Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3083' OR uid > 0) AND sid = 'e0096dd49076c4e664c35e6caaf93834' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Pozvánka na Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska | Holosy

Pozvánka na Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska

Každoročne v polovici júna žije mesto Svidník v znamení  Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Svidník sa vtedy stáva centrom ukrajinsko-rusínskej kultúry.Slávnosti sú zdrojom nevyčerpateľného bohatstva kultúry, ktorú pre nás zanechali predchádzajúce generácie.

Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska nie sú iba propagáciou folklóru, ale sú spojené s celým radom ďalších významných kultúrnych podujatí, ako sú etnografické a výtvarné výstavy, semináre, vedecké konferencie a pod.. Hlavnými organizátormi Slávností sú Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky a  Svidník. Slávností kultúry sa každoročne zúčastňujú miestne kolektívy, hosťujúce súbory zo všetkých regiónov Slovenska a zo zahraničia.

Шторік в серединї юна жыє

Шторік в серединї юна жыє Свідник в знаку Свят културы Русинів-Українцїв Словеньска. Тогды ся Свідник ставать центром україньско-русиньской културы. Свята суть жрідлом невычерпного богатства културы, котру про нас зохабили нашы опереднї поколїня.

Свята Русинів-Українцїв Словеньска суть не лем пропаґаціов фолклору, але суть звязаны з рядом іншых вызначный културный подїй, такых як етноґрафічны і образотворчі выставы, семінарї, науковы конференції, і т.д. .. Основныма орґанізаторами суть Союз Руснів-Українцїв Словеньской Републікы і місто Свідник. На фестівалї културы з каждым роком беруть участь місцёвы колектівы, гостёвскы ансамблї зо вшыткых реґіонів Словеньска і споза граніць.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.