Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2437' OR uid > 0) AND sid = 'feed9fcbfc9f03d5b50bf170704bb42a' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
V Prahe sa na historicky prvej Rusínskej zábave špivalo a tancovalo v zaplnenej sále až do rána | Holosy

V Prahe sa na historicky prvej Rusínskej zábave špivalo a tancovalo v zaplnenej sále až do rána

Koncom minulého a začiatkom tohoto roka sa v Prahe uskutočnilo niekoľko neformálnych kontaktných „striči" Rusínov žijúcich alebo študujúcich v Prahe. Na týchto stretnutiach sa vyformovala skupinka 5 ľudí, ktorí sa odhodlali pustiť do organizácie rusínskej zábavy v Prahe. Zostava bola ideálna - hudobník, folklorista, správca webu a dvaja študenti. Úspech celej akcie sa zdal byť aj tak viac ako neistý. Na rusínske „striče" prišlo vždy maximálne 20 ľudí. Aby zábava mala akú takú atmosféru, dali si organizátori za cieľ pritiahnuť aspoň 100 zábavychtivých návštevníkov. Nakoniec sa podarilo plne zaplniť kapacitu sály. Akcie sa zúčastnilo 150 ľudí.
Po 20 hodine konečne nastúpil celý organizačný tím na pódium a za všetkých privítal návštevníkov akcie Peter Nastišin - hudobník, člen organizačného tímu a tiež skupiny Apollon, ktorá celý večer účastníkov zabávala. P.Nastišin predstavil ďalších členov organizačného teamu: - Martin Veličko, akciu propagoval vo folklórnych kruhoch v Prahe. Michal Feč a Peťo Čulák, pomohli s propagáciou, distribúciou lístkov medzi študentami a prípravou sálu. S krátkymi príhovorom vystúpil Peter Derco, ktorý zabezpečoval webovú propagáciu,  prípravu a tlač podkladov pre akciu. V príhovore zvlášť upozornil na jedno motto akcie - Odkaz didiv v serdci mati, svoho sja trimati a dal ho do súvislosti so sčítaním ľudu, ktoré v marci prebehne v ČR a dve mesiace neskôr aj na Slovensku.
V programe okrem skupiny Apollon vystúpil aj Joe Keselica za basového doprovodu Vlada Šandalu.
V polnočnej tombole bolo rozdaných viac ako 40 cien. Za ceny do tomboly by sme sa chceli na tomto mieste poďakovať jednak anonymným prispievateľom z radov návštevníkov akcie. Ďalej Dr. Bujňákovi z Bardejova, F, Vicovi a Rusínskej obrode z Prešova a tiež OZ Molody Rusyny z Bratislavy. Hlavnú cenu do tomboly venoval galerista Miro Smolák. Pán Smolák sa akcie aj osobne zúčastnil a sám cenu odovzdal štastnému výhercovi. Pri tejto príležitosti vo svojom krátkom príhovore vyjadril svoju radosť nad tým, že vidí sálu plnú mladých ľudí, ktorí sa nehanbia priznať ku svojmu rodnému kraju.
Vo fotogalérii nájdete viac ako 200 fotomomentiek z akcie. Aspoň na jednej fotke by sa mal nájsť každý z účastníkov.
Za fotodokumentáciu akcie patrí vďaka Peťovi Čulákovi. Ak chcete do fotogalérie zaradiť ďalšie fotografie resp. nesúhlasite s uverejnením fotomomentky, na ktorej je zachytené Vaša osoba, kontaktujte nás.
Verím, že táto akcia je dobrým štartom do organizácie ďalšich rusínskych akcií v Prahe, ale aj inde v Českej republike.

*********

Z e-mailových reakcií účastníkov akcie:

"..Chtěli bychom Vám ze srdce poděkovat za krásný večer, který jste připravili pro
Rusíny žijící v Praze a jejich příznivce. Přijeli jsme ze severních Čech a
zažili díky Vám velmi příjemný večer a noc.
Taneční kreace rusínské mládeže byly obdivuhodné a její výdrž taktéž.
Řeč pana Miro Smoláka byla velmi milá a srozumitelná i pro nás , Čechy.... "

***

"..A ešte to najdôležitejšie - celkové dojmy... brutáálne úúúžasnááááá akcia, presne také niečo mi v Prahe chýbalo. Možností kam na disku typu tuc-tuc-tuc je spústa, ale kam na naše východňarske zábavy? Som veeeľmi rada, že sa našli takí podnikaví ľudia, ktorí sa do toho pustili - už aspoň viete, že o také akcie je záujem (ale všetko s mierou, keby boli každý týždeň, človeku sa zunujú, ale raz za čas - eňo ňuno :)). Takže veľké ĎAKUJEM vám, organizátorom! Bez vás by sa skupinka ľudí so spoločnými koreňmi a záujmami nestretla na jednom mieste. Ja som sa tam cítila ako doma, u babky na zábave :) A aj kamaráti boli nadšení, vychvaľovali si (btw, to boli kamaráti - z koleje a salsy). Jednoducho SUPEEEEEER AKCIA (môj skromný pohľad) :))... "

You post is very great, I

You post is very great, I enjoy it very much, thanks a lot!

- strep throat symptoms

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.