Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1944' OR uid > 0) AND sid = '78d434230379fc76bc7d7d7d4cfea609' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Stebničanka - ženskyj špіvackyj kolektiv zo Stebnika | Holosy

Stebničanka - ženskyj špіvackyj kolektiv zo Stebnika

Pri prihotovlіňu švata 580. rіčnici peršoj zmіnky o selі Stebnik tovdіšnyj starosta Petro Kučečka prišol z napadom založyti žeňskyj folklornyj špіvackyj kolektiv. Na počatku bylo v kolektivі 12 stebnickych žen і hudobnyj vedučіj Ivan Sidor. Kolektivom zavіduvala Marіja Homza. Іch perše vystuplіňa na spominanjij oslavі malo velikyj uspіch. Pošmіleny peršym uspіchom і nadale usilovno robili. Dali sobі pošyti novy kroji, taky jaky ša dakoli v Stebniku nosili. V іch repertoarі perevažno rusinsky špіvanočky, pri kotrych іm pomohli і staršy pamjatnici Stebnika. Ale špіvajut і slovensky і poľsky. Podľa toho de akurat vystupujut.
Vystupľali na rozdjilnych domašnjich festіvalach v Chmeľovіj, Becherjovі, Bіlovežі, Nižnjij Poľankі, Kružľovі, Bardіjovskych Kupeľoch і v Lіesku na Oravі. Іch prekrasny špіvanočky už čuli і v sušіdnіm Poľsku, na lemkіvskіj vatrі v Ždynі, na švatі žniv v Lužnіj і v druhych selach blizko hranici. Za perešly roky Stebničanka byla vecej raz ocіnena. Na festіvalі folkloru rusinіv-ukrajincіv v Kamjonkі pri Starіj Ľubovnji byli dva raz tretji, dva raz druhy a dva raz ša vernuli z najvyšym ocіnіňom.
Dešat rokіv svojoj uspіšnoj roboty zaveršyl kolektiv tym, že vydal svіj peršyj hudobnyj album pіd nazvom - Ked ja byla molodeňka.
Z toho albumu možete na Holosoch vysluchaty spivanky:
Ani ja ne stadyj
Oj Bože mij što ja porobila
Červena ruža
Što šja stalo

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

26. august 2019


Юліаньскый календарь:

13. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.