Holosy podporujú projekt organizácie Karpatské drevené cerkvi - Na konci Slovenska

Nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi vyčistí prístupové chodníky a cesty k jednotlivým chrámom, zároveň východiskovým bodom Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica - Inovce, situovaným v NP Poloniny a CHKO Vihorlat. Zabezpečí fyzickú premenu dvoch lokalít Cyklistického chodníka ikon, nielen osadením chýbajúcich lavičiek a výsadbou vhodných drevín, ale najmä vytvorením dvoch nových turistických atrakcií spojených s regionálnou históriou - v Novej Sedlici skelet rozmerov pôvodného dreveného chrámu sv. archanjela Michala z roku 1764, ktorý bol v roku 1974 premiestnený do skanzenu v Humennom a "trupáreň" v Topoli ako doplnenie expozície miestnej remeselnej tvorby. Cieľom je zvýšením návštevnosti jednotlivých obcí naštartovať život v najvýchodnejšom kúte Slovenska, tiež predstaviť návštevníkom Národného parku Poloniny osobitosti miestnej histórie Východných Karpát.

Za projekt hlasujte tu - http://www.sppolocne.sk/sk/projekty-zaradene-do-hlasovania/detail-projek...

Hlasovanie trvá len do 16.6.2014 !!!

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

18. november 2018


Юліаньскый календарь:

5. новéмбер 2018

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.