Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1687' OR uid > 0) AND sid = '7def3309be45e3dbc6ba4e21506ba368' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Kľukatá neprehľadná cesta Rusínov na Podkarpatskej Rusi k vysnívaným zajtrajškom | Holosy

Kľukatá neprehľadná cesta Rusínov na Podkarpatskej Rusi k vysnívaným zajtrajškom

Koncom minulého roka prehrmeli slovenskými médiami správy o autonomistickom snažení Rusínov na Podkarpatskej Rusi. Objavilo sa pár komentárov, vyjadrili sa predstavitelia Rusínov na Slovensku a rozruch okolo senzačnosti správy pomaly pominul. Na pretras sa dostali iné témy a najsledovanejšie slovenské média sa viac problematike nevenovali. Avšak uplynul rok a kľukatenie rusínskej cesty na Ukrajine sa nezastavilo, skôr práve naopak nabralo nové často neprehľadné zákruty. V článku sa pokúsim zhrnúť významnejšie momenty a pomôcť tak zorientovať sa tým, ktorých problematika zaujíma, ale nezvládli sledovať ďalší vývoj.
Historický kontext som sa pokúsil vo veľmi hrubých črtách naznačiť v článku, ktorý bol na Holosoch publikovaný začiatkom novembra minulého roka po medializovanom uznesení Sojmu podkarpatských Rusínov. K uzneseniu sa celkom Paul Robert Magocsijednoznačne vyjadrili predstavitelia Rusínov na Slovensku, ktorí ho pochopili ako akt zúfalstva, ale súčasne odmietli s tým, že hranice je potrebné odstraňovať a nie budovať. Súčasne odmietli orientáciu na Rusku a poukázali na možnosť spojenie Rusínov v rámci EU. Záujem vstúpiť do EU totiž deklarovala aj Ukrajina. Zdôraznené bolo, že ak má Ukrajina skutočný záujem vstúpiť do EU, musí uznať Rusínov ako národnosť, bez tohto kroku sa jej vstup nepodarí ( viď príspevok A. Zozuľáka). Ešte jasnejšie nesúhlas s dianím v rusínskom hnutí na Podkarpatsku vyjadrila Svetová rada Rusínov. Tá prostredníctvom svojho predsedu P. R. Magocsiho vydala otvorené vyhlásenie, v ktorom sa dištancuje od extrémizmu na Karpatskej Rusi, ktorý svojimi prejavmi ignoruje základné princípy demokracie, slobody a nenásilnosti, ku ktorým sa svetové rusínske hnutie hlási (viď vyhlásenie). Sojm podkarpatských Rusínov bol pre svoje politické aktivity vylúčený zo Svetovej rady Rusínov.

Paul Robert MagocsiNapriek odmietavému postoju Svetovej rady Rusínov, ktorá zastrešuje rusínske kultúrno-spoločenské organizácie z dvanástich štátov, kde príslušníci rusínskej národnosti žijú vo väčšom počte, sa snahy Rusínov na Podkarpatsku, kde žije jednoznačne najväčší počet Rusínov v ich rodnom prostredí posúvajú ďalej v smere, ktorý bol naznačený v novembri. Sojm podkarpatských Rusínov považuje svoje vylúčenie zo štruktúr Svetovej rady Rusínov za neoprávnené a sám sa za člena naďalej považuje. Na druhej strane je však v súčasnosti  možné pozorovať budovanie vlastných štruktúr Rusínov na Podkarpatsku mimo zavedených štruktúr Svetovej rady Rusínov. V marci 2009 prebehlo ďalšie zasadanie koordinačného výboru Sojmu podkarpatských Rusínov, kde sa odhlasovalo zvolanie ďalšieho Európskeho a hlavne 1. Svetového kongresu Podkarpatských Rusínov. Svetový kongres mal pôvodne prebehnúť v Berlíne, nakoniec sa ale uskutočnil v Pardubiciach. Tam sa jasne ukázala ruská orientácia aktivít Sojmu podkarpatských Rusínov. Diskusia prebiehala v ruskom jazyku a za štátny jazyk na Podkarpatskej Rusi bola navrhnutá ruština ako znak protestu proti Ukrajine.
Účastníci kongresu prijali deklaráciu kde okrem iného definujú svoju predstavu o budúcej podobe vlastného štátu:

Názov štátu - Republika Podkarpatská Rus
Politické zriadenie - parlamentná republika
Hlavné mesto - Užhorod
Štátny symbol - erb s červeným medveďom
Štátna mena - 1 Tis
Štátny jazyk - rusínsky, ruský
Uznané národnosti - maďarská, slovenská, rumunská, ukrajinská
Čas - stredoeurópsky
Status republiky - demilitarizovaná zóna s medzinárodnými garanciami Ruskej federácie

V oblasti ekonomiky bol vyslovený požiadavka na vrátane 23 miliárd Euro zo strany Ukrajiny za 18 rokov neoprávnenej správy na Podkarpatskej Rusi.
Otvorene sa hovorí o termíne 1.december 2009 kedy by mala byť vyhlásená Rusínska autonómna oblasť Podkarpatská R
Petro Getskous. Na stránkach Petra Getska, ktorý bol schválený na post premiéra Republiky Podkarpatská Rus, je možné nájsť množstvo dokumentov informujúcich o prípravách tohto aktu (viď napr. http://getsko-p.livejournal.com/34344.html)
Predstavitelia štátnej moci Ukrajiny v nadväznosti na spomínane udalosti už bez okolkov vyhlasujú, že Rusínov ako národnosť nikdy neuznajú a pokusy Rusínov vnímajú ako komédiu.
Ukrajinská premiérka Julie Tymošenková už dávnejšie demonštratívne vyzvala ukrajinskú tajnú službu k zvýšenej pozornosti.
Necítim sa byť v pozícii komentovať zverejnené informácie, ani odhadnúť ďalší vývoj...Každopádne rusínski hnutie na Podkarpatsku je v inej situácii ako rusínske hnutie v krajinách, kde rusínska národnosť je uznávaná a jeho kultúra a média sú štátom dotované a podporované. Jeho v súčasnosti najhlasnejší predstavitelia sa rozhodli pre svoju cestu k udržaniu vlastnej identity. Ako konštatuje Dimitryj Sidor, hlavný predstaviteľ Sojmu podkarpatských Rusínov, keď ichDimitryj Sidor nechce Európa a Rusíni v okolitých štátoch ich nie sú schopný podporiť, tak ich ďalší postup bude viac upriamený do eurázijskej oblasti, kde majú ich aktivity väčšiu podporu. Uvidíme nakoľko ich rozhodnutie pomôže obyčajným Rusínom na Podkarpatsku. Osobne však pevne verím, že najčiernejšie komentáre o možnosti rozpútania národnostného konfliktu na kosovský spôsob resp. zneužitia Rusínov na politické hry svetových mocností ostatnú len fantazmagorickými víziami. Na druhej strane možno nebezpečné proruské smerovanie Rusínov na Podkarpatsku zmobilizuje demokratické štruktúry v rámci EU, k tomu aby vyvinuli väčší tlak na Ukrajinu v otázke uznania práv Rusínov na Podkarpatsku. Väčšie pochopenie Ukrajiny k tým Rusínom na Podkarpatsku, ktorí deklarujú proeurópské smerovanie by mohlo situácii v oblasti len pomôcť.

1. december už bol. V médiách

1. december už bol. V médiách zatiaľ nič... Podkarpatská Rus je náš východný sused takže ak by sa niečo naozaj dialo tak by sme o tom vedeli... Zas je to iba bublina ktorá spľasne? Toto ma celkom zaujíma ale netuším kde sa dá dostať ku informáciám a overiť ich. A po rusínsky neviem...

Obrázok používateľa Петро

Je pravdou, že ťažko sa v tom

Je pravdou, že ťažko sa v tom orientovať...
http://www.pudkarpatskarus.eu/ - objavuju sa tam informacie v anglictine

Obrázok používateľa JančoO

Preklad: Subcarpathian Rus

Preklad:
Subcarpathian Rus (Podkarpatska Rus)
Časopis rusínskej společnosti

Bol som Rusyn, som a zostanem. Narodil som sa jako Rusyn. - Alexander Duchnovič

Prvý Svetový kongres podkarpatských Rusínov

1.12.2009. Svetový kongres podkarpatských Rusínov podporuje svojím prehlásením skutočnú vedeckú konferenciu „Prvý kongres ľudových výborov z 26. novembra 1944 v Mukačeve“( a ich Manifest ) jako právné zdovodnenie záboru Podkarpatskej rusi, ktorý bol usporiadaný v Užhorode 26. novembra 2009.
Svetový kongres podkarpatských Rusínov podporuje odsúdenie Mníchovskej dohody, ktorá rozbila Českovensko k okupácií Podkarpatskej Rusi nezákonným silovým prehlásením okupácie na autonomnom územiu Podkarpatskej Rusi.
Podkarpatska Rus existovala v čase vojny od 15. marca 1939 do tejto tzv“ Dohody“ z 29. juna 1945.
Z toho dovodu, verdikt Najvyššieho sovietu USSR z januára 1946, ktorý bol povodne
uznaný jako platný, nemá akékoľvek právne zdovodnenie.
Svetový kongres podkarpatských Rusínov potvrzuje, že politicky vymezené rusínské územie
bolo vytvorené v predsovietskej dobe a bolo mezinárodne uznané před násilným záborom Sovietským zvazom 26. novembra 2009. My dufáme, že všetky rusínské organizácie v Europe i na svete budú podporovať tento postoj. V mene Svetového kongresu podkarpatských Rusínov, vyzýváme rusínské organizacie k verejnej podpore tohoto postoja, za účelom obnovy historických práv rusínského národa.

Prijatá deklarácia: http://www.ua-reporter.com/eng/56082

Obrázok používateľa JančoO

Декларация о Независимости

Декларация о Независимости Республики Подкарпатская Русь
October 26th, 2009

Когда ход событий принуждает какой-нибудь народ порвать политическую связь, соединяющую его с другим народом, и занять наравне с остальными державами независимое положение, на которое ему дают право естественные и божественные законы, то должное уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению.
Категорически не признавая за русинским народом Закарпатья (Подкарпатской Руси) права на самоопределение, на "свободу воли", (имеющиеся у него с 1918 г., и выраженное им на референдуме 1991 года, когда 78,2% населения края высказалось за статус "специальной самоуправляемой административной территории"), она, (власть Украины), фактически, преступно самоустранилась от решения "русинского вопроса" в правовом поле. Юридическим "обоснованием" данной политики является государственный "План мероприятий...", который правительство Украины видит как решение русинского вопроса. Все 18 лет независимости Украина проводила в русинском крае политику культурного этноцида с элементами политики геноцида, выраженного, в том числе в упомянутом разрушении среды обитания русинов.
Власти проводят последовательную политику искусственного снижения численности русинов, живущих в крае. Не прекращаются преследования украинскими спецслужбами лидеров русинского движения, в том числе и духовного лидера подкарпатских русинов прот. Димитрия Сидора.
Проводимая Украиной политика "решения русинского вопроса" вынуждает нас обратиться с Декларацией, ко всем русинским диаспорам мира, ко всем русинам в рассеянии, к международному сообществу за поддержкой реализации воли народа и, главное, спасение русинской нации путем прекращения этноцида, дискриминации, насильственной ассимиляции, имеющих признаки геноцида.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы- русинский народ, согласно норме международного права, государство не может само по себе исчезнуть, будучи нарушено аннексией, переворотом или оккупацией. После прекращения таковых суверенитет признанного ранее государства автоматически восстанавливается. Государственность русинской нации была признана мировым сообществом, начиная от Закона Венгрии 10 от 21 декабря 1918 г. и решения Сен-Жерменского мирного Договора от 10.09.1919 г., а также Законом ЧСР 328 от 22 ноября 1938 г.), не учитывая даже спорный статус провозглашение Карпатской Украины 1939 г. и Закарпатской Украины от 26 ноября 1944 г. до 22 января 1946 г. о досоветском статусе Республики Подкарпатская Русь, во имя сохранения русинской нации от этноуничтожения в составе Украины, обращаемся ко всем русинским диаспорам, ко всем русинам в рассеянии, ко всей мировой общественности, главам государств, парламентов, правительств с просьбой признать восстановленную 1 декабря 2008 года государственность Республики Подкарпатская Русь, единого в мире русинского государства, нарушенного фашизмом и сталинизмом.
Мы видим будущее нашего государства и его ближайшие задачи в таком формате:
Название государства - Республика Подкарпатская Русь.
Республика Подкарпатская Русь - материнское государство всех русинов мира.
Политическое устройство - парламентская республика.
Столица Республики Подкарпатская Русь - город Мукачево. Территориально-административное деление Республики Подкарпатская Русь на 8 округов.
Государственная символика: трёхцветный флаг, герб с красным медведем, Конституционный Закон 328 от 22 ноября 1938 г., национальный гимн русинов, принятые в Подкарпатской Руси в досоветское и доукраинское время.
Денежная единица - 1 тис.
Государственные языки - русинский, русский. Региональные - украинский, венгерский, румынский.
В качестве делимитационных линий границ Республики Подкарпатская Русь с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией будут взяты за основу границы СССР. Границы с Ивано-Франковской и Львовской областями Украины будут проведены по делимитационной линии Польши и Чехословакии до 29 июня 1945 года.
Время - центрально европейское время.
На территории Республика Подкарпатская Русь разрешено двойное гражданство. Но без гражданства Республики Подкарпатская Русь только на правах иностранца.
Республика Подкарпатская Русь не имеет территориальных претензий к соседним государствам, руководствуется принципом добрососедских отношений.
Принять за основу к реализации "Русинскую национальную концепцию" и "Подкарпаторусинскую экономическую доктрину".
За время 18 летнего нелегитимного правления Украина на территории ПР нанесла ущерб 23 мильярда евро.
Все граждане имеют право на бесплатное высшее образование.
Все граждане имеют право на бесплатное медицинское обслуживание.
Все граждане имеют право на бесплатный Интернет.
Всем нацменьшинствам в Республике Подкарпатская Русь гарантированы права согласно Европейским конвенциям о правах нацменьшинств.
Недвижимое и движимое имущество Украины в Республике Подкарпатская Русь, незаконно приватизированное, переходит в собственность Республики Подкарпатская Русь без всяких обязательств.
Все международные договора, относящиеся прямо или косвенно к Подкарпатской Руси, заключенные после октября 1938 г., подлежат ратификации парламентом ПР. Без соответствующей ратификации такие договора не входят в правовое поле ПР и не имеют юридической силы.
Статус Республики Подкарпатская Русь - демилитаризованная зона с международными гарантиями защиты и неприкосновенности внешних границ.
Республика Подкарпатская Русь вступит в Евразийское экономическое сообщество и рублевую зону.
Незаконно ставшая украинской государственной собственностью - земля, леса, воды, газотранзитную систему и транзитную инфраструктуру - отменяется немедленно, без всякого выкупа, компенсаций и любых других обязательств со стороны Республики Подкарпатская Русь и переходит в ее собственность.
Украинская государственная собственность на территории РПР, равно как все земли, вся транзитная инфраструктура: ГТС (газо-транзитная система), другие продуктопроводы, железная дорога, автомобильные дороги, ЛЭП (линии електропередач) со всей инфраструктурой и всеми принадлежностями переходят в распоряжение республиканских, городских, районных, сельских органов управления Республики.
Все транзитные договора, подписанные ранее украинской стороной в части относящейся к транзитной инфраструктуре Республики Подкарпатская Русь теряют силу и перезаключены с уполномоченной подкарпаторусинской стороной.
Все достигнутые ранее договоренности по всему комплексу вопросов, связанных с транзитом газа с Украины по ГТС Республики Подкарпатская Русь и дальнейшего транзита в ЕС по всем трем направлениям транзита на Словакию, на Венгрию, на Румынию, после перезаключения транзитных договоров осуществляются без перерывов в поставках и объемах поставляемого газа.
Из схемы расчетов за транзит газа по территории Республики Подкарпатская Русь полностью исключается Украина и разного рода посреднические структуры: вся цепочка газовых взаимоотношений должна быть абсолютно прозрачной и предсказуемой.
Подкарпаторусинский государственный оператор по транзиту газа обеспечивается независимостью в юридическом, организационном, отчетном плане и в сфере принятия решений.
Договора на транзит электроэнергии через Республику Подкарпатская Русь со стороны Украины, и со стороны Словакии в Венгрию и Румынии, подписанные ранее украинской стороной в части, относящейся к транзитной инфраструктуре Республики Подкарпатская Русь, теряют силу и должны быть перезаключены с уполномоченной подкарпаторусинской стороной.
Бывшее Ужгородское отделение Львовской железной дороги переименовывается в Подкарпаторусинскую Железную Дорогу и она переходит в государственную собственность Республики Подкарпатская Русь.
Вопросы связанные с тарифами, развитием железнодорожной инфраструктуры в РПР, проектирование и строительство новых линий, финансирование всех проектов, в том числе, финансирование модернизации инфраструктуры железной дороги проходят по согласованию с правительством РПР
Вся сеть автомобильных дорог Республики Подкарпатская Русь дорог общего пользования, международный транспортный коридор 5 через Чоп имеют международное значение и являются связующим звеном между ЕС, Россией и европейской сетью шоссейных дорог из Словакии, Венгрии, Румынии, переходит в государственную собственность Республики Подкарпатская Русь.
Какая бы то ни было порча переоформляемого имущества, принадлежащего Республике Подкарпатская Русь, объявляется тяжким преступлением, наказуемым на переходной период Русинским Народным Трибуналом. Комиссия правительства Республики Подкарпатская Русь принимает все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при переоформлении имущества, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат переоформлению, для составления точной описи всего переоформляемого имущества и для строжайшей охраны всего переходящего в республиканскую собственность хозяйства на земле со всей инфраструктурой, и проч.
Провести расследования по всем фактам экстремизма, преследования русинов, венгров и других этнических групп по национальному признаку в период 1938-1945 -2009 гг.
Правительство Республики Подкарпатская Русь, избранное на 2 европейском Конгрессе Подкарпатских Русинов для реализации решений Конгрессов Подкарпатских Русинов действует до первых свободных выборов.
На каждой стадии этих притеснений мы подавали петиции украинским властям, составленные в самых смиренных выражениях, и просили его об оказании нам правосудия; но единственным ответом на все наши петиции были только новые оскорбления. Украинское государство, характер которого заключает в себе все черты тирана, не способно управлять свободным народом.
Нельзя также сказать, чтобы мы не обращали внимания на наших братьев-украинцев. Время от времени мы предостерегали их о попытках их Верховного Совета включить нас в свое правовое поле. Мы напоминали им о результатах референдума 1991 года. Мы взывали ко врожденному в них чувству справедливости и великодушию и заклинали их узами нашего родства с ними выразить порицание актам узурпации, которые неизбежно должны были разъединить нас и прекратить сношения между нами. Но они также остались глухи к голосу справедливости и кровного родства. Поэтому мы должны подчиниться необходимости, принуждающей нас отделиться от них, и считать их отныне, как и другие народы, врагами во время войны и друзьями во время мира.
В силу всего этого, мы, представители Республики Подкарпатская Русь, призывая правоприемников Российскую Федерацию и Чешскую Республику в свидетели правоты наших намерений, объявляем от имени и по уполномочию народа, что сегодняшняя Закарпатская обл. Украины по сути и по праву должна быть свободна и независима - Республикой Подкарпатская Русь. С этого времени они освобождаются от всякого подданства государству Украина, и всякая политическая связь между ними и Украиной совершенно порывается. В качестве свободного и независимого государства РПР они приобретают полное право объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать все то, на что имеет право всякое независимое государство. Твердо уповая на помощь божественного Провидения, мы взаимно обязываемся друг другу поддерживать эту декларацию жизнью, имуществом и честью.

Vyhlásenie členom

Vyhlásenie členom predsedníctva NRRZ Nicholaj Starosta nedávno veľa zvestí o mňa a Ivana Palinkasha. Ja,Nikolaj Starosta som členom predsedníctva zjazdu ukrajinských nacionalistov a agent Štátnej bezpečnosti. Ivan Palinkash a jeho brat členov strany na Liberty. Áno, sme naozaj nepracujú rozváľa Rusynism. Áno, sme vlastne vziať peniaze, lacno do 150 hrivna mesačne, pracuje ako patrioti.
Rusinová by nemala byť v ukrajinskej Zakarpatskej krajín.
http://www.ua-reporter.com/content/71505

Obrázok používateľa JančoO

Používej svoji mateřský jazyk

Používej svoji mateřský jazyk ať si nemyslím že jsi iqáč.
Informace z prozatím funkčního serveru Петра Гецко премьер министра Республики Подкарпатская Русь
http://getsko-p.livejournal.com/2009/12/07/

Obrázok používateľa JančoO

Dodatek přeložený poslední

Dodatek přeložený poslední článek Петра Гецко премьер министра Республики Подкарпатская Русь:
Кроме русинов и венгров украинские националисты врагами Украины считают евреев.

December 7th, 15:57

Ющенко считает что Украина может гордится своими межнациональными отношениями, а подкарпатские русины считают эти отношения - позором. Уже несколько лет, украинские националисты все свои митинги в Закарпатье-Подкарпатской Руси, проводили под лозунгами "Русинов и венгров геть з украинских земель Закарпатья." Понятно, что русины не стали молчать, и активизировали свою деятельность, по защите своих прав и свобод. Ведь украинские националисты разговоры о депортации русинов вместе с украинскими спецслужбами ведут по сегодняшний день. Весной 2009 года, видя невозможность остановить победную ходу русинов, украинские националисты стали искать, "кто стоит за русинством кроме Москвы"? В итоге русинскому будителю А.Духновичу приписали еврейские корни. Дальше больше. Нынешнюю активизацию русинского движения связали с тем, что за русинским вопросом стоят евреи! Буквально в том же месяце произошел инцидент Ратушняка с агитатором от Яценюка. Т.е. украинские националисты, кроме русинов и венгров запланировали выселять с "исконно украинских земель" Закарпатья-Подкарпатской Руси и евреев. "Неплохая" перспектива в случае если бы Закарпатье-Подкарпатская Русь и дальше оставалась в составе Украины, которая до сих пор так и не ввела, в свое правовое поле Закарпатскую область Украинской ССР.Но процесс русинского самоопределения пошел. Дай Бог, чтобы так оно и получилось, вот тогда и только тогда у русинов появится реальная надежда на возрождение. Да, что там на возрождение - хотя бы на выживание, для начала.

Okrem Rusínů i Maďarů ukrajinští nacionalisté věří, že nepřátelé Ukrajiny jsou i Židé

Juščenko věří, že Ukrajina se může pyšnit mezinárodními vztahy a Podkarpatští Rusíni věří těmto vztahům – ostuda. Už několik let všechny své mítinky v Zakarpatské Ukrajině ukrajinští nacionalisté prováděli se slogany: „Rusíni a Maďaři vypadněte z ukrajinské půdy Zakarpatska“. Rozumí se, že Rusíni nezůstali mlčet a aktivizovali svoje hnutí, na ochranu svých práv a svobod. Vždyť v současných dnech vedou ukrajinští nacionalisté rozhovory o vysídlení společně s ukrajinskými speciálními bezpečnostními službami. Na jaře roku 2009 vidouce nemožnost vítězného vyhnání Rusínů, ukrajinští nacionalisté začali hledat „ kdo stojí za rusínstvem kromě Moskvy ?“ Nakonec rusínskému buditeli A. Duchnoviči připsali židovské kořeny.
Přečtěte si více. Současnou aktivitu rusínského hnutí spojili s tým, že za rusínskou otázkou stojí Židé. Doslova v tomto měsíci došlo k incidentu Ratušnjaka s agitátorem od Jacenjuka tj.
ukrajinští nacionalisté kromě Rusínů a Maďarů plánují vysídlit z „původně ukrajinské půdy“ Zakarpatské Ukrajiny i Židy. „ Nešpatná“ perspektiva pokud by Zakarpatsko – Podkarpatská Rus dále zůstalo v Ukrajině, která do teď nezavedla do své právní oblasti Zakarpatskou oblast Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Ale proces rusínské samostatnosti začal. Dej Bůh, aby se to podařilo a jen teď a pouze teď se u Rusínů objevila reálná naděje na obrození. Áno od začátku, tam jde o přežití.

Pred 100 rokmi tvorili v

Pred 100 rokmi tvorili v Uhorsku 0,5 mil komunitu tj. 1/4 počtu Slovákov a národný štát v novej koncepcii národných štátov na nich nakoniec nezostal, vďaka Benešovi a jeho suite.

http://www.hungarian-history.hu/lib/bors/bors34.htm

Obrázok používateľa Петро

pod tym linkom je zaujimavý

pod tym linkom je zaujimavý ten odhad v roku 2000, Slovakov je tam 5,1 miliona, co sedi a Rusínov 1, 120 miliona ! Wink ... inak Beneš myslím až takým hýbateľom nebol...skôr by som napísal Stalin a jeho predstava o rozdelení regiónu bola povestnym klincom na truhle..

Русины подкарпатські, коли

Русины подкарпатські, коли читают такы нерозумны и брехливі статті и коментарі од словаков ци словакизованых русинов, то кажут: як Магочи нигда не быв русином, русинськый язык не знає, быв тормозом русинського движенія, так и словацькі русины уже нигда не зостанутся русинами. Словаказація їх згубила до шпента.
А кедь русинський язык и украйинськый дуже близькы, як и словацькый из чеськым, то на якого фраса вы ся отделили - Словкаія од Чехії???

Stačí sledovať ako sa po roku

Stačí sledovať ako sa po roku 1993 výrazne zlepšili slovensko - české vzťahy. Práve rozdelenie spoločného štátu (Česko-Slovensko) tomu veľmi prispelo. Tak preto sme sa oddelili - aby sme mali k sebe bližšie Wink . Mimochodom - Slovensko si samostatnosťou veľmi pomohlo - sme v NATO a EU, máme euro (áno, toto by bolo asi aj v spoločnom štáte s Čechmi), ale napríklad v hokeji si už málokto pletie český a slovenský tím Smile - a kto sleduje futbal vie, že do Južnej Afriky idú Slováci (a Česi nie). Stačí? Dnes si nás skôr pletú so Slovenijou (bývalá Juhoslovanská republika), ale to je skôr úsmevné pre nich aj pre nás. Na Slovensku bol už na návšteve pápež, prezident USA, bol tu summit NATO...
OK, ale čo Rusíni? Žijú vo viacerých štátoch a dokopy o nich veľa nevedia ani obyvatelia týchto štátov (o histórii, kultúre...) A to je smutné. Buď treba počkať na vstup Ukrajiny do EÚ (hranice štátov sú už len formalitou takže rusíni zo Podkarpatska, Poľska, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Srbska a Chorvátska by mali konečne "svoj" región s voľným pohybom - ale bez symbolickej "hviezdičky" na vlajke EÚ, teda bez hlasu v Európskom parlamente) alebo treba urobiť všetko pre to aby sa DEMOKRATICKÝM spôsobom Rusíni ku tej "hviezdičke" dopracovali Smile
Ja len doplním - nie som Rusín ale štve ma, keď jeden slovanský národ druhému slovanskému národu nepraje... Aj nás (Slovákov) dlho presviedčali že sme Česi a že náš jazyk je len nárečím češtiny...

Obrázok používateľa Петро

Vzacny nazor, dakujem zan.

Vzacny nazor, dakujem zan. Postoj k mensinam beriem ako barameter duchovnej vyspelosti kazdeho naroda...

Obrázok používateľa JančoO

Překlad

Překlad článku:http://www.holosy.sk/modules/smileys/packs/Roving/wink.gif
Мэр Ужгорода: Закарпатье хочет отделиться от Украины
http://www.rosbalt.ru/2009/12/07/695095.html

Starosta Užhorodu: Zakarpatsko se chce oddělit od Ukrajiny

Kijev, 7. prosince. Když Ukrajina nebude federaci, brzo se může rozdělit na 6 samostatných států. Jak informuje ForUm, takový závěr udělal kandidát na prezidenta Ukrajiny, starosta Užhorodu Sergej Ratušnjak.
„U nás více než 90 % se chce oddělit. Je to vážná skutečnost a musí se s tím počítat“ přiznal starosta Užhorodu. Když časem neuděláme federaci, dostaneme jako minimum 6 oddělených států. Ratušnjak objasnil, že prakticky každá z oblastí Ukrajiny je subkultúrou.
„ Okrem zakarpatské, černovecké a krymské je ještě kolem desítky subkultúr. Takže, když nebudeme se mít rádi jako jeden národ, krásný a neopakovatelný ve své různorodostí, my nedržíme spolu jako národ a lepší možnost je podle nás – jugoslávský scenář, který by se obešel bez prolití krve… konstatoval kandidát na prezidenta Ukrajiny.
Když mluvil o historií Halíče a UPA řekl, že v Strie, Sambore u Ľvove „ děti, stařci i ženy tady vítali s květy příchod hitlerovské koalice. „ Když je pravda to, že někteří z nich bojovali se sovětskými úřady, tak proč jejich boj s fašizmem, jak se utvrzují, není uznán Europany jako opravdový boj s fašizmem. V zásadě platilo, že svět byl polární: byla Moskva a byl hitlerovský Berlín. Když někdo byl proti Moskvě znamená to, že byl v hitlerovké koalíci, v koalíci s Třetí říší – tvrdil Ratušnjak
„No jestli budeme v tom pokračovat a nenávidět za to jeden druhého, potom si musíme přiznat, že projekt s názvem „Ukrajina“ se nestal úspěšný, jak se z toho těší menšiny, které po všem dostali náhrady, zatímco trpěli méně než ostatní v této válce a úspěšně se tomu těší,“ - on dodal.
Ratušnjak se také vyjádřil, že je třeba zrušit výnos Viktora Juščenka o uznání Romana Šuševiče hrdinou Ukrajiny. " Co se vytahuje občan jménem Juščenko zvolen ve třetím kole, což není stanoveno zákonem, tento muž, který se dostal k moci, jako by trhali žlázy prolézajíce přes řiť. Je vidět, že přes tuto řiť on i vyjde, "- řekl Ratušnjak.
Připomeňme, že izraelské ministerstvo zahraničí, oficiálně odsoudilo zápis starosty Užhorodu Sergej Ratušnjaka jako kandidáta na prezidenta Ukrajiny.
"Starosta Užhorodu je známý pro své hrubé antisemitské výrazy a jeho návrh na vysokou veřejnou funkci, natož do úřadu prezidenta Ukrajiny, je v rozporu s prohlášeními vedení této země proti antisemitismu a popírání holocaustu," - řekl vedoucí odboru zahraničních věcí vztahy s tiskem Jossi Levy
Wink

Obrázok používateľa JančoO

Z historie, která byla

Z historie, která byla prvotní příčinou: Benešův obchod Podkarpatská Rus za Sudety

"In a national state there is no room for minority problems." Edvard Benes, President of Czechoslovakia, in his Foreign Affairs article, "Postwar Czechoslovakia," 1946
„V národních státech není žádné místo pro problémy národnostních menšin“ Edvard Beneš v jeho zahraničním postoji „Povojnového Československa“ 1946.

Překlad autentických dokumentů:

Výňatky z dokumentů Smutného Politické rozhovory mezi Benešem a Molotovem 14.12.1943.

Vyňato z knižky: Vojtech Mastny, " Beneš-Stalin-Molotov Rozhovory v prosinci 1943: Nové dokumenty, Jahrbucherfdr Geschtchte Osteuropas, n.s. 20, no. 3 (September 1972): 376-402.)
Professor "Vojtech Mastny" of Columbia University.
Smutný: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaromír_Smutný

President Beneš: … Já nevěřím ve spravedlivý a trvalý mír. Mír bude trvat dlouho, pokud jej budeme připravení bránit. Smlouva z Versailles nebyla špatná. Problém byl, že ani vy, ani ostatní nebyli připravení bránit jí… Naši Němci jsou odpovědni za Mníchov, za německý vpád a za všechno co následovalo. Oni jsou první, kteří musí nést odpovědnost za válku. Samotní vojnoví zločinci z Německa jsou jiný příběh. Ale potrestání našich Němců je pro nás velkou věcí…
Další otázkou jsou Maďaři. Mnoho našich lidí říká: Oni musí být také zničeni. Já sám nejsem tak radikální. Velmoci tak mohou mluvit, ale my nemůžeme uskutečnit nic takového druhu. Tady, velice chci přizpůsobit naši politiku Vaši. Mezinárodní revoluce musí probíhat v Maďarsku s cílem zničit feudalismus. Britové a Američani začínají tomu rozumět. Ale oni se obávají, že revoluce v Maďarsku by mohla být další jako táto válka, po skončení války - Bela Kun proti všem. Proto obsazení Maďarska není tak důležité. Myslím si, že je to důležité tak jak vy, nejenom Britové a Američané mají na tom podíl. Dovedu si představit co se může stát, jestliže Britové zůstanou v tom sami. Maďarští aristokraté by mohli být vynesení do štvanice, že říkají svůj příbeh o tom jak je jejich demokracie nejstarší v Europě a o jejich sněmu. Všechno jsou to lži, ale na Brity by to mohlo zapůsobit. To samé se stalo koncem minulé války…Nesmí se to přihodit znovu…Vaše účast na obsazení je pro nás důležitá…
Molotov: Maďaři musí být také potrestaní. Pokud toto obsazení se nás dotýká, máme kratší cestu se tam dostat než druzí, ale situace je stále nejasná a není aktuální. Britové a Američané hodlají vrátit Polákům…
President Beneš: Samozřejmě, a Poláci mohou provádět promaďarskou politiku. Také jsou to Jugoslávie a Rumunsko o kterých chci debatovat později, v současné době pojďme mluvit o našich obávách v souvislostí s Maďarskem… Menšiny a jejich odsun. Jak si vzpomenete, také jsme o tom debatovali u oběda s maršálem Stalinem. On rozhodně vyhlásil: „Souhlasíme“. To je pro mě velice důležité…

Druhý rozhovor mezi Benešem a Molotovem

Beneš vysvětluje, že my (Čechoslováci) také chceme přesídlit Maďary nebo je vyměnit za jiné Slováky z Maďarska a překreslit hranice.
Molotov: V pořádku. Předložili jste tyto záměry Američanům a Britům ?
Beneš: Oni znají můj postoj, ale úředně nepředložil jsem jim nic, dokud bych mohl s Vámi souhlasit. Nemám dobrou zkušenost z předešlé války, mezi Brity je mnoho Maďarofilů. Oni znají to v principu, ale já chci především vědět jakou mírou by jste nás mohli podpořit. Debatoval jsem tuto věc s Rooseveltem samoten. Vysvětlil jsem mu všechny věci a během poslední návštěvy jsem chtěl se ujistit, že tomu správně porozuměl. Roosevelt je tomu nakloněn. Po mém zeptání se ho, jestli rozuměl smyslu, když jsem mluvil s ním o naši dohodě z Moskvy, on odpověděl. „Rozumím“. V odpovědi na podobnou otázku o přesídlení on neřekl nic jen, že rozumí, ale také, že stejné řešení by mohli žádat i další krajiny. Naznačil Sedmihradsko.
Molotov: Vy si myslíte, že to oni doopravdy chtějí ? (On narážel na příslib Britů a Američanů s ohledem přesídlení.)
Beneš: Uvidíme. Myslím, že chtějí, ale potom řeknou, jak za to zaplatíte ? Teď, po Teheránské konferenci, hodlají být více svolní.
Molotov: Ale řeknete mi, čím jím to můžete splatit ? Nemáte žádné kolónie.

В Ужгороде наградили

В Ужгороде наградили лауреатов "Русской премии" за 2009 год
В областном центре Закарпатья городе Ужгороде прошла традиционная церемония награждения лауреатов "Русской премии" за 2009 год.

Как сообщает корреспондент UA-Reporter.com, в области русинской литературы премию получил Роман Пищальник. За достижения в области русской литературы премию получила Людмила Кудрявская.
http://www.premija-ru.eu/

Citujem jeden komentár na

Citujem jeden komentár na tuto tematiku:
" autor spomína o Rusínskej autonómii v 1938 a vyhlásenie Rusínskeho štátu. Čo mu však unika, že ta autonómia a neskor štát sa menoval Karpatská Ukrajina, a nie Podkarpatská Rus.

Teda, autor šľapa v sledoch načrtnutých múdrou a predvídavou slovenskou vládou: existujú 2 národnosti, Rusíni a Ukrajinci. Hoci v reálnom svete sa jedna o jeden etnikum, samourčenie ktorého sa menilo z časom. Zároveň pripomeniem, že Rusín-Ukrajinec sa de-facto používalo v Ukrajine minimálne 400 rokov a znamenalo ten istý národ, tých istých lúdi. Aj v bašte ukrajinského "nacionalizmu" Galícii ešte v 1848 bola vznikla Hlavná Rusínska Rada, lenže v 1918 to už bola Hlavná Ukrajinská Rada.

Inač, vychádzajúci z múdrych ustanovení slovenskej vlády navrhoval by som aj zahorakov prehlásiť za národ. A začať žiadať pre nich samostatný stat."

Prečítajte životopis p. D. Sidora a pochopíte kto objednal tento cirkus
file:///E:/Incoming/FILMY_torrenty%202008/Nevidoma_ukraina/%D0%94%D0%BC%...

Obrázok používateľa Петро

Rusíni nie su vymyslom vlady

Rusíni nie su vymyslom vlady SR, sú oficiálne uznávaní v 22 krajinách. Uz davnejsie vyzval Výbor proti rasovej diskriminácii OSN ukrajinskú vládu, zaradiť Rusínov ako národnostnú menšinu...

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.