VASSA v Teatr´i Aleksandra Duchnoviča

Unikatnost´ov toj premjerŷ je sylne rospovidan´a o žen´i i rodyn´i, kotru s´a usyluje vŷratovaty. Tota forma hrŷ Maksima Horkoho je z roku 1910 z pidtitulom Mat´ir´. Pizn´iše Horkij na pros´bu Stalina napysav druhu verziju hrŷ Vassa Železnovova z roku 1935, jaka už poznačena potrebamy socialističnoho realizmu i komunističnoj propagandŷ. Totu hru zname i može mame k n´ij averziju. Ale to nič ne hovoryt´ o velyčeznij jakosty i aktualnosty toj peršoj verziji. Je to hra o rodyn´i, kotra stradat´ od paralizŷ rozkladan´a. Zapričin´uje jej mamon i nahan´an´a s´a za majetkom. Tota perša s´a ne mohla any hraty. V kolyšn´im Čes´kosloven´sku jej doteper´ nychto ne hrav. Až mŷ teper´ v Pr´ašovi. A v čudesnim herec´kim vŷkonan´u.

Micna žena, okrutna obchodnyčka, tverda mat´ir´ – Vassa Železnovova. Ona s´a bore všŷtkŷma sylamy za utryman´a i sonaležnost´ svojoj rospadujučoj s´a famyliji. Probuje s´a zavarovaty svoji moralno pustŷ, nesposobnŷ ci lem prosto neščastlyvŷ d´ity od vpadžin´a i zahŷbel´a. Usyluje s´a o to pomalŷ monštruozno: or´jentuje s´a peredovšŷtkŷm na materialnŷ statkŷ, majetok i pin´az´i.
Hra napysana bŷla v roc´i 1910 – jak reakcija Gorkoho na nevdavču revoluciju v Rosiji v roc´i 1905. Naša inscenacija je jakŷms´ pohl´adom kriz kl´učovu d´irku do chŷžŷ jednoj bohatoj rosijskoj rodynŷ. Z všŷtkŷma tŷma stovkamy i tis´ačamy ton´kŷch detajliv l´ud´skoho nastrojin´a, počut´a, stavu. Pachu i d´akŷ, jakŷ zvŷknut´ bŷty duže intimnŷma na to, žebŷ s´me jich chot´ily vkazaty komus´ čudžomu. Ale vŷ pozerači, budete moči staty tŷma pozorovatel´amy! Pryznajme si to: Šak i mŷ vekšŷnu svoho žŷvota perebŷvame v privatnŷch “ladyčkach” ci terarijach, jakŷ klyčeme ‘doma’. Našŷ “tajnŷ anhelŷ” ne vŷchodat´ vonka vjedno z namy. Ale any “tajnŷ demonŷ”. Sut´ odsudženŷ na dožŷvotne uvjazn´in´a v našŷch obŷst´ach.
Na jeden z takŷch avanturističnŷch vŷlet´iv vas čerez našu inscenaciju zaprošujeme!
Premjera: 14. juna 2013 – Velyka sala TAD Pr´ašiv
Žridlo: Svetozar Sprušan´skŷj, režiser
Pereklad na rusyn´skŷj jazŷk: Kory

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

23. februar 2019


Юліаньскый календарь:

10. фебруáр 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.