Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5654' OR uid > 0) AND sid = '484d2fd91f81681b518f2b327ccd98c2' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Rusíni si na budúci rok budú pripomínať Adolfa Dobrianského | Holosy

Rusíni si na budúci rok budú pripomínať Adolfa Dobrianského

Prešov, 2. apríla 2016
-
V Prešove sa dnes konalo 18. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Do čela rusínskej platformy, v ktorej sú zjednotené rusínske občianske združenia, profesionálne inštitúcie a nezávislí aktivisti, bol zvolený Milan Pilip.
-

Medzi najdôležitejšie body programu dnes patrilo prejednanie blížiaceho sa 200. výročia od narodenia významného rusínskeho národného buditeľa Adolfa Dobrianského, ktorý bol prvým poslancom v Uhorskom sneme za Horné Uhorsko a ako poslanec v ňom obhajoval práva Rusínov a Slovákov. O jeho priateľskom vzťahu k slovenskému národu svedčí aj to, že bol jedným zo zakladajúcich členov Matice Slovenskej. Pri príležitosti okrúhleho výročia od jeho narodenia OSRS vyhlásil rok 2017 za Rok Adolfa Dobrianského.
-
V rámci tohto roku chce OSRS zorganizovať aktivity, ktoré budú mať za úlohu zvýšiť informovanosť o tejto významnej historickej osobnosti medzi Rusínmi, ale aj celkovo v slovenskej spoločnosti. Rusínska platforma bude taktiež koordinovať aktivity smerujúce k záchrane rodného domu A. Dobrianského – starej farskej budovy v obci Rudlov, v ktorej by sa v budúcnosti mohla vytvoriť Dobrianského pamätná izba so svojou stálou expozíciou. O možnostiach záchrany rodného domu Dobrianského a jeho ďalšieho využitia už prebehli aj prvé stretnutia s predstaviteľmi Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, keďže budova je cirkevným majetkom.
-
OSRS si po roku volil aj svoje nové predsedníctvo. Predsedom platformy sa stal Milan Pilip, ktorý bol od založenia OSRS jeho tajomníkom. Novými členmi predsedníctva sa stali: Jakub Tuleja – tajomník, Imrich Cuper – zástupca organizácií a Teodózia Lattová – zástupkyňa individuálnych členov. V predsedníctve zostal Ján Lipinský, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rusínsku národnostnú menšinu, ktorý je členom predsedníctva „ex offo“ a Peter Medviď vo funkcii hovorcu.
-
Bardejovčan Milan Pilip je rusínsky aktivista, predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku v Bratislave, ktorý stál pri zrode OSRS. Je absolventom politológie na Prešovskej univerzite v Prešove. V rodnom Bardejove je poslancom mestského zastupiteľstva, do ktorého bol zvolený ako nezávislý kandidát. Pôsobí na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
-
Peter Medviď, hovorca OSRS
-
Viac informácií: www.okruhly-stol.sk

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.