prof. Miloš Mistrík - škoda, že sa národnostné menšiny a etnické skupiny neuchádzajú o možnosť mať súkromné televízne či rozhlasové vysielanie

Podľa Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu v súčasnej dobe vysiela 19 vysielateľov na základe licencie televízne programové služby v jazyku národnostnej menšiny. Ich vysielanie sa uskutočňuje v maďarskom jazyku.

Ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny nemajú svoje vysielanie na základe licencie, dostatočný priestor však majú vyhradený vo verejnoprávnych okruhoch RTVS. Podľa posledného štatistického sčítania obyvateľov sa k príslušníkom národnostných menšín prihlásilo 704 315 osôb, čo predstavuje 13,1% z celkového počtu obyvateľov SR. Z toho najviac zastúpená bola maďarská menšina (9,7%), nasleduje rómska (1,7%), česká (0,8%), rusínska (0,4%), ukrajinská (0,2%), nemecká (0,1%) a iné. V roku 2009 požiadalo Združenie Rusínov Slovenska o prešovskú rozhlasovú frekvenciu 97,2 MHz, ale keďže išlo o občianske združenie, Rada mu na základe zákona č. 308/2000 nemohla licenciu prideliť. V súčasnosti Rada neeviduje žiadateľa, ktorý by prejavil záujem vysielať v jazyku národnostných menšín. „Je to škoda, že sa ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny neuchádzajú o možnosť mať súkromné televízne či rozhlasové vysielanie, veď by sa určite našla aj podpora zo slovenských alebo európskych fondov," vyjadril sa k súčasnej situácii predseda licenčnej Rady prof. Miloš Mistrík.
Ja len dodám, že v čase keď aj malé mestá majú svoju televíziu a technika nie je taká drahá ako bola kedysi, je skutočne veľká škoda, že Rusíni nemajú svoju televíziu.
Zdroj: http://www.rada-rtv.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=1287

іщі єден додаток, подля мене

іщі єден додаток, подля мене то не є нереалне, лем нїт затля людей. Залежыть од фінанцій ці бы высылала лем через інтернет або і терестріално. Хоць лем пару годин тыжденно. Роблять ся концерты, суть службы божы, ведуть ся розговоры, то бы стачіло лем накручати, не мусять ся куповати дорогы серіалы ці філмы.

Же ся то не дасть є найлегше повісти, але кідь Лемкы в Польску, котрых є 5000 годны мати радіо, мы не годны мати дашто таке тыж?

Кідь пан професор Містрік повість же дотації на пріватны медія бы ся нашли, стоїть над тым ся задумати.

Десь єм чітав же ся зганяють пінязї з дотацій на даякый русиньскый дом в Братїславі, но телевізія або радіо є овелё лїпша інвестіція як даяка будова де бы собі дехто робив бізніс.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.