Русины собі на будучій рік будуть припоминати Адолфа Добряньского

Пряшів, 2. апріля 2016 р.
-
У Пряшові днесь проходило 18-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). За голову русиньской платформы, в котрій суть зъєдинены русиньскы обчаньскы здружіня, професіоналны інштітуції і незалежны актівісты, быв зволеный Мілан Піліп.

Міджі найголовнішы пункты проґраму днесь належало проїднаня ближачого ся 200-го юбілею од народжіня вызначного русиньского народного будителя Адолфа Добряньского, котрый быв першым посланцьом в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско і як посланець в нім обгайовав права Русинів і Словаків. О його приятельскім одношіню ку словацькому народу свідчіть і то, же быв єдным із основаючіх членів Матиці Словеньской. Із нагоды округлого юбілею од його народжіня ОСРС выголосив рік 2017 за Рік Адолфа Добряньского.
-
В рамках того року хоче ОСРС зорґанізовати актівности, котры будуть мати за задачу підняти інформованость о тій вызначній історічній особности міджі Русинами, но і цілково в словацькій сполочности. Русиньска платформа буде так само коордіновати актівности прямуючі ку всокочіню родного дому А. Добряньского – старого будинку парафії в селі Рудьлов, в котрім бы ся в будучности могла вытворити Добряньского памятна ізба зо свойов сталов експозіціов. О можливостях всокочіня родного дому Добряньского і його далшого хоснованя уж перешли і першы стрічі з представителями Ґрекокатолицькой церькви на Словакії, кідьже будинок є церьковным маєтком.
-
ОСРС собі по року выберав і свою нову презідію. Председом платформы ся став Мілан Піліп, котрый быв од заснованя ОСРС його секретарьом. Новыма членами презідії ся стали: Якуб Тулея – секретарь, Імріх Цупер – представитель орґанізацій і Теодозія Латтова – представителька індівідуалных членів. В презідії зістав Ян Липіньскый, член Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы за русиньску народностну меншыну, котрый є членом презідії „ex offo“ і Петро Медвідь у функції говорцю.
-
Бардейовчан Мілан Піліп є русиньскый актівіста, председа Містной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску в Братіславі, котрый стояв коло выникнутя ОСРС. Є абсолвенстом політолоґії на Пряшівскій універзіті в Пряшові. В роднім Бардейові є депутатом містьского заступительства, до котрого быв зволеный як незалежный кандідат. Робить на Міністерстві обраны Словацькой републікы.
-
Петро Медвідь, говорця
-
Веце інформацій: www.okruhly-stol.sk

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

18. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

5. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.