Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5651' OR uid > 0) AND sid = 'c7fa70b7fb0bc2caac6ebf3fe44a6209' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Spіvanka z Drabуnkŷ na dnes´ka - Ocean - Ked som išol z fraja domu | Holosy

Spіvanka z Drabуnkŷ na dnes´ka - Ocean - Ked som išol z fraja domu


Jak s´a Vam spіvanka l´ubуt´ pіdporte ju svojim holosom na www.drabinka.sk.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

18. jul 2019


Юліаньскый календарь:

5.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.