Русины собі на будучій рік будуть припоминати Адолфа Добряньского

Пряшів, 2. апріля 2016 р.
-
У Пряшові днесь проходило 18-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). За голову русиньской платформы, в котрій суть зъєдинены русиньскы обчаньскы здружіня, професіоналны інштітуції і незалежны актівісты, быв зволеный Мілан Піліп.

Міджі найголовнішы пункты проґраму днесь належало проїднаня ближачого ся 200-го юбілею од народжіня вызначного русиньского народного будителя Адолфа Добряньского, котрый быв першым посланцьом в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско і як посланець в нім обгайовав права Русинів і Словаків. О його приятельскім одношіню ку словацькому народу свідчіть і то, же быв єдным із основаючіх членів Матиці Словеньской. Із нагоды округлого юбілею од його народжіня ОСРС выголосив рік 2017 за Рік Адолфа Добряньского.
-
В рамках того року хоче ОСРС зорґанізовати актівности, котры будуть мати за задачу підняти інформованость о тій вызначній історічній особности міджі Русинами, но і цілково в словацькій сполочности. Русиньска платформа буде так само коордіновати актівности прямуючі ку всокочіню родного дому А. Добряньского – старого будинку парафії в селі Рудьлов, в котрім бы ся в будучности могла вытворити Добряньского памятна ізба зо свойов сталов експозіціов. О можливостях всокочіня родного дому Добряньского і його далшого хоснованя уж перешли і першы стрічі з представителями Ґрекокатолицькой церькви на Словакії, кідьже будинок є церьковным маєтком.
-
ОСРС собі по року выберав і свою нову презідію. Председом платформы ся став Мілан Піліп, котрый быв од заснованя ОСРС його секретарьом. Новыма членами презідії ся стали: Якуб Тулея – секретарь, Імріх Цупер – представитель орґанізацій і Теодозія Латтова – представителька індівідуалных членів. В презідії зістав Ян Липіньскый, член Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы за русиньску народностну меншыну, котрый є членом презідії „ex offo“ і Петро Медвідь у функції говорцю.
-
Бардейовчан Мілан Піліп є русиньскый актівіста, председа Містной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску в Братіславі, котрый стояв коло выникнутя ОСРС. Є абсолвенстом політолоґії на Пряшівскій універзіті в Пряшові. В роднім Бардейові є депутатом містьского заступительства, до котрого быв зволеный як незалежный кандідат. Робить на Міністерстві обраны Словацькой републікы.
-
Петро Медвідь, говорця
-
Веце інформацій: www.okruhly-stol.sk

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

19. jun 2019


Юліаньскый календарь:

6.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.