Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3312' OR uid > 0) AND sid = '7671c9bb5f087d5717f61742259c1653' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ябур, Василь - Плїшкова, Анна: Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2005, 128 s. | Holosy

Ябур, Василь - Плїшкова, Анна: Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2005, 128 s.

V poradí druhé pravidlá rusínskeho pravopisu, ktoré pre používateľov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku platia od 1. septembra 2005. V porovnaní s prvými pravidlami (1994) tieto pravidlá fixujú okolo 30 pravopisných zmien, ktoré boli v rusínskom pravopise zrealizované vtedajším Oddelením rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov Prešovskej univerzity v Prešove na základe odporúčania jeho jazykovej komisie. Pravidlá schválilo Ministerstvo školstva SR 19. mája 2005.
Odkaz na voľné stiahnutie publikácie zo stránok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU:

application/pdf Русиньскый язык в зеркалї новых правил

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.