О Голосах

Holosy pobežia ďalej, prevádzku na ďalší rok finančne zabezpečil anonymný priaznivec

Pred dvomi dňami som avizoval, že projekt Holosy je na svojom konci a prevádzka stránok bude ukončená.
Priznávam, že som neočakával tak veľkú vlnu podpory ďalšieho fungovania stránok. Našiel sa dokonca anonymný sympatizant, ktorý uhradil nevyhnutné náklady, aby stránky zostali v prevádzke aj v ďalšom roku. Nepožadoval uviesť svoje meno na stránke ani nevyjadril žiaden ďalší požiadavok. Len uviedol, že на сторінку пожертвовав Благородный карпаторусиньскый народ. Smile
Ďakujem sponzorovi na finančnú podporu a všetkým ďalším za vyjadrenú podporu. Stránky budú fungovať naďalej minimálne ďalší rok. Každopádne otázka ďalšieho vývoja stránok – potreba redizajnu a zabezpečenie pravidelnej aktualizácie – ostáva stále otvorená a o ďalšom osude Holosov sa finálne rozhodne v priebehu ďalšieho roka.
V tomto momente prajem všetkým príjemne prežitie sviatkov a veľa síl do Nového roka 2017.

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Nedávno som si z týchto stránok stiahol rusínsku klávesnicu pre systém Windows 7. Nakoľko som na nej ale našiel určité nedostatky, no v archíve chýbal zdrojový súbor k prepracovaniu, rozhodol som sa zverejniť tu dve klávesnice, na ktorých je tiež možné písať rusínskou cyrilikou s rozložením QWERTY.

Mapa rusínskych sel na území Slovenska - aktualizácia na základe výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011 – najväčšími rusínskymi centrami sú Medzilaborce, Humenné a Svidník

Pravidelné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku po desiatich rokoch uskutočnilo v máji 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z 20. na 21. mája 2011. Okrem množstva ďalších údajov sa tiež zisťovala národnosť a materinský jazyk obyvateľov SR. Oficiálne uznávanou národnosťou na Slovensku je aj národnosť rusínska. Výsledky sčítania sú známe už niekoľko mesiacov. Aktuálne sú výsledky zapracované aj do mapy rusínskych sel na Holosoch. Mapa vykresľuje a porovnáva výsledky sčítanie obyvateľov v rokoch 1930, 2001 a 2011 z pohľadu počtu obyvateľov, ktorí sa prihlási k rusínskej (resp. v roku 1930 k ruskej národnosti v konkrétnych obciach (selach) Slovenska.

Možnosť pridávať komentáre na stránkach Holosy.sk prostredníctvom Facebook účtov

Na Holosoch môžete štandardne pridávať komentáre až po registrácii. Novo je naimplementována možnosť komentovať príspevky na Holosy.sk aj pomocou Facebook účtov. Vo formulári môžete zaškrtnúť či chcete príspevok zverejniť aj na Facebooku.

Niet inej možnosti - Facebook stránka Holosy.sk prechádzajú na zobrazenie Timeline

Bohužiaľ od 1.4 musia všetky Facebook stránky fungovať v podľa môjho názoru neprehľadom zobrazení Timeline. Holosy prechádzajú na Timeline s úvodnou fotkou nafotenej na Podkarpatsku v Sinevirskej Poľane, neďaleko známeho jazero Sinevir pod pohorím Horhany.

Krabičku poslednej záchrany (KPZ) unaveného Rusína vyhráva Kory

Podľa prvých definitívnych výsledkov Sčítania obyvateľov 2011 na Slovensku, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR sa ku rusínskej národnosti hlási 33 482 obyvateľov. V súťaži, ktorú sme na Holosoch vyhlásili najlepšie tipoval Kory. Rozdiel jeho tipu oproti výsledkov bol 1090. Kory vyhráva Krabičku poslednej záchrany (KPZ) unaveného Rusína. Výhra mu bude odoslaná poštou. Gratulujem !

Projekt Holosy.sk pokračuje aj v roku 2012 bez akýchkoľvek štátnych dotácií a s novými funkcionalitami

V čase keď na Slovensku vrcholí nervozita medzi rusínskymi aktivistami v súvislosti s blížiacim sa termínom rozdeľovania dotácií na ďalší kalendárny rok už tradične zrekapitulujem čo priniesol minulý rok pre projekt Holosy.sk, zverejním štatistiky návštevnosti a načrtnem ďalšie plány rozvoja projektu.Som veľmi rád, že môžem po roku znova oznámiť pokračovanie trendu zvyšovania záujmu užívateľov internetu o Holosy, ako komunitný portál karpatských Rusínov.

Holosy.sk sú dostupné v troch jazykových mutáciach – slovensky, rusínsky (latinka), rusínsky (cyrilika)

Na základe dlhších diskusií dozrelo rozhodnutie sprístupniť Holosy vo viacerých jazykových mutáciách s dôrazom na rusínsku mutáciu písanú cyrilikou. Táto verzia je už aktuálne nastavená ako predvolený jazyk webu. Rešpektujúc rozdielnu úroveň znalosti azbuky a rusínskeho jazyka všeobecne, sú stránky dostupné aj v rusínskej verzii písanej latinkou a slovenčine. Používateľ si môže preferovaný jazyk zvoliť v bloku v pravom ráme stránky.

Program na písanie rusínskou azbukou - Програм на писаня русиньсков азбуков (doplnené o postup pre Windows 7)

Pred viac ako 16 rokmi, 27. januára 1995, došlo v Bratislave k slávnostnému aktu kodifikácie rusínskeho jazyka. Z lingvistického hľadiska sa rusínsky jazyk zaraďuje do skupiny východoslovanských jazykov. Súčasní moderní lingvisti dnes popri ruštine, ukrajinčine a bieloruštine začínajú uznávať ako štvrtý jazyk východných Slovanov rusínčinu. Základným grafickým prostriedkom je rusínska cyrilika, skladajúca sa z 38 foném - hlások a 35 grafém - písmen. Odlišnosť rusínčiny od ukrajinského jazyka je zjavná a možno ju porovnať s rozdielmi medzi slovenčinou a češtinou. Napriek kodifikácii a vytvoreniu učebníc pre základné a stredné školy sa iba pomaly dostáva do škôl a úradného styku. Na základe požiadavku aktívnych návštevníkov stránok Holosy.sk, sa pokúsime aj na Holosoch prispieť svojou troškou o popularizáciu rusínskeho jazyka. Vaše príspevky, články k problematike sú vítané. V modernej dobe je dôležité jednoducho sprístupniť rusínsky jazyk na klávesnici počítača. K tomu sa viaže aj prvý príspevok k problematike, ktorý vám pomôže dostať rusínske "bukvy" na klávesnicu vášho počítača tak, aby ste mohli cyriliku aktívne používať.

Nová rubrika Tlač na Holosoch - dvojtýždenník InfoРусин dostupný k nahliadnutiu

InfoРусин je informačným dvojtýždenníkom Rusínskej obrody na Slovensku a vychádza v tlačenej podobe už od roku 2004. Som veľmi potešený, že sa redakcia InfoРусинa obrátila na Holosy.sk s ponukou vzájomnej spolupráce a propagácie. Aktuálne nájdete v rubrike Tlač archív čísel InfoRusína za rok 2011 a do budúcna bude týždeň po vydaní dostupné k nahliadnutiu nové číslo dvojtýždenníka. Verím, že toto spestrenie obsahu návštevníci Holosy.sk uvítajú a že k zverejneným príspevkom v InfoРусинe sa aj na Holosoch rozbehne živá diskusia.

Zdieľať na Facebooku Syndikovať obsah

Dneska je subota

17. august 2019


Юліаньскый календарь:

4. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.