Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5427' OR uid > 0) AND sid = '12469c3afd0944a9d62fbd3ab6cdf69f' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry – 6. ročník | Holosy

Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry – 6. ročník

PROGRAM

1. týždeň
Sobota 6.6.2015
Príchod a ubytovanie zahraničných účastníkov
19:00-20:00 Večera

Nedeľa 7.6.2015
Príchod a ubytovanie domácich účastníkov
17:00-20:00 Slávnostná recepcia – Zoznamovací večer – Kultúrny program (Penzión Átrium, ul. Florianova 4, Prešov)

Pondelok 8.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – úrovne A1, A2 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – úrovne B, C – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:30-17:30 Inštruktáž k ubytovaniu, vyučovaniu a k programu
18:00-19:00 Večera

Utorok 9.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:30 Prechádzka Prešovom
Mesto Prešov
Katedrálne chrámy východného obradu (pravoslávny a gréckokatolícky) a západného obradu
Múzeum rusínskej kultúry
19:00-20:00 Večera

Streda 10.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:00-17:30 Osobné voľno
17:30-18:30 Večera
19:00 Predstavenie profesionálneho rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča

Štvrtok 11.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:15-17:00 Návšteva Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU, Ul. 17. novembra 15, Prešov
17:00-18:00 Osobné voľno
18:00-19:00 Večera

Piatok 12.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:30-18:30 „Tanciju, tanciju, hej, nožkŷ ňa ne boľať...“ (Tvorivá dielňa –Ľudové tance Rusínov)
18:30-19:30 Večera

Sobota 13.6.2015
8:00-10:00 Raňajky
10:00-11:30 Osobné voľno
11:30-12:30 Obed
12:30-16:00 Exkurzia – Karpatská drevená cesta – drevené chrámy – pamiatky UNESCO
Dukla a Vojenské múzeum vo Svidníku – fakty a artefakty o jednej z najtragickejších etáp v histórii rusínskeho regiónu – 2. svetovej vojne
16:00 Návšteva tradičnej rusínskej dediny vo svidníckom skanzene
18:00-21:00 Folklórny festival vo Svidníku (amfiteáter)
Suchá večera
22:00 Návrat do Prešova

Nedeľa 14.6.2015
8:00-10:00 Raňajky
10:00 Odchod z Prešova
10:00-14:00 Exkurzia: Stará Ľubovňa (hrad a skanzen)
14:00-15:00 Obed
15:30-17:00 Pieniny - Splav Dunajca na pltiach
18:30 Návrat do Prešova
18:30-19:30 Večera

2. týždeň

Pondelok 15.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:00-17:30 Osobné voľno
17:30-18:30 Večera
18:30-20:00 Filmový večer: Rusíni na filmovom plátne

Utorok 16.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:00-18:00 Dobrovoľná exkurzia – Solivar, Soľná baňa
18:00-19:00 Večera

Streda 17.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:30-18:30 „A čija to chŷža?“ (Tvorivá dielňa - Rusínske ľudové piesne (419)
18:30-19:30 Večera

Štvrtok 18.6.2015
7:00-8:00 Raňajky
8:15-11:30 Exkurzia do Čabín: hodina rusínskeho jazyka v rusínskej ZŠ
11:30-12:30 Obed
12:30-14:00 Návšteva hrobov významných rusínskych dejateľov na cintoríne v Čertižnom
14:30-16:00 Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
18:00 Návrat do Prešova
18:00-19:00 Večera

Piatok 19.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskej histórie (E 211 – prof. Dr. P. R. Magocsi – v angličtine)
Lekcia rusínskej histórie (419 – Mgr. V. Paďak, CSc. – v rusínčine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
16:00-18:00 Osobné voľno
18:00-19:00 Večera

Sobota 20.6.2015
8:00-10:00 Raňajky
10:00-11:15 Osobné voľno
11:15-12:00 Obed
12:00-14:30 Exkurzia do Kurova (okres Bardejov) – Návšteva Etnografického múzea v Kurove
14:30-17:30 Návšteva kúpeľného mestečka Krynica (Lemkovská oblasť, Poľsko) a jeho pamätihodností (pamätník a múzeum Nikifora Drovňaka), návšteva pravoslávnej cerkvi a stretnutie s lemkovským rusínskym básnikom Petrom Trochanovským
18:00-22:00 „Ej, ide svaďba zhorŷ“ (Tradičná rusínska svadba v Kurove, okres Bardejov s tradičnými svadobnými obradmi v podaní folklórneho súboru Kurovčan, hudba, spev, tanec, tradičné svadobné jedlá a nápoje)
23:00 Návrat do Prešova

Nedeľa 21.6.2015
8:00-10:00 Raňajky
10:00-12:00 Svätá liturgia v prešovských chrámoch/Osobné voľno
12:00-13:00 Obed
13:00-18:00 Osobné voľno/Svätá liturgia v prešovských chrámoch
18:00-19:00 Večera

3. týždeň
Pondelok 22.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. - v rusínčine)
Lekcia rusínskej etnografie (419 – Assoc. Prof. Dr. P. A. Krafčik – v angličtine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskej etnografie (E 211 – prof. PhDr. M. Mušinka, DrSc. – v rusínčine)
Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
16:30-18:00 Návšteva súkromného miniskanzena rusínskej kultúry v Prešove spojená s odborným výkladom
18:00-19:00 Večera

Utorok 23.6.2015
7:00-8:00 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. – v rusínčine)
Lekcia rusínskej etnografie (419 – Assoc. Prof. Dr. P. Krafčik – v angličtine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskej etnografie (E 211 – prof. PhDr. M. Mušinka, DrSc. – v rusínčine)
Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
16:00-18:00 Osobné voľno
18:00-19:00 Večera
19:00-20:30 „Bisidujme po rusyňskŷ“ – tematická skupinová konverzácia so študentmi rusínskeho jazyka doktorandmi ÚRJK PU

Streda 24.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. - v rusínčine)
Lekcia rusínskej etnografie (419 – Assoc. Prof. Dr. P. Krafčik – v angličtine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskej etnografie (E 211 – prof. PhDr. M. Mušinka, DrSc. – v rusínčine)
Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
16:30-19:00 Rusínske tradície – Výroba veľkonočných kraslíc (Tvorivá dielňa -- Mgr. T. Lattová, jedáleň ŠD)
Porada prípravného výboru letnej školy (starý internát)
19:00-20:00 Večera

Štvrtok 25.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. - v rusínčine)
Lekcia rusínskej etnografie (419 – Assoc. Prof. Dr. P. Krafčik – v angličtine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskej etnografie (E 211 – prof. PhDr. M. Mušinka, DrSc. – v rusínčine)
Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
16:00-17:30 Osobné voľno
17:30-18:30 Večera
19:00-21:00 Literárny večer spojený s odovzdávaním výročnej Ceny A. Duchnoviča za rusínsku literatúru
(Divadlo A. Duchnoviča, ul. Jarková 77, Prešov)

Piatok 26.6.2015
7:30-8:30 Raňajky
9:00-11:00 Lekcia rusínskeho jazyka (E 212 – PhDr. K. Koporová, PhD. - v rusínčine)
Lekcia rusínskej etnografie (419 – Assoc. Prof. Dr. P. Krafčik – v angličtine)
12:00-13:30 Obed
14:00-16:00 Lekcia rusínskej etnografie (E 211 – prof. PhDr. M. Mušinka, DrSc. – v rusínčine)
Lekcia rusínskeho jazyka (419 – Assoc. prof. Dr. P. A. Krafčik, Mgr. M. Gaj – v angličtine)
16:00-18:00 Osobné voľno
18:00-22:00 Záverečná slávnostná recepcia (Átrium) – Odovzdávanie certifikátov – Kultúrny program – Zábava s hudbou, spevom a tancom (Hrá a spieva mužská spevácka skupina „Pajtaše“ zo Sniny)

Sobota 27.6.2015
8:00-10:00 Raňajky
Odchod účastníkov

PRIHLÁŠKA - http://www.unipo.sk/public/media/20956/Prihl%C3%A1%C5%A1ka.doc

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

26. august 2019


Юліаньскый календарь:

13. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.