Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1996' OR uid > 0) AND sid = '5ff993334e22054467c8933985f4c0da' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Фраїрці (Frajircі) | Holosy

Фраїрці (Frajircі)

Фраїрці

В повітрю черяючіхся думок,
Тихоніцко,
Моє серце Тя збачіло,
Твою красу
Собі лытаючі пило.

Сміхом мілодарным ся обзрілась,
Шептаючі
Мыслёв єсь мі проходила,
Своїм чутём
Во мі ...мене-сь погладила.

Днесь блажена радость
Світу ся яла.
Я дыхав єм Твою доброту
Пригорщами...
... тоту душы чістоту.

Ішлась кроком танця
Як моделка,
Граючі ся світлом ночі,
Легіценько
Вліталась до моїх очі.

Як непереставаюче сонце
Роздаваш тугу...
Кров мі міцнійше пулзує...
... лагідненько
Тебе як ангела чує.

Притулячісь ку Тобі,
Твою
Цілую душу,
Но Ты ся од мене одверташ
Помаленькы,
Бо уж якбач когось маш.

 

Невтікай Моя... моя любов,
Почекай ня!
...моє серце Тя стратило,
В жалю своїм
В Ісусови ся молило.

Забылась ся як сен той ночі,
Незабытный!
Любити Тя неперестану,
Навсе і лем,
Тебе мою мілувану.

 

(Frajircі

V povіtrju čerjajučіchsja dumok,
Tichonіcko,
Moje serce Ťa zbačіlo,
Tvoju krasu
Sobі lytajučі pilo.

Smіchom mіlodarnym sja obzrіlas,
Šeptajučі
Mysľov jes mі prochodila,
Svojim čuťom
Vo mі ...mene-s pohladila.

Dnes blažena radosť
Svіtu sja jala.
Ja dychav jem Tvoju dobrotu
Prihorščami...
... totu dušy čіstotu.

Іšlas krokom tancja
Jak modelka,
Hrajučі sja svіtlom nočі,
Lehіceňko
Vlіtalas do mojich očі.

Jak neperestavajuče sonce
Rozdavaš tuhu...
Krov mі mіcnіjše pulzuje...
... lahіdneňko
Tebe jak anhela čuje.

Prituľačіs ku Tobі,
Tvoju
Cіluju dušu,
No Ty sja od mene odvertaš
Pomaleňky,
Bo už jakbač kohos maš.

Nevtіkaj Moja... moja ľubov,
Počekaj ňa!
...moje serce Ťa stratilo,
V žaľu svojim
V Іsusovi sja molilo.

Zabylas sja jak sen toj nočі,
Nezabytnyj!
Ľubiti Ťa neperestanu,
Navse і lem,
Tebe moju mіluvanu.)

 

Pozri súvisiace články: 

ta to už jaka literarna

ta to už jaka literarna moderna Wink

Mi osobňi pri ťim stišku chybuje meno avtora a nazva publikaciji v jakij byl tot stišok opublikuvanyj Smile

Marian, ta znaš, že ja to

Marian, ta znaš, že ja to pisav, a publikuvanyj nebyv

nooo jak pokus o pisaňa

nooo jak pokus o pisaňa stichiv sja ťi to calkom i podarilo Smile gratuliruju Smile lem druhyj raz davaj suj pozir na rovnoslabičnisť veršiv a holovňi na rymuvaňa
naj ťi pero se lem dobri piše a dumky na dobry slova prichodžaujut Smile

Noo to už ne peršyj pokus o

Noo to už ne peršyj pokus o pisaňa stichiv, ale kid sobi Štefan Suchyj, velikyj lavreat nedotrimuje stichotvornist, ta sobi dumam, ze ani ja nebudu.... Rock
No s pisaňom stiškiv jem už perestav, bo nem takyj talent a už ňa to nebavit.
Paru raz jem vyhrav cenu z Rusalky, ci Pavlovičiv svidnik, ale kid zaklikali ukrajiňsky žyri, ta ňa to nahňivalo, a všytko pisaňam zabaliv i dav jem tomu konec.

не єм поет але видить ся мі

не єм поет але видить ся мі же тот стишок цалком добрый. Дакотры модерны авторы пишуть цалком без рімів.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

19. september 2019


Юліаньскый календарь:

7. cептéмбер 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.