Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2068' OR uid > 0) AND sid = '1495b2443de06b88e116c4c31c3eb83b' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Andrej Savka – rusínský protifeudálny zbojník zo Stebníka | Holosy

Andrej Savka – rusínský protifeudálny zbojník zo Stebníka

Bezpochyby najpopulárnejším slovenským romantickým hrdinom je Juraj Jánošik. K odkazu spravodlivého zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným dával sa hlásia aj Poliaci a so Slovákmi sa dokážu do krvi pohádať o jeho pôvode. Avšak historici, ktorí sa životom tejto národnej legendy zaoberajú tvrdia - ide len o mýtus. Jánošíkova družina okrádala necelé dva roky nič netušiacich pocestných. Najviac si nazbíjali, keď sa konali trhy, alebo vtedy, keď natrafili na zámožného človeka. Podľa nich skutky Juraja Jánošika nikdy nemali protifeudálny charakter. Takmer nikde v médiach sa však nespomínajú postavy, ktoré viedli skutočný odpor proti feudálnym poriadkom. Pre oblasť obývanu Rusínmi v slovensko - poľsko - ukrajinskom pohraničí bol takou postavou Andrej Savka, ktorý zbojníčil dlhé roky a stal sa vodcom drobných ľudových povstaní proti zemepánom a nakoniec bojoval s Bogdanom Chmelnickým v boji za sebaurčenie kozákov.
Andrej Savka sa narodil v roku 1619 v Stebníku pri Bardejove v rodine diaka. Ako malý chlapec, po smrti matky a otca, slúžil na Makovickom panstve v Zborove. Neskôr pánsky dvor podpálil a pridal sa k zbojníckej družine Vasiľa Bajusa z Leščín (Poľsko), ktorá vtedy operovala v okolí Bardejova, no najmä poľských Gorlíc. Sedliaci pôsobiaci ako zbojníci pod vedením Bajusa v roku 1644 napadli majetky pánov Trojanovského a Bobrovského a v roku 1647 vyplienili feudálne usadlosti v okolí Muszynej (Poľsko). Týchto akcií sa zúčastnili sedliaci zo Stebníka, Bodružalu, Krajnej, Hradiska a Kružľovej. Zbojníci mali medzi poddaným ľudom aj pomocníkov, ktorí ich zásobovali pušným prachom či potravinami, alebo skladovali ukradnuté veci. Nakradnuté veci odkladali aj u kružľovského baču a v dedine Livov. Vo svojej výpovedi istý Drabiak uvádza konkrétne mená spojencov, medzi ktorých patrili Fedor Urbán z Krížov, Greč Zelinka z Hanigoviec, bratia Jankovci z Ľutiny... Podľa neoficiálnych zdrojov sa zbojníci ukrývali aj v okolí Stebníka, v geologických zlomoch Stebníckej Magury a v okolí vrchu Veľký Tureň. Tak ako mnoho iných zbojníkov, aj Andrej Savka pôsobil pod niekoľkými pseudonymami - Janko, Hančovský, Ovčár, Suchaj.
Po vytlačení Bajusovej družiny poľskými šľachtickými vojskami až za Bardejov, zriadil Savka novú zbojnícku skupinu v oblasti Sanoku (Poľsko). Savkovci sa taktiež zameriavali aj na oslobodzovanie väznených zbojníkov, ktorí padli do rúk spravodlivosti. V auguste 1648 za týmto účelom uskutočnili veľký nájazd na zámok v Sanoku. Pomocou pletených rebríkov sa nečujne dostali dnu, prekvapených strážcov zviazali a prenikli do pivníc, kde boli zbojníci odsúdení na popravu. Mnohí z vyslobodených zbojníkov zostali v Savkovej družine a podieľali sa na protifeudálnom odboji v okolí Bardejova, Stropkova, Sniny a Humenného. V jari 1649 sa v Barvinku uskutočnilo stretnutie vodcov a členov niekoľkých zbojníckych skupín, ktorým velili Senko z pod Makovice, Vasil čepiec z Grybowa (Poľsko), Andrej Savka a iní. Vasiľ Bajus už v tom čase prebýval za Tisou u Podkarpatských Rusínov, na „zaslúženom odpočinku". Menšie zbojnícke družiny sa zlúčili do jednej skupiny pod vedením Savku a Čepca.
Andrej Savka začal organizovať masové stretnutia sedliakov, na ktorých čítal „kozácke odkazy" od Chmeľnického. Duchovne rástol na odvážneho človeka. Historické zdroje a ľudové podania ho charakterizujú na vtedajšiu dobu ako osobnosť vzdelanú. Sláva o mladom a odvážnom vodcovi sa rýchlo šírila po celej oblasti. Za krátku dobu dosahoval počet povstalcov vyše päťsto ľudí.
V júni 1651 povstalci v spojení s poľskými sedliakmi zajali Czorsztinský zámok (Poľsko), skadiaľ chceli postupovať na Krakov. Po príchode do Czorsztína pod velením Savku v zapätí rozbili vojsko krakovského biskupa Gembického, ktoré zámok obkľúčilo. Potom sa udalosti začali vyvíjať v neprospech povstalcov. Czorsztín padol. Po páde Czorsztina velil Savka nejaký čas zbojníckemu hnutiu v rajónoch prešovského regiónu. K jeho družine sa pridružili skupiny Krivého, Kornuta a iné. Zbojníci Andreja Savku sa spontánne objavovali v Sanockej oblasti, taktiež pôsobili v západných oblastiach, obývaných Rusínmi.
Savka vystúpil aj vo veľkom otvorenom boji proti poľskému feudálovi Stanislavovi Lanckoronskému, za účasti mnohých poddaných aj zo samotného Stebníka. V roku 1654 sa Savkovi povstalci zdržiavali pri Kamenickom hrade (pravdepodobne išlo o Kamenicu v Sabinovskom regióne). Nevydržali nápor šľachtického vojska z Nového Saczu a podľa určitých zdrojov bol v boji ranený a zajatý aj Andrej Savka. Mal byť prevezený do Muszyny (Poľsko), kde mal byť mučený a napokon 24. mája 1654 popravený nastoknutím na kôl. Ide však len o jednu z verzií o konci jeho života. Podľa iných zdrojov, bol Savka dolapený a v roku 1661 v Muszyne obesený. Ďalšie neoficiálne zdroje hovoria o údajnom úteku s kozáckym hajtmanom Bohdanom Chmelnickým.
Protifeudálne vystúpenie Andreja Savku historici prirovnávajú medzi veľmi rozsiahle a často úspešné. Zaraďujú ho medzi veľkých stredovekých zbojníkov za oslobodenie poddaného ľudu z nevoľníctva. Andrej Savka ďaleko prevýšil Fedora Hlavatého. Okrem zbojníckej osobnosti ho možno z historického hľadiska hodnotiť aj ako významnú postavu sedliackeho povstania. Jeho osobnosť uznávajú v blízkom Poľsku, ba aj vzdialenejší Ukrajinci. Ľvovský autor P. Linynskyj vytvoril sadrový odliatok podobizne Andreja Savku. Rezbár O. Velyčko z ľvovskej oblasti vyhotovil obrazu Andreja Savku na dreve. Ostáva len veriť, že jeho osobnosť sa dočká záujmu aj v jeho rodnom kraji - u Rusínov na Slovensku.

(podľa Jozef Maslej: Andrej SAVKA - stebnícky velikán a ďalších zdrojov)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

26. august 2019


Юліаньскый календарь:

13. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.