silnejšie pozície proukrajinského smeru sa udržali iba na východe Lemkoviny. Rusofili sa viac orientovali na Rusko a označovali sa za súčasť ruského národa. Nemci počas vojny silne podporovali proukrajinský smer, otvárali ukrajinské školy. Na jednej z nich, v Krynici, maturoval aj M. Fedak. Fedak už počas štúdii vstúpil do Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN).
Keď sa postupne ukazovali plány Nemcov voči Ukrajine, väčšina ukrajinských nacionalistov prerušila spoluprácu s Nemcami a v odvete boli nemeckými orgánmi likvidovaný. Zatknutý bol aj M. Fedak, ktorému sa však podarilo z väzenia uniknúť a prejsť na územie Slovenska, kde sa ukrýval u svojej rodiny v okrese Svidník. Neskôr sa vrátil a a pracoval v ilegálnej sieti banderovskej OUN pod pseudonymom „Smyrnyj".
V januári 1945 východný front postúpil na Lemkovinu a lemkovské obyvateľstvo srdečne vítalo Červenú armádu. Nasledujúce udalosti však priniesli vytriezvenie z ilúzií. Nešťastne bola vytýčená nová poľsko - sovietska hranica. Ukrajinsko - rusínske etnické územie, vrátane Lemkoviny, ostalo Poľsku, kým takmer 800 000 Poliakov sa ocitlo v ZSSR. Nasledovalo eskalovanie poľsko - ukrajinského konfliktu, ktorý mal svoje korene v rokoch 1942 - 1943 na ukrajinskej Volyni. Tam UPA začala protipoľskú kampaň s cieľom vyhnať z oblasti poľské obyvateľstvo. Išlo o veľmi krvavý konflikt, v ktorom podľa poľských historikov zahynulo 60 000 - 100 000 Poliakov a 20 000 - 30 000 Ukrajincov. Riešením mal byť odsun ukrajinskej menšiny do ZSSR a Poliakov smerom opačným. Na tento plán tragicky doplatilo nezainteresované lemkovské obyvateľstvo. Agitácia, ktorej cieľom bolo nakloniť Lemkov k presunu sa nestretla s veľkým úspechom, hlavne po tom čo sa Lemkovia začali dozvedať pravdu o situácii v ZSSR. Poľská vláda pristúpila k represívnym opatreniam, ktoré mali prinútiť Lemkov a Ukrajincov opustiť Poľska. To malo za následok vypuknutie ukrajinského povstania v septembri 1945 na juhovýchode Poľska.
Cieľom UPA bolo preniesť povstanie aj do oblasti západnej Lemkoviny a touto úlohou bol poverený „Smyrnyj". Úloha to však nebola vôbec ľahká. V oblasti západnej Lemkoviny neboli podmienky pre rozvoj ukrajinského partizánskeho hnutia. Miestne lemkovské obyvateľstvo sa nestotožňovalo s ukrajinským národom a nepodporovalo ideu boja za nezávislú Ukrajinu. Počítali s tým, že ak aj dôjde k vytvoreniu samostatnej Ukrajiny, Lemkovina - vytiahnutá ďaleko na západ ostane súčasťou Poľska. Obávali sa, že hnutie odporu vyvolá ešte väčšie represálie zo strany poľskej komunistickej vlády.
V prvej polovici roku 1946 začala posledná krvavá etapa poľsko - sovietskeho presídlenia za asistencie poľskej armády a milície. V snahe vyhnúť sa deportáciam do „sovietskeho raja" začalo obyvateľstvo hromadne opúšťať svoje domovy a skrývať sa v horách. So skromným majetkom a dobytkom sa schovávalo v lesoch na poľskej strane alebo hľadali záchranu na slovenskej strane hraníc. Na obranu obyvateľstva sa stavali oddiely UPA, ktoré všemožne bránili deportáciám, pálili opustené domy, zvádzali boje s jednotkami poľskej armády. Do akcii sa zapájal aj „Smyrnyj" so svojou skupinou.
Šmigeľ poznamenáva, že oddiel „Smyrnyj" by nemohol byt činný bez podpory miestneho lemkovského obyvateľstva, ktoré však nerado podporovalo oddiely UPA prenikajúce z východu. Boli to pre nich cudzí ľudia. Iná situácia bola okolo oddielu „Smyrnyj", príslušníci ktorého pochádzali z miestnych ľudí. Zmysel pre vzájomnosť, ktorý je u Lemkov silne rozvinutý, kázal im chrániť „Smyrného", aj keď sa oni sami nestotožňovali s ukrajinským bojom. Šmigeľ ďalej zdôrazňuje, že činnosť oddielu v oblasti značne redukovala aktivity poľských kriminálnych bánd, ktoré boli postrachom nielen Lemkoviny.
Keďže začiatkom roku 1947 vláda Ukrajinskej SSR odmietla preberať ďalšie transporty poľských Ukrajincov, bol vypracovaný plán presídlenia pozostatkov menšiny na územie západného a severného Poľska, na majetok Nemcov podobne deportovaných do Nemecka. Akcia dostala názov Wisla a bolo v rámci nej deportovaných asi 150 000 Lemkov a Ukrajincov. Súčasne s deportáciou sa poľská vláda pustila aj do likvidácie ukrajinského ozbrojeného podzemia v opustených oblastiach.
M. Fedak v tejto situácií oddiel rozpustil a sám s časťou svojho oddielu sa rozhodol prekročiť poľsko - slovenskú hranicu. Na území Slovenska sa dostali do okolia Svidníka, kde sa plánovali ukrývať medzi miestnymi Rusínmi. Šmigeľ uvádza, že sám Fedák mal v okolí Svidníka (azda v obci Šarbov) príbuzných a pravdepodobne aj časť svojej rodiny.
Na Slovensku bola, ako uvádza Smyrnyj, skupina prijímaná pomerne dobre, aj keď sa miestny Rusíni podobne ako Lemkovia nestotožňovali s ukrajinským národom a ich bojom. Slovenskí Rusíni však súcitili s poľskými Lemkami a so znepokojením pozorovali situáciu na poľskej strane.
Skutočnosť, že sa Fedakovej skupine podarilo na severovýchode Slovenska prečkať až do júna 1948, naznačuje že musel mať podporu u miestnych ľudí. Šmigeľ spomína, že podľa dochovaných vojenských spravodajských hlásení, jednotky československej armády operujúce proti zvyškom UPA na severovýchode Slovenska mali informácie o pôsobení oddielu „Smyrnyj" v okolí Svidníka. Fedakov oddiel nazývali „lupičská skupina, ktorú vedie učiteľ mjr. Fedak, krycím menom Smirný". Ďalšie informácie poukazovali nato, že činnosť Fedakove skupiny sa zintenzívnila na jar 1948 v oblasti obcí Šarbov, Dlhoňa, Krajná Porúbka, Šemetkovce, Vyšná a Nižná Pisaná, kde tlupa rekvirovala potraviny. V správach Šmigeľ ďalej našiel, že akcie proti nemu neboli úspešné aj napriek vypísanej odmene ( 10 000 Kčs za každého banderovca ). Podľa vojenských správ tlupa pozná terén a je dobre informovaná a pri akciách sa utiahne do svojich úkrytov, ktoré boli predpokladané v lesnom masíve medzi Dlhoňou a Vyšnou Pisanou.
Prechod do americkej zóny začal „Smyrnyj" 1. júna 1948 cez územie Slovenska a Česka sa dostal do Rakúska. V noci z 22. na 23. septembra prekročil rakúsko - nemeckú hranicu a ocitol sa v americkej okupačnej zóne. Po roku sa Smyrnyj vrátil do Poľska ako kuriér mníchovskej OUN. Nebola to pravdepodobne jeho posledná cesta do Poľska v úlohe kuriéra. Neskôr emigroval do Kanady, kde pôsobil v ukrajinských emigrantských organizáciach. Zomrel 23.marca 2005 v Toronte.

Zdravím, foto velitele

Zdravím,
foto velitele oddílu UPA "Smyrnyj" Mychajla Fedaka najdete na:
//zustrich.quebec-ukraine.com/lib/lemko/lemko_12.htm

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.