Tradície Lemkov a Bojkov v podaní skupiny Tolhaje

Skupina Tolhaje vznikla v roku 2000 a vo svojej tvorbe čerpá inšpiráciu mimo iných z tradície Bojkov a Lemkov - etnických skupín obývajúcich oblasť Bieszczady. V nasledujúcich riadkov sa o skupine dozviete viac...
Skupina Tolhaje vznikla v roku 2000 z iniciatívy dvoch muzikantov Damiana Kurasza a Janusza Demkowicza. Po krátkom čase sa k ním pridali ďalší muzikanti z oblasti Podkarpatska: Marysia Jurczyszyn, Tomasz Duda, Jakub Mietła, Robert Krok, Łukasz Moskal a Piotr Rychlec. Skupina hneď začala koncertovať po celom Poľsku.
Vo svojej tvorbe čerpá inšpiráciu mimo iných z tradície Bojkov a Lemkov - etnických skupín obývajúcich oblasť Bieszczady (poľská strana Beskýd), ale tiež z kultúry ďalších poľských juhovýchodných regiónov
Tolhaje je maďarské meno pre skupiny karpatských horalov z oblasti Bieszcad, pôvodných obyvateľov tohoto regiónu, ktorý sa objavovali v tejto oblasti už v 15. storočí a živili zbojníčením. Boli tu ľudia rôzneho pôvodu a národnosti a obývali obidve strany Karpát.
Hudba Tolhaje je príťažlivá, moderná a fascinujúca. Štýl a improvizácia Tolhaje posúvajú tuto pôvodne ľudovú hudbu niekam na hranice folku, jazzu, rocku a taneční hudby (drum'n'bass). Veľkou osobnosťou skupiny je výnimočná mladá speváčka Marysia Jurczyszynová.
Skupina vydala v roku 2002 album A w niedziela rano. Obsahuje 12 skladieb, pričom každá z nich ma trošku inú atmosféru, avšak album pôsobí ako jeden premyslene stavaný celok. Album začína pozvoľnou etno-jazzovou imrovizáciou a plynule prechádza do folkrockovej skladby Stuposiany. Na albume nájdeme funkovo naladené pasáže, U Stefana, ale aj skladby s prvkami elektronickej hudby, Powiedzże mi a Remix. Významným prvkom celého albumu je precítený spev Marysii Jurczyszynovej, vyniká hlavne v piesni Carivna. Kompozície jednotlivých skladieb sú naširoko rozpracované, každý ma možnosť nájsť v skladbách pasáže ktoré lahodia jeho uchu.
V Muzike na stiahnutie nájdete prístupné na stiahnutie a vypočutie dve skladby z albumu a ďalšie dve staršie demonahrávky.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

22. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

9.áпріль 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.