Obsah rubriky

História Rusínov nie je jednoduchým, a už vôbec nie veselým, príbehom. Máloktorá oblasť Európy prešla tak zložitým a rozporuplným vývojom. Rusíni patrili do niekoľkých štátnych útvarov, v každom z nich mali rozdielne postavenie, zvyčajne však iné, ako si samotný obyvatelia priali. V každom z nich, patrilo územie obývané Rusínmi k tým najchudobnejším. V historických prácach je problematika histórie Rusínov buď zabúdaná úplne, alebo sa jej historici venujú len okrajovo v rámci histórie štátotvorných národov. V rubrike História svoj priestor dostanú informácie z histórie Rusínov, ale aj príspevky popisujúce významné historické udalostí zviazané s regiónom: Karpatsko - dukelskú operáciu, Akciu Visla a pôsobenie Banderovcov na území Rusínov, ale aj napríklad cirkevnú históriu.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.