Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3185' OR uid > 0) AND sid = 'ca7ff821bb78006587b95ced563d761e' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ябур, Василь - Плїшкова, Анна - Копорова, Кветослава: Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2007, 348 s. | Holosy

Ябур, Василь - Плїшкова, Анна - Копорова, Кветослава: Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2007, 348 s.

Pravopisný a gramatický slovník, ktorý je súčasťou pravidiel rusínskeho pravopisu z roku 2005 (Ябур, Василь - Плїшкова, Анна: Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2005.) Publikácia je určená nielen pre potreby školskej praxe, ale pre všetkých   používateľov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku. V pravopisnom a gramatickom slovníku sú v spisovnej podobe zachytené najpoužívanejšie slová slovnej zásoby celonárodného rusínskeho jazyka.

Odkaz na voľné stiahnutie celého slovníka zo stránok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU:

application/pdfRusínska lexika

ferrari10's picture

Tak s touto publikáciou jem

Tak s touto publikáciou jem sja už stritnul v Prjašovi na internáti. Moji šumny divčatka kotry študujut rusinskyj jazyk mi ho už vkazovali

Уж друкую....

Уж друкую....Wink

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.