Paľo Tirko z Nižňoho Komarnika rozpovidat - Jak Petro pridumal pidrizaty paca

Posluchajte verš - zabavku so slovami. Zvernite uvahu, že šytky slova začinajut sja na jednu literu:
Pered paskou pridumal pidperečnyj Petro pidrizaty paca. Pojidnal prjatela Pavla pomahaty...

 

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.