InfoРусин - č. 1-2 | ročník VIII. | január 2011

В чіслі 1-2/ 2011 Інфо Русина дочітате ся:

- Пряшівска Рутеніка проговорила до сердець і душ русиньского народа

- Новорочне НА СЛОВІЧКО з предсідательом Русиньской
оброды на Словеньску Владиміром Протівняком

- Як на Новый рік, так по цілый рік! – ЩІРО!

- Умер меценат, ґуру, або душа Музея Енди Вархолы Джон Вархола – брат славного Ендиго Вархолы

- „Руськый розум - то руськый дом!”

- Докажме світу, же любиме свою церьков і свій народ

-Місто Свідник сучастьов документу СТВ або як Масакіго Шіракі собі з Oсифом Кеселіцьом ,,брнкали“ на БаБаБі...

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

16. februar 2019


Юліаньскый календарь:

3. фебруáр 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.