Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1723' OR uid > 0) AND sid = '998cc56321da34b1143c88b754467936' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom - V Viflejemi novina | Holosy

Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom - V Viflejemi novina

Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom vydal pri príležitosti 10. výročia založenia zboru CD, na ktorom sa nachádza aj nápev V Viflejemi novina

 

1. V Viflejemi novina, Ďiva Syna zrodila,
porodila v blahodati neporočna Ďiva Mati Marija.

2. Položila na siňi, v Viflejemskoj jaskyňi,
Josif Ďivu potišaje, povivati pomahaje Mariji.

3. Slava Boža i chvala u vertepi nastala,
z neba anhely zľitajut, z Synom Božim proslavľajut Mariju.

4. Sered temnoji noči, ďivne svitlo bije v oči,
jasna zorja zasvitila, de Ďiťatko porodila Marija.

5. Nedaleko pastyrji pasli stado v doliňi,
do vertepa pribihajut, i z Ďiťatkom tut vitajut Mariju.

6. Na koľina padajut, podarunki skladajut,
čto ubohyj dati može, žertvujeme Ďiťa Bože Mariji.

7. Šče prichoďat tri cari, ot vostoku zvizdari,
dľa Isusa stavľat ščiro, ladan zoloto i miro Mariji.

8.I my tože pospišme, Bohu dary prinesme
U pokori pribihajme, s Synom Božim vse blahajme Mariju.

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.