RUSÍNSKE TROJDNIE ZAČÍNA 17. JÚLA

Tak ako každý rok ani toho roku nechýbajú v ponuke letných podujatí rusínske akcie. Najbližšie sa v dňoch 17. – 19. júla 2015 uskutočnia ďalšie dve – Slávnosti Rusínov pod hradom v Starej Ľubovni a Rusínska vatra v Malom Lipníku.

Program Slávnosti Rusínov pod hradom začína už v piatok 17. júla v galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. Od 18.00 h bude prítomným premietnutý dokumentárny film o histórii Rusínov pod názvom DUŠE KARPÁT. Program podujatia bude pokračovať odbornou besedou s pozvanými hosťami na tému Rusínsky kodifikovaný jazyk v praxi. Súčasťou programu budú aj kultúrne vložky v podaní sláčikového kvarteta z Košíc.
Sobotný program Rusínskej vatry v Malom Lipníku bude rozdelený do viacerých blokov. O 16.30 h začína folklórny program, v ktorom vystúpia sólisti rusínskych ľudových piesní Anka Poráčova z Prešova, Štefan Štec z Košíc, Marianna Železná z Chmeľovej a bratia Gerekovci zo Svidníka. Domáci región budú zastupovať folklórne skupiny Majdan z Litmanovej a Šambrinci zo Šambrona a ako hostia sa budú prezentovať folklórne súbory Chemlon z Humenného, Ruthenia z Bratislavy a ľudová hudba Faťovi z Ukrajiny.
Druhým programovým blokom bude koncert Večer Rusínskych hlasov, v ktorom sa už pravidelne prezentujú zástupcovia rusínskej ľudovej hudby, rusínskej modernej hudby a rusínski interpreti vážnej hudby. Po tomto programe bude folklórnym kolektívom Kečera z Jakubjan zapálená vatra a nebude chýbať ani ohňostroj. Súčasťou sobotného programu bude i tanečná zábava s kapelou Song.
Nedeľný program sa už tradične bude odohrávať v skanzene pod hradom. Začne sa o 12.30 h gréckokatolíckou svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorou budú Rusíni prezentovať svoje duchovné a náboženské dedičstvo. Po svätej liturgii si budú môcť návštevníci pozrieť v areáli skanzenu výstavu obrazov rusínskych výtvarníkov zo zbierky Petra Mikulu z Beloveže. Program rusínskeho víkendu vyvrcholí galaprogramom „Z rusinskoj studenky“ v ktorom vystúpia Natália a Mikuláš Petrašovskí z Humenného, bratia Gerekovci zo Svidníka, folklórny súbor Barvinok z Kamienky, folklórny súbor Chemlon z Humenného, folklórny súbor Ruthenia z Bratislavy a ľudová hudba Faťovi z Podkarpatia z Ukrajiny. V prípade zlého počasia sa výstava a galaprogram uskutočnia v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Jednotlivé podujatia rusínskeho víkendu boli podporené Úradom vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2015.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.