Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3470' OR uid > 0) AND sid = '6c2a732a38404c52dd83f88bd16794b5' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Dokument České televize: Návraty k divočině - Poloniny | Holosy

Dokument České televize: Návraty k divočině - Poloniny

Tomáš Kočko vás zavede do hor za zubry, do divokých bukových pralesů a pod horami i k dřevěným kostelíkům. Spolu s ním se ocitneme na trojmezí Slovenska, Polska a Ukrajiny, kde významné zastoupení mezi obyvateli měli Rusíni a z nich především Bojkové, Lemkové a Huculové. Písnička, kterou Tomáš pro tentokrát zvolil, náleží právě k folklornímu odkazu Bojků. Jak už jsme si mohli uvědomit i díky Ivanu Olbrachtovi, polonina je mezinárodně akceptované ukrajinské slovo pro vysoko položené horské louky ve východních Karpatech. Jako dominantní charakteristika daly tyto louky i podnět pro název celé krajiny.

Томаш Кочко вас заведе до гор

Томаш Кочко вас заведе до гор за зубрами, до дикых буковых пралїсів і під горами і к деревяным церьковкам.  Вєдно з ним ся находиме на троймеджі  Словеньска, Польска і Україны, де вызначне заступлїня міджі жытелями мали Русины а з них передовшыткым Бойкы, Лемкы і Гуцулы. Співанка, котру Томаш зволив на теперь, належыть актуално к фолклорному одказу Бойків. Як уж сьме собі могли усвідомити і дякуючі Іванові Олбрахтові, полонина є міджінародно акцептоване україньске (позн. перекладателя - русиньске, Кори) про высоко положены горьскы лукы  у выходных Карпатах. Як домінантна характерістіка дали тоты лукы і імпулз про назву цілой країны.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.