Dokument Osadné - dojmy po českej premiére

Po úspešnom predstavení v kinách na Slovensku bol dokumentárny film Osadné nasadený aj do kino distribúcie v Českej republike. Jeho česká premiéra sa uskutočnila 11. februára o 20:30 hod v pražskom kine Bio Oko. Avizovaná bola účasť režiséra, zástupcov obce Osadné a tiež zástupcu Rusínov. Nakoniec do Prahy dorazil režisér Marko Škop, spolu s kameramanom Jánom Melišom a zástupca Rusínov Fedor Vico. Bohužiaľ, kvôli namáhavej a dlhej ceste do Prahy sa ospravedlnil starosta obce Ladislav Mikuláško a kvôli pracovným povinnostiam pravoslávny pop v Osadnom Peter Soroka.

Pred začiatkom filmu každý z návštevníkov dostal malú pozornosť v podobe sympatickej fľaštičky s poldeci prírodného borovičkého destilátu vyrábaného pod názvom Rusínska borovička vo svidníckej likérke Vanapo. Škoda, že sa myšlienka rozdávania poldeci nespojila s rozdávaním letákov či už o Rusínoch alebo, ak už nie priamo o obci Osadné, tak o regióne Východných Karpát. Po krátkom predstavení filmu zo strany Asociace českých filmových klubů boli na pódium, pred takmer plne zaplnené hľadisko, pozvaní tvorcovia filmu spolu s Fedorom Vicom, ktorý šmahom rozbil ilúzie o nejakom plamennom národno-buditeľskom príhovore. Vtipnou glosou označil Osadné za dieru, akých je mnoho. Ďalej podotkol, že ak diváci prišli na film kvôli získanej cene v Karlových Varoch, tak nech si uvedomia, že ak film získa cenu, tak to ešte neznamená, že to je film dobrý. Následne bol pobavenému publiku premietnutý film Osadné.

Nebudem sa venovať deju samotného filmu (ten je popísaný napríklad v tomto článku), ale uvediem pár svojich postrehov. V prvom rade si režisér Marko Škop zaslúži veľkú vďaku zato, že sa rozhodol venovať vo svojej tvorbe regiónu severovýchodného Slovenska, na ktorý sa permanentne zabúda a ktorému sa nedostáva zo strany štátu takmer žiadna podpora. Ďalej oceňujem, že sa v rámci regiónu nerozhodol pre režisérsky asi príťažlivejšiu tématiku východnej hranice resp. Mikovej a A. Warhola, ale vybral si neznámu dedinku Osadné. Vo filme potvrdil to, čo už ukázal vo filme Iné svety. Z každej postavy dokáže vytiahnuť to zaujimavé, dokument potom nenudí a divákovi film pred očami doslova preletí. Nad obsahom sa stihne zamyslieť až po jeho skončení. Plusom tiež je, že režisér nechal vo filme vyznieť zvukomalebnosť rusínskeho jazyka. Rusínski protagonisti rozprávajú svojím jazykom a obraz je doplnený slovenskými titulkami.
Reakcie na film sú dobrým príkladom individuálneho vnímania hranice medzi zemitým, ale láskavým humorom a výsmechom. Časť divákov sa na filme zasmiala, ďalší pochopili niektoré scény ako prekročenie tolerovanej hranice humoru. Tieto pasáže vnímali ako zosmiešňovanie ľudí zo zabudnutého regiónu a štylizovanie filmu do v slovenských pomeroch tradovanej pravdy o primitívnosti večne v liehu utopených Rusnákoch.

Osobne mi je ľúto smutného záveru filmu bez vízie do budúcna. V samotnej dedine Osadné sa dajú nájsť prvky, ktoré môžu znamenať nádej do budúcna. Ide napríklad o kryptu v Osadnom, o ktorej v dokumente nepadlo takmer ani slovo a ktorú sa podarilo pred niekoľkými rokmi úspešne zrekonštruovať. Zaujímavosťou je, že sa tak udialo nie za podpory EU alebo Slovenskej republiky, ale za podpory Veľvyslanectva Ruskej republiky vo výške asi 1 300 000 Sk. Ďalším pozitívom je odstránenie hraníc s Poľskom, ktoré prinieslo spojenie dvoch mikroregiónov  rovnakého krajinného rázu, ale s úplne inou úrovňou rozvoja cestovného ruchu. Pár kilometrov za hranicami, v Cisne, Majdane, funguje cestovný ruch v úplne iných obrátkach a je perspektíva jeho rozšírenia aj na druhú stranu bývalých hraníc. A tiež socha stojaceho rusínskeho medveďa zvyšuje turistickú atraktívnosť Osadného, minimálne v porovnaní s ostatnými obcami v regióne.
Škoda, že sa po premiére neuskutočnila diskusia s tvorcami. Bolo by zaujímavé sledovať, aké otázky sa vynoria u nezainteresovaného diváka po zhliadnutí dokumentu. Na druhej strane si však diváci mohli prezrieť improvizovanú výstavu karikatúr Fedora Vica a podiskutovať pri bohatom raute. Marko Škop rovnako, ako Fedor Vico boli obsypaní diskutujúcimi až do polnoci, takže dokument určite zaujal a myslím, že z kina odchádzali spokojní tvorcovia aj diváci.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.