Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1941' OR uid > 0) AND sid = 'dd65fbc4b17cd6dce26b8358bf90636b' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Stebničanka - Oj Bože mij što ja porobila | Holosy

Stebničanka - Oj Bože mij što ja porobila

Oj bože mij što ja porobila,
dešat chlopciv naraz poľubila,
a teper ja už ostala sama,
vinovata tomu moja mama.

Ona mene do chyž zamykala,
a kľuč ona pri sobi nosila,
žeby do nas chlopci ne chodili,
žeby oni mene ne ľubili.

Nezamykaj oj mamočko dveri,
ne pro mene chlopci ša pobili,
a mi mati na to tak hvarila,
žebys divko chlopciv ne zvodila.

Skaral ty ňa oj ty Bože skaral,
vydalam ša na devjatyj valav,
všytka moja rodina v valavi,
a ja sama samučka na kraji.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.