Hudobno-spevácke Trio TROPAR zo Svidníka úspešne predstavuje duchovné piesne širokej verejnosti

Trio TROPAR tvoria pravoslávny duchovný o. Miroslav Humeník, knihovníčka PK vo Svidníku Mária Labiková a bývalá dlhoročná zamestnankyňa VHÚ vo Svidníku Anna Vaňková. Trio vzniklo v roku 2003 a za viac ako 10 rokov svojho fungovania vytvorilo bohatý hudobný repertoár, s ktorým sa predstavilo divákom na viacerých miestach nielen na Slovensku. Trio koncertovalo v Kručove, Ladomirovej, Vyšnom Mirošove, Nižnej Polianke, Krompachoch, Smolníku, Údole, Bardejove, Prešove, Prahe a na rozličných podujatiach vo Svidníku.

Výsledkom ich aktivity sú aj dve hudobné CD. Prvé vyšlo v roku 2011 pod názvom Podivimsja na Isusa. Prvotina tria TROPAR obsahuje ukrajinské, rusínske a ruské náboženské, ale aj ľudové piesne.
Druhé CD Koledy vyšlo začiatkom roku 2012 pri príležitosti Vianočných sviatkov podľa juliánskeho kalendára. CD obsahuje kompiláciu – rusínske koledy, ukrajinské koledy a ruské koledy.
Som veľmi rád, že o. Miroslav Humeník, súhlasil v tomto predvianočnom čase so zverejnením troch ukážok z tvorby tria. V Muzike na Holosoch si tak môžete vypočuť:


Trio Tropar - VSTAVAJ, VSTAVAJ, HOSPODARJU

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.