80 rokov od čertižniansko - haburskej roľnickej vzbury

13. marca 2015 ubehlo 80 rokov od povstania chudobných roľníkov na Laborecku proti exekúciam. Zložitú hospodársku situáciu na severovýchodnom Slovensku v časoch medzivojnovej ČSR riešila veľká časť obyvateľstva migráciou za prácou do bohatších regiónov a krajín. Tí čo zostali riešili často nedostatok financií pôžičkami, čo viedlo k zadlžovaniu a exekúciám. Práve ohlásenie exekučnej dražby hmotného a nehmotného majetku u deviatich dlžníkov z Borova, Habury a Čertižného bolo bezprostredným impulzom pre vznik roľníckej vzbury. Exekúcie nariadil Okresný súd v Medzilaborciach uskutočniť 13. marca 1935.
Dražby mali prebehnúť najprv v Borove a Habure. Obyvatelia dedín ich však ignorovali a dražby boli neúspešné. V Čertižnom sa obyvatelia aktívne postavili proti exekúcii u Ivana Dimuna. Keď miestny žandári odviedli jeho syna Pavla na žandársku stanicu, obyvatelia Čertižného ich napadli a Pavla Dimuna oslobodili. Exekútori ostali v ochrane žandárov a z dediny sa dostali v žandárskom doprovode až po zotmení. V tento deň dedinčania prinútili aj ďalšieho exekútora zastaviť exekúciu u Michala Figuru.
Udalosti sa rýchlo radikalizovali a vyvrcholili na druhý deň, t. j. 14. marca, keď sa k obyvateľom Čertižného pridali aj obyvatelia z Habury a Borova. Vzbúrenci sa postavili na odpor miestnym i privolaným posilám žandárov. Došlo k výtržnostiam, poškodeniu budovy žandárskej stanice v Čertižnom od hádzaných kameňov, ba i výstrelov zo strany vzbúrencov. Privolané hliadky četníkov (cca 230 - 240 mužov), situáciou prinútené použiť i zbrane, napokon pomerne rýchlo vzburu potlačili a už 16. marca došlo k zatýkaniu. Tých,  ktorým sa nepodarilo utiecť do okolitých lesov i susedného Poľska rad radom dva dni bili v miestnej škole v Habure. Napokon bolo obžalovaných a uväznených v Krajskej väznici v Košiciach 105 osôb (63 z Čertižného, 29 z Habury a 13 z Borova).
Udalosti čertižniansko - haburskej roľníckej vzbury mali ohlas v celej republike ešte dlho po jej skončení. Informácie o nej, vrátane poukázania na zlú hospodársku situáciu v regióne, boli publikované na stránkach celoštátnych novín. Príčiny vzniku vzbury boli diskutované aj na úrovni celoštátneho parlamentu.
Pokiaľ máte ďalšie doplňujúce informácie, postrehy k tejto udalosti pripojte ich vo forme komentára alebo pošlite prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.