Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1726' OR uid > 0) AND sid = '773ca6f1bfe24ccdad859e737660308a' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
KOLI SPRAVNІ SVJATITI RІZSTVO ChRISTOVE? 25 DECEMBRA ABO 7 JANUARJA? | Holosy

KOLI SPRAVNІ SVJATITI RІZSTVO ChRISTOVE? 25 DECEMBRA ABO 7 JANUARJA?

Pro vychodne Slovensko, holovnі pro joho severnu і vychodnu časti je charakterističnov čertov to, že na tak malij terіtorіji sja chosnujut dva kalandarі - grigorіjanskyj (GK, štatnyj, novyj kalandar) і julijanskyj (JUK, staryj). Holovnі teper, pered Rіzstvjannymi svjatami často čujeme - «My svjatkujeme po novomu - 25 decembra, bo to prave!» і «My nі, my svjatkujeme po staromu - 7 januarja, toto prave!»
Koli potіm «toto prave» svjatkuvati Rіzstvo? 25 decembra abo 7 januarja? A može to ne je jedno?
Presnі povisti, koli sja Isus Christos narodil ne zname. No svjata Cerkov ščі u tretіm storoču svjatkuvaňa Rіzstva Christovoho ustanovila na 25 december, by sja svjato perekryvalo z pohanskym svjatom Koľada a u Rimi zo svjatom narodžіnňa boha soncja.
U 46 rocі pered Rіzstvom Christovym (choc to tyž neje presnі vyrachuvane jak rіk 0) JUlijus Cezar zavіl reformu kalandarja, jakyj sostavil greckyj fіlozof і astronom Sosіgenes. Vіn pererobil ehipetskyj kalandar i zrobil solnečnyj kalandar, de rіk tvorilo 365,25 dnіv. Tot kalandar byl veľo raz reformuvanyj, by sja dosjahnul cіľ, žeby Novyj rіk (1 januar) vychodil na 10 deň po zimnіm solnovratі. No julijanskyj kalandar ne byl і ne je presnyj a každych 128 rokіv tak pribyvat jeden deň na vecej. Rіzstvo, jake vychodilo na čas zimnoho solnovratu sja tak se približuvalo gu jarі. U katolickych krajinoch, narjadžiňom papy rimskoho Hrihorіja XIII byl u 1582 roci julijanskyj kalandar zamіnenyj za presnіšyj grigorіjanskyj kalandar u kotrіm rіk tvorilo 365,2425 dnіv a tak po 4 oktobrі 1582 naslіduval 15 oktober 1582. V našych krajoch, jaky tohdy patrili gu Uhorsku sja perešlo na grigorіjanskyj kalandar u 1587 roci, koli po 21 oktobrі naslіduval 1 november, no našych ľudej, jak vychodnych christijaniv sja to tykalo lem jak perechod na novyj štatnyj kalandar, cerkіvnyj zіstal nezmіnenyj. Poslidnіmi evropskymi krajinami, kotry prijali grigorіjanskyj kalandar za štatnyj byli Rusko (1918) і Hrecko (1923), v kotrych mala velikyj vliv pravoslavna cerkov a do tych časіv tam chosnuvali lem julijanskyj kalandar a to u šytkych sferoch žyvota. Barz dobrі to pojasniti na po cіlym svіtі znamij Velikіj Oktobrovіj Socіjalistickіj Revolucіji, kotra sja uskutočnila u Rusku 25 oktobra 1917 roku, choc u ostatnych krajinoch už bylo 7 novembra 1917. Po oddіlіňu pravoslavnoj cerkvi od štatu u 1917 roci byl 26 januarja 1918 roku priňatyj «Dekret o zavedžiňu v Rusku zapadoevropskoho kalandarja», što značilo, že po 31 januarju 1918 naslіduval 14 februar 1918. Pravoslavna i Grekokatolicka cerkov u Rusku (Bіlorusko, Ukrajina, Moldavsko...) ne prijali novyj kalandar, što odvovodňuvali i odvovodňujut vyrachuvavaňom datumu Velikodňa. A majut pravdu, vyrachuvaňa Velikodňa po julijanskomu kalandarju je u dakotrych rokoch presnіše jak po grigorіjanskomu kalandarju. Za deň jarnoho rіvnodňa sja považuje 21 marec a podľa grigorіjanskoho kalandarja po dňu, koli misjac dosjahne spln po jarnіm rіvnodňu, v najbližšu nedіľu je Velikdeň (dakoli vyjde naraz zo žydivskov Paschov). A tak, podľa grigorіjanskoho kalandarja može byti Velikdeň už 23 marca, no podľa julijanskoho kalandarja najskirše 4 apriľa (GK). A jak je to možne? Podľa julijanskoho kalandarja sja Velikdeň rachuje sposobom, prijatym u 4 storoču - Velikdeň sja ne može slaviti pered jarnym rіvnodňom a holovnі musit byti po žydivskij Paschi, bo Isus voskres po Paschi. No calkom inakše je to z Rіzstvom Christovym, kotre mat pevnі stanovenyj datum svjačiňa u oboch kalandarjoch a to 25 december , bo 25 december GK je 12 december JUK a 7 januarja GK je 25 december JUK. Oba kalandarі majut společnyj začatok Novoho roku, no julijanskyj kalandar u teperišnym storoču Novyj rіk svjatit 1 januara choc grigorіjanskyj kalandar už mat 14 januar.
Rozdіl mіdžі grigorіjanskym і julijanskym kalandarjom sja se zvekšuje. U 2101 rocі sja Rіzstvo podľa julijanskoho kalandarja ne bude svjatkuvalo 7 januarja (GK) no 8 januarja (GK) a napriklad u roci 9997 to vyjde až na 8 marca (GK), choc u cerkovnym julijanskym kalandarju se tot deň bude zapisanyj jak 25 december.
A tak všytky svjatime Rіzstvo Christove 25 decembra, lem jedny podľa grigorіjanskoho a druhy podľa julijanskoho kalandarja, no se to je a se lem bude 25 december!

Pozri súvisiace články: 
Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.