InfoРусин - č. 17 | ročník VIII. | september 2011

В чіслі 17 / 2011 Інфо Русина дочітате ся:

- Пріматор Пряшова передав ціну Лавретови Духновічового Пряшова 2011

- Stanovisko Rusínskej obrody na Slovensku k iniciatíve upresnenia názvov obcí podľa sčítania z roku 2001

- Русиньскый меджінародный фестівал – Свято музыкы

- Популарный Свідничан ославив свою півсторочніцю
„Не є нормальне, же родичам Русинам родять ся діти – Словаци.“

- Калинів, перше ослободжене село на Словеньску вздало
голд ослободителям

- Культурный калейдоскоп акції Русиньской оброды на Словеньску

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

19. jun 2019


Юліаньскый календарь:

6.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.