Ľudový slovník Rusínov

Nejedná sa o slovník kodifikovaného rusínskeho jazyka, ale o zbierku jazykovej pestrosti regiónu. Prispejte svojim slovíčkom. Návrhy smerujte na e-mail alebo do fóra.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

A

abo buď, alebo (vyjadruje vylučovací vzťah al. vzťah eventuality).
Zavtra prejdu abo ja abo vin; Kupali zme sja doma abo u Laberci Abo dakoli, jak sja fažko žylo
a(b)sentyrka odvod (na vojnu) - Beňadikovce, Bukovce
agac agát - Dara, Ulič, Zvala
adzimka jedlo, posúch
adzimky zemiakové lokše
ambrela dáždnik
amiňcma

koniec
Už je mu amiňcma

ampruch kameňolom
ancijaš 1. zosobnenie zla, zlý duch, diabol (v nadávkach a kliatbach)
Ja tvoho ancijaša! - nadávka;
Na jakoho ancijaša tam zas ideš! - načo
2. samopašné dieťa : Dalšoho ancijaša nebudu chovatí, Zlyj jak ancijaš
ancikrist zosobnenie zla, čert, diabol (v nadávkach a kliatbach)
Takyj planyj jak ancikrist – veľmi zlý
Na jakoho ancikrista - načo
anhel (ангел) anjel
ancug mužský alebo chlapčenský oblek pánskeho strihu
ancuntraky (анцунтракы) traky
ancvaj i ajncvaj hneď, vzápätí, už aj, raz-dva
Zaplatev, a robota byla zrobena ancvaj.
ansambeľ kapela, súbor
apatyka 1. lekáreň
2. liek, liečivo: Ziľja tyš dobra apatyka !
arenda nájom, (za arendov - v nájme), Pstriná
arešt väzenie, (zaperli ho do areštu - zavreli ho do väzenia), Ubľa, Ulič, Krivé
argan gápeľ (žentour, zariadenie uvádzané do kruhového pohybu zapriahnutým dobytkom, ktorého práca sa prenáša ozubeným súkolesím na pohon hospodárskeho stroja), Ruské
ardža hrdza
ardža zila - prehrdzavelo
astrjab ( aстряб ) jastrab
Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

17. jun 2019


Юліаньскый календарь:

4.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.