Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5128' OR uid > 0) AND sid = 'cffa580c01c413c6b49d2e1950bbfe5d' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - ansambel´ROLLAND z Čіrča - Ej zahraj mі hudačku | Holosy

Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - ansambel´ROLLAND z Čіrča - Ej zahraj mі hudačku

Ansambel´ Rolland vznуknuv v rocі 2000 a do dnešn´oho dn´a mat na svojim kont´i 11 CD, prуčіm perše CD vŷšlo v rocі 2002. Všŷtkŷ členove Rollandu pochadžajut z Čіrča v okresu Stara L´ubovn´a.

Rolland hrat´ v zložіn´u:
Miroslav Gernat, Luboš Didik - klavesŷ і spіv,
Anton Mіko - basgіtarіsta, spіv
Ladіslav Šіma – bubnŷ.

Pre objidnavkŷ vŷstupl´in´a kapelŷ na Vašŷm ves´il´u abo plesu kontaktujte Mіroslava Ѓernata na 0907 947 460 alebo L´uboša Dіdіka na 0907 911 867.

V Drabіncі s´a Rolland prezentuje spіvankov Ej zahraj mі hudačku. Jak s´a Vam spіvanka l´ubуt´ pіdporte ju svojim holosom na www.drabinka.sk

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.