Награвкы Юлії Варголовой (The Julia Zavacky Warhola Recordings)

Награвкы Юлії Варголовой зробены кінцём 50-тых і початком 60-тых років. Спочатку бісїдує анґліцькы, потім співать людовы співанкы і  награвкы ся кінчать молитвов.

http://edu.warhol.org/podcasts/julia.html

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.