RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU - DEŤOM - 5. ročník Letného tábora pre rusínske detí 7. 8. - 13. 8. 2011 Svidník a okolie

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU - DEŤOM

A je to tu!

Rusínska obroda na Slovensku,  po roku znova  organizuje  populárne Letné tábory pre rusínske deti, ktoré sa realizujú  s finančnou podporou Úradu Vlády  Slovenskej republiky - program podpora národnostných menšín 2011

5. ročník Letného tábora pre rusínske detí

7. 8. - 13. 8. 2011 Svidník a okolie

Chcete aby vaše dieťa pozitívne strávilo voľné chvíle? Chcete aby hlbšie poznalo pestrosť  rusínskej kultúry?  Rozmýšľate prečo dieťa zaradiť práve do nášho tábora?

Jednou vetou: Ponúkame bezpečný tábor s úspešnou históriou, opakovanými návštevníkmi a starostlivým prístupom, ochranu proti prípadnej šikane, kvalitnú bohatú stravu a zdravotnícke zabezpečenie, priebežnú komunikáciu s vedením tábora, príjemné a bezpečné zážitky z pobytu, alternatívy v prípade nepriaznivého počasia,  ako  aj množstvo fakultatívnych výletov.  Doprajte deťom spoznať nepoznané! Ubytovanie kamarátov rovnakého pohlavia spolu na izbe je samozrejmosťou .

 

1./ TERMÍN A MIESTO REALIZÁCIE
od 7. augusta  do 13. augusta 2011 , Svidník a okolie

Ubytovanie detí -   Hotel Dukla Senior (stará Dukla, v centre mesta Svidník), ul. Sovietskych hrdinov 221. Toto široké relaxačné zázemie hotela ponúka tenisové ihriska (antuka), klubovňu, bufet, perfektnú stravu, ubytovanie s kúpeľnou a sociálnym zariadením. V prípade nepriaznivého počasia bude pre detí k dispozícií telocvičňa v blízkosti hotela,  ako aj Bowling a kolky. S priľahlou oddychovou zónou strediska budú deti pravidelne navštevovať  populárne celodenné kúpalisko Svidník, ktoré je veľkou atrakciou v podduklianskom regióne.   V areáli kúpaliska sa nachádza vodný svet, trampolíny, možnosť zahrať volejbal, stolný tenis a dokonca aj  vodný futbal.

Bazény:

Krytý termálny bazén

20m x 10m

34°C

Hĺbka vody 0,9-1,0m

Plavecký bazén

50m x 22m

24-26°C

Hĺbka vody 0,4-1,8m

Bazén s umelými vlnami

33m x 12m

26°C

Hĺbka vody 0,2-1,7m

Dojazdový bazén pre tobogán

10m x 6m

26°C

Hĺbka vody 0,8m

Detský bazén

8m x 4m

30°C

Hĺbka vody 30cm

Svidník  má vynikajúcu východiskovú polohu na fakultatívne výlety do blízkeho okolia. V  súčasnosti je mesto Svidník s takmer prirodzeným kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu.. Popri dvoch múzeách (SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry a Vojenské múzeum) vo Svidníku sídli aj Štátny okresný archív s cennými fondmi a dokumentmi z obdobia 1918-1990, čo bude súčasťou programu tábora.  Mesto a okolité obce sa síce nevyznačujú honosnými a umelecky bohatými svetskými stavbami, o to viac však sakrálnymi, murovanými a najmä drevenými, v ktorých sa naplno prejavil génius miestneho ľudového staviteľstva a autentickej  rusínskej kultúry.  Niektoré murované gréckokatolícke chrámy a rímskokatolícke kostoly, resp. roľnícke stavby drevenej ľudovej architektúry boli vyhlásené za kultúrne pamiatky. Medzi národné kultúrne pamiatky patria aj Pamätník Československej armády na Dukle s areálom a Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku s cintorínmi. Nad areálom amfiteátra vo Svidníku je národopisná expozícia v prírode SNM-MUK - Skanzen. Medzi kultúrne pamiatky patrí tiež kaštieľ z roku 1795.  Dominantou centra Svidníka je Socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe. Architektonickými dominantami sú obidva gréckokatolícke chrámy, obnovené v rokoch 1993-1996, pravoslávny chrám sv. Trojice, vybudovaný od augusta 1993 do augusta 1994.

2./ VÝBER ÚČASTNÍKOV
Pobyt je určený pre detí vo veku 8-12 rokov, ktoré sa aktívne zapájajú do činností výuky rusínskeho jazyka, folklórnych súborov, divadla, poézie, prózy, ktoré boli účastníkmi celoslovenskej súťaže Duchnovičov Prešov alebo Spevy môjho rodu. Je to tzn. odmena za ich činnosť, usilovnosť a formu udržiavanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt rusínskej národnostnej menšiny. Tábora sa môžu zúčastniť aj také detí, ktoré majú záujem o poznanie našej rusínskej kultúry a jazyka aj keď sa nezúčastňovali rusínskych aktivít, no sú sympatizantmi Rusínov alebo  majú rusínskych predkov. Pretože hlavným cieľom Rusínskej obrody na Slovensku je vyzdvihnutie identity rusínskej národností, propagácia Rusínov, ako aj vedenie školskej mládeže k poznávaniu a prehĺbeniu identity a kultúrnych hodnôt Rusínov.
V tomto tábore sa zúčastnia   detí, z okresov:
Stará Ľubovňa, Košice, Prešov, Medzilaborce, Snina a Stropkov.
Výber účastníkov urobia jednotlivé MO ROS v zastúpení ich predsedov, alebo predsedovia kolektívnych členov ROS, na základe odporúčania učiteľa školy, alebo vlastného uváženia podľa aktivity a zásluh detí. Výber môžu urobiť aj samotný učitelia škôl, respektíve rodičia detí. Detí je potrebné prihlásiť formou prihlášky /viď príloha/,  v rámci splnenia technicko-organizačných usmernení organizátora,  do 28.7.2011 na adresu:

Rusínska obroda na Slovenskú Levočská č.9, 080 01 Prešov  (na obálku napíšte prihláška  LT) alebo emailom : sekretariat.ros@centrum.sk

3./ POPLATOK:
Cena jedného poukazu je 150 Є, z toho organizátor hradí 100 Є v rámci projektu ÚV SR  а účastník hradí 50 Є, čo je súčasťou vlastného vkladu a podmienok realizácie projektu ÚV SR. V cene je zahrnuté 6 x celodenne stravovanie , vrátene pitného režimu a desiat pre detí, táborák a komplet športové ihriska. Taktiež ubytovanie, doprava a vstupy na jednotlivé kultúrne pamiatky, kúpaliska, koncerty, fakultatívne výlety alebo iné aktivity. V cene je zahrnuté aj zdravotné pripoistenie detí. Výber detí je potrebné urobiť  do 28.7.2011 a zároveň do toho termínu zaplatiť účastnícky poplatok 50 Є poštovou poukážkou na adresu: Rusínska obroda na Slovensku Levočská č. 9, 080 01 Prešov, tento doklad následne ofotený zaslať taktiež na adresu: Bc. Silvia Lysinová, Rusínska obroda na Slovensku Levočská č. 9, 080 01 Prešov, na obálku napísať Letný tábor, alebo oskenovaný doklad môžete zaslať aj na email adresu: sekretariat.ros@centrum.sk z dôvodu 100% rezervácie pre účastníka. Na poštovú poukážku je potrebné ako odosielateľa napísať meno dieťaťa, ktorý sa tábora zúčastní. (Viacej info viď príloha, prihláška do tábora).

4./ PRÍCHOD A ODCHOD ÚČASTNÍKOV:
Dovoz detí je potrebné realizovať osobne resp. po dohode jednotlivcov dňa: 7.8.2011  v čase od 14,00 hod . -16,00 hod. na miesto pobytu,  do vstupnej haly hotela Dukla Senior.
(pred zariadením je parkovisko a tam už budú na detí čakať organizátori a následne ich budú ubytovávať).
Ubytovanie je zabezpečené vo 3 až 5 posteľových izbách, každá izba je vybavená sociálnym zariadením s kúpeľnou. Na chodbe v blízkostí sú k dispozícií klubovne, pingpongové stoly, biliard, šípky, stolný futbal, bufet. 
Dieťa v deň príchodu začína pobyt večerou, ktorá je posunutá  na 17,00 hod.
Odvoz detí je 13.8.2011  v čase od 13,00 -15, 00 hod. tak isto od hotela Dukla Senior, buď osobne každý rodič príde po dieťa alebo telefonickým dohovorom oboznámi vedúcemu tábora, ktorému jednotlivcovi z daného okresu je potrebné predať dieťa. Dieťa končí pobyt obedom, ktorý je posunutý na 11,30 hod.

5./ PROGRAM:
- návšteva historického mesta Svidník, návšteva národopisnej  expozícia v prírode SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, SKANZEN

- návšteva Galérie Dezidera Millyho

- návšteva Vojenského múzea

- pravidelná návšteva kúpaliska

- návšteva podujatia: 5. ročník TUNING ZRAZu Svidník (Tuningová verzia motoristického športu na svidníckom letisku , ktorá  pohladí  dušu všetkým fanúšikom s fantáziou upravených a vyšperkovaných automobilových modelov,

- celodenný výlet do Bardejovských kúpeľov, návšteva skanzenu a kúpaliska

- celodenný výlet do Poľska, tradičné nákupy, návšteva Zyndranovej / dedina v ktorej sa nachádza expozícia rusínskeho múzea v prírode,

- turistický pochod na vyhliadkovú  vežu, ktorá  sa nachádza neďaleko od Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach. Je vysoká 50 m a bola postavená v roku 1974. Je hlavným informačným strediskom pre návštevníkov Dukly, kde je možnosť oboznámiť sa s históriou duklianskych bojov na jeseň roku 1944.

- návšteva prírodného  letného  kúpaliska Makovica, Nižná Polianka.

Pedagogicko-metodické aktivity:

a.) športové aktivity: podľa výberu, volejbalový, tenisový a futbalový krúžok , súťaže v ktorých pre víťazov máme pripravené exkluzívne ceny,

b.) kultúrne aktivity: krúžok rusínskeho jazyka, hudobný - zameraný na rusínsky folklór a   výtvarný krúžok zameraný aj na ručné práce, neónová show, rýchlostné súťaže + súťaže zručností,

c.) beseda s rusínskymi spisovateľmi, redaktormi rusínskych novín a predstaviteľmi Rusínskej obrody na Slovensku ,

d.) hľadanie rusínskeho pokladu, opekačka pri ohníku, rusínska svätojánska noc pod hviezdami, diskotéka ,súťaž o SUPER STÁR tábora, za účastí exkluzívnej poroty .
Súčasťou programu je vypracovaný pedagogicko-metodický plán zameraný na výchovu detí v materinskom jazyku(literárne básne, rusínske piesne, hry v rusínskom jazyku atď.), ktorý sa realizuje hravou formou za účasti odborníkov.

6. / ČO JE POTREBÉ DONIESŤ
-kartičku zdravotnej poisťovne dieťaťa
-telefónny kontakt na rodiča
-lieky, ak dieťa užíva ( k ním je potrebné urobiť podrobný rozpis užívania a predať ho vedúcej tábora)
-plavky, prší plášť, obuv vhodnú na turistiku, prezuvky, mikinu, tepláky, uterák a osušku, hygienické potreby a iné osobné veci
-dobrú náladu

Nieje vhodné aby ste deťom dávali väčší obnos peňazí ako aj iné cenné veci napr. zlaté retiazky, prstene atď. Organizátor neručí za ich stratu!!! (Viacej info viď príloha táborový poriadok).

7./ PEDAGOGICKÝ DOZOR a LEKÁRSKÁ STAROSTLIVOSŤ
-Počas pobytu sa bude o detí starať 3 členný pedagogický dozor, pod vedením vedúcej  tábora Bc. Silvií  Lysinovej, organizátorka doterajších 5  ročníkov.   Pedagogický kolektív už ma skúsenosť s organizovaním a chodom takého typu letného tábora s predchádzajúcich ročníkov. K dispozícii je aj miestny súkromný lekár, ktorý ma ambulanciu blízko hotelového zariadenia v Svidník, ktorý počas celého pobytu bude k dispozícii a bude zabezpečovať prípadnú zdravotnú starostlivosť vyplývajúcu zo Zákona. Mimo toho vedúca tábora je nositeľom preukazu Červeného kríža a absolventkou kurzu prvej zdravotnej pomoci.

Bližšie informácie na tel. čísle: 0918 176 804, 051 7722889 -Silvia Lysinová,

 

Za organizátora ROS :

Silvia Lysinová, garant projektu, vedúca tábora

V Prešove 1.7. 2011

 

Príloha: PRIHLÁŠKA do Letného tábora pre Rusínske detí 6.8.2011 - 13.8.2011

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.