ANDY WARHOL v školských laviciach

Dňa 9.3.2010 bola v Prešove na SOŠ Košická 20 otvorená výstava Objekty ANDYho WARHOLa, ktorá zožala veľký ohlas u študentov tejto školy.Časť svojej zbierky tam vystavoval Svidnícko-Stropkovský Warhológ a skvelý učiteľ Mgr. Jozef Keselica zo SOŠE v Stropkove.
Študenti odboru fotograf, fotografický dizajn tak mali možnosť spoznať lepšie tvorbu tohto geniálneho umelca svetového formátu. S návrhom uskutočniť túto výstavu prišla pani majsterka Bc. Helena Majurníková a jej kolegyňa Bc.Marcela Bendíková. Za čo im chcem touto cestou srdečne poďakovať. Tieto dve majsterky chcú na škole viesť modernú formu vyučovania a spojiť tak prax s teóriou. V tomto prípade na 100% platí heslo- je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Výstavu do školy ,, priviezol ˮ dlhoročný obdivovateľ a sympatizant tvorby a života ANDYho WARHOLa Mgr. Jozef Keselica, ktorý je známy aj ako predseda The ANDY WARHOL Pop Art Club. Ja študent IV.B triedy na SOŠE v Stropkove mu s týmito akciami rád pomáham, pretože Andy sa stal aj súčasťou môjho života. Môžem povedať že už aj ja si začínam doma zakladať vlastnú zbierku týchto ,, Objektov Andyho Warhola .ˮ

Prejdime už ku konkrétnej výstave. Všetko sa to začalo pondelok 8.3.2010 kedy sme do Prešova doniesli menšiu časť súkromnej zbierky môjho pána učiteľa. Hneď po príchode do Prešova sa začalo tvrdo ,, makať ˮ na tejto výstave. Ochotne pomáhali aj študenti odboru fotograf a fotografický dizajn, samozrejme nechýbali ani skvelé pani majsterky. Všetko sme to zmákli asi za 5 hodín. Na druhý deň t.j. 9.3.2010 som prišiel do Prešova okolo 8:30 hod. a začal som svoju malú prednášku o tomto geniálnom umelcovi. Študentom som pustil prezentáciu z vlastným komentárom ktorá im aspoň z časti priblížila život tohto umelca. Vystriedalo sa tam asi 5 tried ktoré sa správali priam ukážkovo a bolo radosťou im prednášať, pretože bolo vidno že táto téma ich veľmi zaujala. A nastala hodina H medzi študentov zavítal odborník na slovo vzatý a otvoril túto skvelú výstavu za účasti aj pani riaditeľky PaedDr. Dany Štefkovej.

Po úvodných príhovoroch nasledoval film, ktorý získal v roku 1993 bronzovú medailu v Argentíne na súťaži UNICA, ktorá je členom UNESCO. Nesie sa pod názvom 15-minút slávy ANDYho WARHOLa. Po ňom nasledoval 97-minútovy program, ktorý sa niesol pod názvom POP ART & POP MUSIC, ktorý bol zameraný hlavne pre mládež. Vykresľuje tvorbu ANDYho WARHOLa v spojení s predstaviteľmi hudobného sveta v čase kedy žil ANDY WARHOL. Všetko sú to osoby blízke ANDYmu , pretože on sám bol v tom čase dosť vplyvný človek. Družobná škola z českých Vízovic si túto výstavu veľmi pochvaľovala a veľmi sa im páčila.

Na záver by som chcel poďakovať pani riaditeľke PaedDr. Dana Štefkovej za umožnenie tejto výstavy, obom pani majsterkám Bc. Helene Majurníkovej a Bc. Marcele Bendíkovej za pomoc pri inštalovaní výstavy. Veľké Ďakujem patrí aj Mgr. Jozefovi ( Ke$ovi) Keselicovi a skvelému pánovi riaditeľovi Ing. Petrovi Kuľbagovi, ktorý ma vždy bez namietok uvoľní z vyučovania keď sa konajú akcie ohľadom ANDYho WARHOLa. Na koniec by sa snáď hodil len jeden výstižný citát ,,In the future everyone will be famous for 15-minutes. ˮ (Každý raz bude 15 minút slávny.)

PATRIK HALAJ

IV. B SOŠE Stropkov.

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

18. jun 2019


Юліаньскый календарь:

5.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.